Archív novinek

POZVÁNKA: Debata "Nové klimaticko-energetické cíle 2030"


 

CO: Debata na téma  „Nové klimaticko-energetické cíle do roku 2030“

KDY: 9. září 2013 od 16,00 do 18,00hod

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Nové cíle Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu po roce 2020 musí reflektovat reálný stav evropské ekonomiky, stejně jako globální trendy ve vývoji cen energie, potřebu zabezpečení dodávek a závazky globálních partnerů v oblasti klimatu. Evropská komise zveřejnila 27. března 2013 Zelenou knihu Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030. Dokument, který navazuje na dosavadní strategie a další nelegislativní akty, zahájil veřejnou diskusi napříč EU o hlavních aspektech dalšího rozvoje po roce 2020 a konkrétních krocích a cílech do roku 2030. Nedílnou součástí rámce je otázka obnovitelných zdrojů a cena energie v EU v porovnání s klíčovými obchodními partnery EU. Úspěšnost strategie bude především záviset na reálnosti cílů, respektive reálné schopnosti evropského průmyslu tyto cíle splnit. Jednotlivé členské státy mají různou skladbu energetických zdrojů, jsou na různé ekonomické úrovni a jsou různě operativní. Strategie proto navrhuje mechanismy ke spravedlivému rozdělení míry vyžadovaného úsilí mezi členské státy. Cílem debaty je zjistit názor české veřejnosti a expertů na oblast klimaticko-energetické politiky v EU a přispět tak do celoevropské debaty.

 

Jaká by měla být povaha a úroveň cílů pro rok 2030? Jak by mohly navržené cíle do roku 2030 lépe zohledňovat hospodářskou životaschopnost a měnící se stupeň vyspělosti technologií? Na jaké úrovni by měly být cíle realizovány (na úrovni EU, členských států nebo odvětví), a do jaké míry by měly být právně závazné?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  • Marten Westrup, zodd. „Energetická politika a monitorování trhů elektřiny, plynu, uhlí a ropy“, GŘ pro Energetiku, Evropská komise (tlumočení EN-CS zajištěno);
  • zástupce Ministerstva životního prostředí ČR;
  • Josef Zbořil, čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru;
  • Jan Rovenský, vedoucího klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR.

 

Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 8. září 2013 zde.

 < Archív novinek