Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. - 29. 9. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V pondělí zasedá Rada pro obecné záležitosti a Rada pro zemědělství a rybolov. Na svém dvoudenním zasedání ve čtvrtek a v pátek se bude Rada pro konkurenceschopnost věnovat podpoře malých a středních podniků, stavu strategických průmyslových odvětví a Unii inovací. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude jednat mj. o Evropském akčním plánu pro obchod, o ochranných známkách, o balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem nebo o klamavé reklamě. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí nebo rozvojem a používáním technologie zachycování a skladování uhlíku. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná sdělení Komise s názvem Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu, akční plán CARS 2020 nebo výroční zprávu ke konkurenceschopnosti EU. Na programu jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě či program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020).  Evropská komise přijme ve středu sdělení k nové iniciativě "Opening-up education", jejímž cílem je stimulovat kvalitní a inovativní způsoby výuky pomocí digitálních technologií. Ve čtvrtek Komise schválí balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů. Ve španělské Seville se uskuteční 4. Evropská konference k výzkumu, vývoji a inovacím v podnikání. Od pondělí probíhá kampaň „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá tento týden řadu akcí, např. veřejné slyšení na Maltě věnované Jednotnému trhu či veřejné slyšení „Role a budoucnost svobodných povolání v evropské občanské společnosti do roku 2020“ v Bruselu.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 23. září

 • Uskuteční se zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Ve Vilniusu proběhne setkání ředitelů zodpovědných za vysokoškolské vzdělávání.
 • Litevské předsednictví organizuje konferenci s názvem „Obzory společenských a humanitních věd“ spojenou s programem Horizont 2020.
 • Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci se bude věnovat vztahům EU a ASEAN, dohodě o komplexním partnerství a spolupráci s Indonésií nebo rámcové dohodě s Arménií.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá na Maltě veřejné slyšení k účasti Malty na Jednotném trhu.
 • Evropská komise spouští kampaň „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Úterý 24. září

 • Ve Vilniusu pokračuje setkání ředitelů zodpovědných za vysokoškolské vzdělávání.
 • Druhým dnem pořádá litevské předsednictví konferenci s názvem „Obzory společenských a humanitních věd“.
 • V Litvě se uskuteční seminář k tématu celní spolupráce na východní hranici EU.
 • Ve Vilniusu bude zahájeno vícedenní setkání členů Technické pracovní skupiny Výboru a Výboru pro Evropský sociální fond Evropské komise.  Na programu jednání je připravenost poskytnout podporu z ESF v programovém období 2014-2020.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Na programu jednání Výboru pro zahraniční věci bude kosmická průmyslová politika EU, vývoj evropské politiky sousedství v roce 2012 nebo zpráva o společné zahraniční a bezpečnostní politice EU za rok 2012. Výbor pro mezinárodní obchod pořádá workshop s názvem „Dlouhá cesta směrem k dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií“.
 • Hospodářský a měnový výbor se bude zabývat změnou směrnice, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami nebo návrhem směrnice o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání.
 • Uskuteční se setkání členů Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) Výboru regionů.  
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje veřejné slyšení s názvem „Role a budoucnost svobodných povolání v evropské občanské společnosti 2020“.
 • Koná se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Středa 25. září

 • Uskuteční se jednání členů Coreper I.
 • V Litvě již druhým dnem probíhá seminář k tématu celní spolupráce na východní hranici EU.
 • Evropská komise přijme sdělení k nové iniciativě "Opening-up education", jejímž cílem je stimulovat kvalitní a inovativní způsoby výuky pomocí digitálních technologií.
 • Ve Vilniusu probíhá setkání členů Technické pracovní skupiny Výboru a Výboru pro Evropský sociální fond Evropské komise.  
 • Evropský parlament pořádá seminář k tématu Evropský sociální model - klíčový faktor pro konkurenceschopnost.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude jednat o Evropském akčním plánu pro obchod, o návrhu směrnice na harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, o ochranných známkách nebo o balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí nebo rozvojem a používáním technologie zachycování a skladování uhlíku. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci projedná sdělení Komise s názvem Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu, akční plán CARS 2020 nebo výroční zprávu ke konkurenceschopnosti EU.
 • Na programu jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě nebo změna směrnice týkající se zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k tématu kooperativní nebo participativní spotřeba - udržitelný model pro 21. století.
 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Čtvrtek 26. září

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost, na programu jednání bude podpora malých a středních podniků a stav strategických průmyslových odvětví.
 • Ve Vilniusu se uskuteční neformální jednání pracovní skupiny pro obecné záležitosti.
 • Evropská komise přijme balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů.
 • Posledním dnem ve Vilniusu probíhá setkání členů Technické pracovní skupiny Výboru a Výboru pro Evropský sociální fond Evropské komise.
 • Evropská komise pořádá ve španělské Seville 4. Evropskou konferenci k výzkumu, vývoji a inovacím v podnikání.
 • Jednají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat klamavou reklamou, podvody v potravinových řetězcích nebo přístupem zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a naopak.
 • Na programu jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude vývoj a uplatňování technologie zachycování a ukládání uhlíku v Evropě, program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020), zvláštní program k provedení Horizontu 2020 nebo strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku a Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se na společném jednání budou věnovat Rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin dále pořádá workshop k plastovému odpadu.                  
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v Polsku konferenci s názvem „Re-industrializace Evropy: klam, nebo skutečná potřeba?“.
 • Uskuteční se setkání Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) Výboru regionů.
 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

tek 27. září

 • Druhým dnem zasedá Rada pro konkurenceschopnost, jednat bude o programu Unie inovací a o dokončování společného evropského výzkumného prostoru.
 • Druhým dnem ve Vilniusu probíhá neformální jednání pracovní skupiny pro obecné záležitosti.
 • Evropská komise pořádá ve španělské Seville 4. Evropskou konferenci k výzkumu, vývoji a inovacím v podnikání.
 • Proběhne jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Evropský veřejný ochránce práv pořádá seminář s názvem "Transparentnost EU - kde se nacházíme?" v rámci "International Right to Know Day".
 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Sobota 28. září

 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Neděle 29. září

 • Probíhá kampaň Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 23.09.        Konzultace k přístupu k právu ve věcech týkajících se životního prostředí (možnosti lepšího přístupu k právu na úrovni členského státu)

Do 25.09.        Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 30.09.        Veřejné konzultace zabývající se nezávislostí a pluralitou médií

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelných budov

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému

Do 03.10.        Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 03.10.        Veřejná konzultace týkající se účinného snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 23/9/2013.< Archív novinek