Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14. - 20. 10. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Členové Evropského parlamentu budou tento týden jednat ve výborech. Výbor pro mezinárodní obchod EP bude v pondělí projednávat návrh stanoviska k ochranným známkám, modernizaci dohody o volném obchodu s Mexikem či uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Výbor také pořádá veřejné slyšení k obchodním a ekonomickým vztahům EU s USA. Na programu jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je mj. harmonizace právních předpisů v oblasti tlakových zařízení, balíček o bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem a téma náhrady škody při porušování hospodářské soutěže. Hospodářský a měnový výbor projedná zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, výroční zprávu o politice EU v oblasti hospodářské soutěže či pravidla upravující žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat železničním balíčkem. Na programu jednání Výboru pro regionální rozvoj bude politika soudržnosti či místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí. Na společné schůzi Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro právní záležitosti se bude hlasovat o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat Akčním plánem pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, Evropskou strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí a Evropským akčním plánem pro obchod. V průběhu týdne bude v Lucemburku zasedat Rada EU ve formaci pro životní prostředí; pro hospodářské a finanční věci; pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele; pro zemědělství a rybolov; pro zahraniční věci. Evropská komise tento týden přijme seznam prioritních projektů společného zájmu v energetické infrastruktuře do roku 2020, balíček k rozšíření EU skládající se ze Strategie pro rozšíření a osmi Zpráv o pokroku kandidátských zemí a potenciálních kandidátů a balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů. Zároveň Komise pořádá v estonském Tallinnu konferenci k Nástroji pro propojení Evropy „TEN-T DAY 2013“. Pokračuje kampaň v rámci Měsíce jednotného trhu. Uskuteční se plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Výbor regionů organizuje 4. evropskou konferenci ke komunikaci s veřejností „EuroPCom 2013“ se zaměřením na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Litevská konfederace průmyslníků (LPK) spolu s BUSINESSEUROPE pořádá ve Vilniusu konferenci „Vzájemné uznávání: Posílení jednotného trhu!“.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 14. října

 • V Lucemburku se uskuteční jednání ministrů financí zemí Eurozóny.
 • Proběhne zasedání Rady pro životní prostředí v Lucemburku.  Na programu bude přeprava odpadů, příprava na 19. konferenci smluvních stran UNFCCC a redukce emisí CO2.
 • Litevské předsednictví organizuje ve Vilniusu několikadenní společnou konferenci FISA 2013 a Euradwaste 2013, která má zdůraznit propojení mezi výzkumem a vývojem a společensko-politickými aktivitami v oblastech jaderné ochrany a radioaktivního odpadu.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Podvýbor pro bezpečnost a obranu se bude zabývat Evropskou obrannou technologickou a průmyslovou základnou a implementací společné bezpečnostní a obranné politiky EU.
 • Výbor pro mezinárodní obchod bude projednávat návrh stanoviska k ochranným známkám, modernizaci dohody o volném obchodu s Mexikem či uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Výbor zároveň pořádá veřejné slyšení k obchodním a ekonomickým vztahům s USA.
 • Na své schůzi Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projedná sdělení k uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě, návrh nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu a návrh směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii.
 • Na programu jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsou ochranné známky, harmonizace právních předpisů v oblasti tlakových zařízení, balíček o bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem a náhrada škody při porušování hospodářské soutěže.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin pořádá veřejné slyšení k oficiálním kontrolám na všech stupních potravinového řetězce.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat železničním balíčkem.
 • Na programu jednání Výboru pro regionální rozvoj bude politika soudržnosti, železniční balíček, regionální označení kvality či místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí.
 • Na společné schůzi Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro právní záležitosti se bude hlasovat o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.
 • Evropská investiční banka se účastní kongresu Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v keňském Nairobi.

