Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 2. - 8. 9. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu, například Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu bude projednávat balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, dovoz zemědělských komodit z Turecka a tarifní kvóty pro dovoz některých výrobků ze třetích zemí, Rozpočtový výbor bude jednat o tématech souvisejících s víceletým finančním rámcem 2014-2020 a rozpočtem pro rok 2014 a 2013 a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat veřejnými zakázkami, uzavíráním koncesních smluv, harmonizací práva v různých oblastech, konkurenceschopností automobilového průmyslu a dalšími tématy. Ve středu přijme Komise sdělení o stínovém bankovnictví a předloží návrh nařízení regulující fondy peněžního trhu, ve stejný den proběhne ve Vilniusu neformální setkání členů Rozpočtového výboru Rady EU a ve čtvrtek a v pátek se bude na stejném místě konat neformální setkání ministrů obrany členských států EU. Od pátku do soboty se bude konat neformální setkání ministrů zahraničních věcí (Gymnich) ve Vilniusu, jednat se bude o aktuálních tématech zahraniční a bezpečnostní politiky EU. V neděli se uskuteční neformální setkání ministrů zemědělství EU ve Vilniusu na téma vyhlídky rodinného farmaření v kontextu globalizace. Od středy do soboty ve Vilniusu proběhnou setkání pracovních skupin pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategických vlivů na životní prostředí (SEIA). Od čtvrtka do pátku se nejvyšší představitelé EU zúčastní summitu G20 v Petrohradě.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 2. září

 • Zasedne Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci. Bude jednat mj. o vztazích EU-ASEAN, EU-Jordánsko, Evropské politice sousedství a rozpočtu na následující rok.
 • Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku projedná návrh nařízení o bezpečnosti výrobků, rozpočet pro rok 2014, dohodu o civilním globálním navigačním systému atd.
 • Proběhne setkání Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Výboru regionů ve Vilniusu.
 • Ve Vilniusu se uskuteční konference na téma „Evropa účinněji nakládající se zdroji“, která je součástí strategie Evropa 2020.

Úterý 3. září

 • Litevské předsednictví pořádá 14. ročník Evropské konference ke správě znalostí (EKCM 2013) v Kaunasu.
 • Výbor regionů pořádá ve Vilniusu Konferenci regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP).
 • Uskuteční se setkání předsednictva Výboru regionů ve Vilniusu, na programu budou aktuální politická témata, záležitosti Výboru a další.
 • Koná se zasedání Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Středa 4. září

 • Proběhne jednání členů COREPER II.
 • Ve Vilniusu se uskuteční neformální setkání Rozpočtového výboru Rady EU.
 • Pokračuje 14. ročník Evropské konference ke správě znalostí (EKCM 2013).
 • Ve Vilniusu se bude konat Meziparlamentní konference k Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice, která se zaměří na priority a strategie zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU, Východní partnerství a podporu demokratických hodnot ve světě.
 • Evropská komise přijme sdělení o stínovém bankovnictví a předloží návrh nařízení týkající se fondů peněžního trhu.
 • Ve Vilniusu proběhne jednání pracovních skupin pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategických vlivů na životní prostředí (SEIA).
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem "Na cestě ke globální klimatické dohodě v roce 2015", kde přednese své stanovisko i Evropská komise.
 • Evropská lidová strana Evropského parlamentu pořádá akci s názvem „Reindustrializace Evropy: Směrem k efektivnější evropské strategii pro inovativní obory“.

