Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 9. - 15. 9. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden je ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se europoslanci budou zabývat jakostí paliv, vnitřním trhem s energií, bankovnictvím a finančním dohledem, Vnitřním trhem se službami, bezpečností potravin či Digitální agendou. Kolegium komisařů by mělo na svém úterním zasedání ve Štrasburku schválit legislativní balíček zaměřený na budování propojeného a konkurenceschopného kontinentu a digitálních pracovních míst a oborů. Předseda Evropské komise Barroso pronese ve středu Štrasburku prohlášení o stavu Unie. Koncem týdne se ve Vilniusu uskuteční neformální setkání členů Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) a setkání ministrů dopravy členských států EU. Litevské předsednictví pořádá ve Vilniusu konference k tématům vzdělávání a rozšiřování Unie. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v korejském Soulu dvoudenní setkání zástupců občanské společnosti k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou a ve Španělsku veřejné slyšení na téma udržitelného rozvoje evropské akvakultury. Ve čtvrtek se uskuteční schůze Senátu PČR, jednat se bude o volném pohybu pracovníků nebo o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě a odpovědnosti dopravce. Ve čtvrtek a v pátek Evropská centrální banka spolupořádá v Paříži dvoudenní konferenci ke zhodnocení reformy over-the-counter derivátů. V pondělí se v Praze uskuteční debata s názvem Nové klimaticko-energetické cíle 2030, kterou pořádá CEBRE.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 9. září

 • Ve Vilniusu pokračuje třídenní neformální setkání ministrů zemědělství (AGRI) na téma vyhlídky rodinného farmaření v kontextu globalizace.
 • Pod patronátem litevského předsednictví se ve Vilniusu uskuteční dvoudenní konference s názvem "Leadership in Education".
 • Ve Štrasburku začne plenární zasedání Evropského parlamentu, na programu bude zpráva k návrhu směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů, zpráva k Vnitřnímu trhu s energií nebo zpráva o prosazování evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu.
 • Ve Štrasburku zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci bude na své mimořádné schůzi projednávat návrh výroční zprávy Rady o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012. Proběhne také mimořádná schůze Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz. Schvalovat se bude závěrečná zpráva s názvem "Organizovaný zločin, korupce a praní peněz: doporučení ke krokům a iniciativám, jež je třeba podniknout".
 • CEBRE pořádá s partnery v Praze debatu s názvem Nové klimaticko-energetické cíle 2030, jejímž cílem je zjistit názor české veřejnosti a expertů na oblast klimaticko-energetické politiky v EU.

Úterý 10. září

 • Ve Vilniusu končí třídenní neformální setkání ministrů zemědělství (AGRI) na téma vyhlídky rodinného farmaření v kontextu globalizace.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá konferenci s názvem "Leadership in Education".
 • Kolegium komisařů na svém zasedání ve Štrasburku schválí legislativní balíček zaměřený na budování propojeného a konkurenceschopného kontinentu a digitálních pracovních míst a oborů.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, jednání se budou týkat rozpočtu pro rok 2014, bankovnictví a finančního dohledu, on-line hazardních her, Vnitřního trhu služeb nebo zneužívání trhu.
 • Proběhne setkání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Středa 11. září

 • Proběhnou jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Bude se konat vícedenní neformální zasedání pracovní skupiny COELA (pracovní skupina pro rozšíření a země vyjednávající o přistoupení k EU) ve Vilniusu a konference s názvem "Budoucnost rozšiřování EU: Výzvy a příležitosti".
 • Předseda Evropské komise José Manuel Barroso pronese ve Štrasburku již čtvrté prohlášení o stavu Unie. Následovat bude debata v plénu s lídry politických skupin a ostatními členy Parlamentu.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, jednat se bude o dohodách a vztazích s třetími zeměmi, o změně směrnic regulující bezpečnost potravin nebo změně nařízení upravujícího sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků.
 • Ve Štrasburku se uskuteční zasedání Rozpočtového výboru Evropského parlamentu.
 • Evropská centrální banka spolu s Bank of England a Banque de France pořádají v Paříži dvoudenní konferenci ke zhodnocení reformy over-the-counter derivátů.

Čtvrtek 12. září

 • Pokračuje neformální zasedání pracovní skupiny COELA a konference s názvem "Budoucnost rozšiřování EU: Výzvy a příležitosti".
 • Ve Vilniusu je zahájen seminář s názvem "Dimenze energetické bezpečnosti ve společné bezpečnostní a obranné politice EU: Zásady do budoucna", který představí energetickou bezpečnost jako obranné téma.
 • Ve Štrasburku končí plenární zasedání Evropského parlamentu, europoslanci zhodnotí činnost evropského ombudsmana v roce 2012 a budou hlasovat o zprávě k Digitální agendě, ke stejnému odměňování žen a mužů a strategii pro bezpečnost a zdraví při práci.
 • Uskuteční se mimořádné zasedání Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ve Štrasburku.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v korejském Soulu již druhé setkání zástupců občanské společnosti k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou.
 • V Paříži pokračuje konference ke zhodnocení reformy over-the-counter derivátů.
 • Uskuteční se 13. schůze Senátu, jednat se bude o návrhu směrnice o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků nebo změně nařízení, kterým se stanoví pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě a odpovědnosti dopravce.

tek 13. září

 • Ve Vilniusu se uskuteční neformální setkání členů Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), diskutovat se bude o hospodářských vyhlídkách Unie, vývoji bankovní unie, možnosti zlepšení přístupu k finančním prostředkům pro MSP a o dalších tématech.
 • Končí neformální zasedání pracovní skupiny COELA a konference s názvem "Budoucnost rozšiřování EU: Výzvy a příležitosti".
 • Ve Vilniusu pokračuje seminář s názvem "Dimenze energetické bezpečnosti ve společné bezpečnostní a obranné politice EU: Zásady do budoucna", který představí energetickou bezpečnost jako obranné téma.
 • V Soulu pokračuje již druhé setkání zástupců občanské společnosti k dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou organizované Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Sobota 14. září

 • Ve Vilniusu druhým dnem probíhá neformální setkání členů Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN).

Neděle 15. září

 • Ve Vilniusu bude zahájeno dvoudenní neformální setkání ministrů dopravy členských států EU.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.09.        Možnost konzultace při přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

Do 10.09.        Konzultace o dodatečných kategoriích pro revidovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách ohledně opatření státní podpory (GBER II)

Do 12.09.        Konzultace o účinnější kontrole spojování podniků v EU

Do 13.09.        Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů

Do 13.09.        Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu

Do 15.09.        Veřejná konzultace ohledně společností a.s. s jediným společníkem a s.r.o.

Do 18.09.        Konzultace o návrhu pokynů Unie ohledně státní podpory k posílení investic v rámci rizikového financování

Do 19.09.        Konzultace se zainteresovanými subjekty ohledně návrhu na koordinovaný přístup EU k výzkumu a inovacím v odvětví železniční dopravy v rámci programu Horizont 2020

Do 23.09.        Konzultace k přístupu k právu ve věcech týkajících se životního prostředí (možnosti lepšího přístupu k právu na úrovni členského státu)

Do 25.09.        Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 30.09.        Veřejné konzultace zabývající se nezávislostí a pluralitou médií

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelných budov

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému

Do 03.10.        Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 03.10.        Veřejná konzultace týkající se účinného snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 9/9/2013.< Archív novinek