Úterý 15. října

 • V Lucemburku proběhne zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční věci, diskutovat se bude mj. o posílení koordinace hospodářských politik.
 • Zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v Lucemburku.
 • Ve Vilniusu pokračuje společná konference FISA 2013 a Euradwaste 2013 a je zahájena dvoudenní konference Enterprise Europe Network 2013.
 • Litevská konfederace průmyslníků (LPK) spolu s BUSINESSEUROPE pořádá ve Vilniusu konferenci „Vzájemné uznávání: Posílení jednotného trhu!“.
 • Ve Vilniusu se uskuteční taktické setkání členů Sítě pro analýzu rizik agentury FRONTEX.
 • Výbor regionů organizuje konzultaci se stakeholdery k návrhu směrnice Komise na zřízení Evropského sociálního fondu.
 • Koná se Bruselské mezinárodní ekonomické fórum (BrIEF), letos zaměřené na migrační politiku a sociální stát.
 • Evropská investiční banka se účastní kongresu Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v Nairobi.
 • Proběhne schůze členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Středa 16. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Ve Vilniusu pokračuje společná konference FISA 2013 a Euradwaste 2013 a konference EEN 2013. Dále se zde koná meziparlamentní konference o ekonomickém a finančním řízení Evropské unie.
 • Litevské předsednictví spolupořádá v Bruselu konferenci „Bankovní unie: směrem k pevnému a udržitelnému integrovanému finančnímu rámci“.
 • V moldavském Kišiněvu se uskuteční schůze Vojenského výboru EU.
 • Komise přijme balíček k rozšiřování skládající se ze Strategie pro rozšíření a osmi Zpráv o pokroku kandidátských zemí a potenciálních kandidátů.
 • Komise pořádá v estonském Tallinnu konferenci k Nástroji pro propojení Evropy „TEN-T DAY 2013“.
 • Výbor regionů organizuje 4. evropskou konferenci ke komunikaci s veřejností "EuroPCom 2013" se zaměřením na nadcházející volby do Evropského parlamentu.
 • Koná se dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) organizuje konferenci k obchodní dohodě EU-USA: „Přinese TTIP pracovní místa a hospodářský růst?“.
 • Evropská centrální banka ve Frankfurtu pořádá workshop k veřejným financím: „Politická ekonomie fiskální úpravy v Evropě“.
 • Evropská investiční banka se účastní kongresu Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v Nairobi.

Čtvrtek 17. října

 • V Lucemburku proběhne zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu 12. Evropské fórum cestovního ruchu: "Cestovní ruch - síla hospodářského růstu, sociální změny a blahobytu". Zároveň pokračuje společná konference FISA 2013 a Euradwaste 2013 a meziparlamentní konference o ekonomickém a finančním řízení Evropské unie.
 • Pokračuje schůze Vojenského výboru EU v moldavském Kišiněvu.
 • Proběhne neformální setkání Pracovní skupiny pro obchodní otázky Rady EU ve Vilniusu.
 • Evropská komise přijme balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů.
 • Komise druhým dnem pořádá v estonském Tallinnu konferenci k Nástroji pro propojení Evropy „TEN-T DAY 2013“.
 • Zasedají výbory Evropského parlamentu. Hospodářský a měnový výbor projedná zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami, výroční zprávu o politice EU v oblasti hospodářské soutěže či pravidla upravující žaloby o náhradu škody v případě porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.
 • Na programu schůze Výboru vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, jednotný evropský trh elektronických komunikací a Evropský akční plán pro obchod. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat Akčním plánem pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě, Evropskou strategií pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí a Evropským akčním plánem pro obchod.
 • Pokračuje 4. evropská konference ke komunikaci s veřejností "EuroPCom 2013" pořádaná Výborem regionů.
 • Končí plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Ve Frankfurtu druhým dnem jednají guvernéři Evropské centrální banky. ECB pořádá konferenci o financích a spotřebě domácností.
 • Evropská investiční banka se účastní kongresu Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) v Nairobi.

tek 18. října

 • V Lucemburku pokračuje zasedání Rady pro zemědělství a rybolov.
 • Na zasedání Rady pro zahraniční věci v Lucemburku se bude jednat o mandátech spojených s investiční dohodou s Čínou a ASEAN a přípravách na summit Východního partnerství a na jednání Světové obchodní organizace na Bali.
 • Pokračuje 12. Evropské fórum cestovního ruchu: "Cestovní ruch - síla hospodářského růstu, sociální změny a blahobytu" a meziparlamentní konference o ekonomickém a finančním řízení Evropské unie, které hostí litevské předsednictví ve Vilniusu.
 • Končí třídenní schůze Vojenského výboru EU v moldavském Kišiněvu.
 • Probíhá neformální setkání Pracovní skupiny pro obchodní otázky Rady EU ve Vilniusu.
 • V estonském Tallinnu končí konference k Nástroji pro propojení Evropy „TEN-T DAY 2013“.
 • Pokračuje konference o financích a spotřebě domácností pořádaná Evropskou centrální bankou ve Frankfurtu.

Sobota 19. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 20. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.      Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.      Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 14/10/2013.< Archív novinek