Čtvrtek 5. září

 • Poslední den zasedání pracovní skupiny veterinárních odborníků Rady EU ve Vilniusu.
 • Pokračuje neformální setkání Rozpočtového výboru Rady EU ve Vilniusu.
 • Proběhne neformální setkání ministrů obrany členských států EU ve Vilniusu, kterého se zúčastní i vysoká představitelka pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a generální tajemník NATO.
 • Pokračuje 14. ročník Evropské konference ke správě znalostí (EKCM 2013).
 • Pokračuje Meziparlamentní konference k Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice.
 • Ve Vilniusu se uskuteční konference na téma "Evropské vyšší vzdělávání ve světě", která se bude zabývat strategií Komise zaměřenou na internacionalizaci vyššího vzdělávání a také výzvami, kterým vyšší vzdělávání v členských státech EU čelí.
 • Ve Vilniusu pokračuje jednání pracovních skupin pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategických vlivů na životní prostředí (SEIA).
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu bude projednávat mj. balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, import zemědělských komodit z Turecka a tarifní kvóty pro dovoz některých produktů z třetích zemí.
 • Rozpočtový výbor bude jednat o tématech souvisejících s víceletým finančním rámcem 2014-2020 a rozpočtem pro rok 2013 a 2014.
 • Jednání Hospodářského a měnového výboru se bude týkat ochrany eura před padělatelstvím a podpoře Evropské investiční banky při investičních projektech mimo EU. President Eurogroup Jeroen Dijsselbloem bude vést ekonomický dialog s Výborem týkající se např. zvláštních doporučených schválených v červenci Radou.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná rozpočet pro příští rok či Program EU pro sociální změny a inovace.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat veřejnými zakázkami, uzavíráním koncesních smluv, harmonizací práva v různých oblastech, konkurenceschopností automobilového průmyslu a dalšími tématy. Výbor EP pro dopravu a cestovní ruch bude jednat o rozpočtu pro rok 2014 nebo o dodávání zásilek prostřednictvím e-commerce.
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice pořádá kulatý stůl na téma prosazování nového regulačního režimu pro nadnárodní korporace a investice.
 • Proběhne 10. zasedání dočasné ad-hoc komise Výboru regionů k rozpočtu EU.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor v Praze uspořádá veřejné slyšení na téma "Růstový potenciál evropského pivovarnictví", které se soustředí na možné změny v tomto sektoru lépe využívající jeho potenciál.
 • Počtvrté se sejde domácí poradní skupina Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou.
 • Uskuteční se zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Nejvyšší představitelé EU se zúčastní summitu G20 v Petrohradě.

tek 6. září

 • Proběhne jednání členů COREPER I.
 • Poslední den neformálního setkání Rozpočtového výboru Rady EU.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů obrany členských států EU.
 • Uskuteční se neformální setkání ministrů zahraničních věcí (Gymnich) ve Vilniusu, jednat se bude o aktuálních tématech zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
 • Skončí 14. ročník Evropské konference ke správě znalostí (EKCM 2013).
 • Pokračuje Meziparlamentní konference k Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Společné bezpečnostní a obranné politice.
 • Ve Vilniusu pokračuje konference na téma „Evropské vyšší vzdělávání ve světě“.
 • Pokračují jednání pracovních skupin pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategických vlivů na životní prostředí (SEIA).
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá na Maltě konferenci na téma „Růstový potenciál internetu: zaměstnanost a podnikání“ v rámci projektu „Digital agenta going local“.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v EP pořádá setkání na téma „Tvoříme naši budoucnost: Evropská průmyslová politika“ v německém Mannheimu.
 • Pokračuje summit G20 v Petrohradě za účasti nejvyšších představitelů EU.  

Sobota 7. září

 • Pracovní skupiny pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategických vlivů na životní prostředí (SEIA) ukončí svá jednání ve Vilniusu.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů zahraničních věcí (Gymnich) ve Vilniusu.

Neděle 8. září

 • Bude se konat neformální setkání ministrů zemědělství EU ve Vilniusu na téma vyhlídky rodinného farmaření v kontextu globalizace.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 06.09.        Veřejná konzultace týkající se Dohody o obchodování se službami (TISA)

Do 10.09.        Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 10.09.        Konzultace o dodatečných kategoriích pro revidovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách ohledně opatření státní podpory (GBER II)

Do 12.09.        Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13.09.        Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 13.09.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 15.09.        Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a s.r.o.

Do 18.09.        Konzultace o návrhu pokynů Unie ohledně státní podpory k posílení investic v rámci rizikového financování

Do 19.09.        Konzultace se zainteresovanými subjekty ohledně návrhu na koordinovaný přístup EU k výzkumu a inovacím v odvětví železniční dopravy v rámci programu Horizont 2020

Do 23.09.        Konzultace k přístupu k právu ve věcech týkajících se životního prostředí (možnosti lepšího přístupu k právu na úrovni členského státu)

Do 25.09.        Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 30.09.        Veřejné konzultace zabývající se nezávislostí a pluralitou médií

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelných budov

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému

Do 03.10.        Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 03.10.        Veřejná konzultace týkající se účinného snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“

                        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 01.12.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 2/9/2013.< Archív novinek