Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21. - 27. 10. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Od čtvrtka do pátku bude probíhat summit Evropské rady se zaměřením na témata spojená s digitální ekonomikou, inovacemi a službami, růstem, konkurenceschopností a zaměstnaností a Hospodářskou a měnovou unií. Kromě toho z kraje týdne zasedá Rada EU pro zahraniční věci a obecné záležitosti. Od pondělí do čtvrtka jednají poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání ve Štrasburku. První den bude na pořadu jednání nadcházející konference OSN o změně klimatu, uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a obchodní politika EU vůči zemím Východního partnerství. V úterý budou europoslanci jednat o rozpočtu na rok 2014, klamavých marketingových praktikách nebo o celních kvótách pro víno. Ve středu proběhne hlasování o rozpočtu na rok 2014. Poslední den plenárního zasedání se budou poslanci věnovat elektronické komunikaci a Všeobecnému akčnímu programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020. Evropská komise přijme v pondělí Sdělení o snižování násilí spáchaného střelnými zbraněmi v Evropě, v úterý představí ve Štrasburku svůj pracovní program pro rok 2014 a ve středu schválí návrh na standardizaci formuláře k DPH pro podniky. Komise dále pořádá konferenci s názvem Čistá energie pro dopravu a konferenci na téma pracovního práva EU. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejná slyšení k mobilnímu roamingovému systému v EU a k cenové dostupnosti služeb obecného ekonomického zájmu (SGEI). Evropská centrální banka pořádá v Paříži konferenci s názvem „Maloobchodní platby na křižovatce: ekonomika, strategie a budoucí politiky“. Litevské předsednictví pořádá Fórum mládeže Východního partnerství, konferenci ředitelů platebních agentur EU, seminář „Celní spolupráce na východní hranici EU“, konferenci k uzavření programového období 2007-2013 zaměřenou na strukturální fondy EU a konferenci k efektivitě veřejného sektoru. V úterý organizuje CEBRE v Praze debatu na téma regulovaných povolání v EU. Ve středu končí kampaň Evropské komise „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“. Pátek je Evropským dnem civilního soudnictví. Celý týden se konají akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 21. října

 • V Lucemburku zasedá Rada pro zahraniční věci, na programu jednání bude téma Východního partnerství či Asociační dohoda s Ukrajinou.
 • Evropská komise přijme Sdělení o snižování násilí páchaném střelnými zbraněmi v Evropě. Budou identifikovány aktivity na úrovni EU, které se  - prostřednictvím právních předpisů, operační činnosti, tréninků a finančních prostředků EU - zaměří na řešení hrozeb vyvolaných nelegálními střelnými zbraněmi.
 • Evropská komise pořádá konferenci s názvem Čistá energie pro dopravu a konferenci na téma pracovního práva EU.
 • Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.     První den se budou poslanci na plenárním zasedání zabývat nadcházející konferencí OSN o změně klimatu, uplatňováním a prosazováním pravidel mezinárodního obchodu a obchodní politikou EU vůči zemím Východního partnerství.
 • Ve Štrasburku se uskuteční mimořádná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu. Hlasovat se bude o pozměňovacích návrzích ke změnám směrnic o jakosti benzinu a motorové nafty a o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 • Hospodářský a měnový výbor schůzující ve Štrasburku projedná změnu směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvency II) či zprávu ke klíčovým informačním dokumentům o investičních produktech.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na svém mimořádném zasedání ve Štrasburku projedná ochranu osobních údajů.
 • Evropská centrální banka pořádá v Paříži dvoudenní konferenci s názvem „Maloobchodní platby na křižovatce: ekonomika, strategie a budoucí politiky“.
 • Do pátku budou probíhat akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zbývají poslední 3 dny kampaně Evropské komise: „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“.

Úterý 22. října

 • Rada pro obecné záležitosti zasedající v Lucemburku projedná pokrok EU v oblasti růstu, pracovních míst a konkurenceschopnosti, stav hospodářské a měnové unie, evropský semestr a možnost rozšiřování.
 • Litevské předsednictví pořádá v Kaunasu Fórum mládeže Východního partnerství. 
 • Komise představí ve Štrasburku svůj pracovní program pro rok 2014. 
 • Pracovní skupina Komise pro Řecko představí 5. zprávu o technické asistenci Řecku. 
 • V úterý budou poslanci ve Štrasburku jednat o rozpočtu na rok 2014, klamavých marketingových praktikách nebo celních kvótách pro víno. 
 • Koná se jednání členů správní rady Evropské investiční banky v Lucemburku. 
 • V Paříži pokračuje dvoudenní konference Evropské centrální banky s názvem „Maloobchodní platby na křižovatce: ekonomika, strategie a budoucí politiky“. 
 • Proběhne jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU. 
 • CEBRE pořádá v Praze debatu na téma regulovaných povolání v EU. 
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Středa 23. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Litevské předsednictví hostí Fórum mládeže Východního partnerství v Kaunasu a konferenci ředitelů platebních agentur EU.
 • Komise schválí návrh na standardizaci formuláře k DPH pro podniky, který zjednoduší aktivity především malých a středních podniků v rámci jednotného trhu.
 • Poslanci budou na plenárním zasedání hlasovat o rozpočtu na rok 2014.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k mobilnímu roamingovému systému v EU.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor ve Vilniusu spoluorganizuje konferenci k litevskému předsednictví v Radě EU - vnímání role Litvy v EU a EU jako takové.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čtvrtek 24. října

 • Začne dvoudenní summit Evropské rady, který se zaměří na 3 okruhy témat: a) digitální ekonomika, inovace a služby, b) růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a c) Hospodářská a měnová unie.
 • Litevské předsednictví hostí Fórum mládeže Východního partnerství, konferenci ředitelů platebních agentur EU, seminář „Celní spolupráce na východní hranici EU“, konferenci k uzavření programového období 2007-2013 zaměřenou na strukturální fondy, konferenci k výzvám v oblasti elektronického soudnictví (e-justice) a konferenci k efektivitě veřejného sektoru.
 • Poslední den plenárního zasedání se budou poslanci věnovat elektronické komunikaci a Všeobecnému akčnímu programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020.
 • Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu bude na své mimořádné schůzi ve Štrasburku hlasovat o implementaci společné bezpečnostní a obranné politiky, o Evropské obranné technologické a průmyslové základně a o koordinaci rozvojové pomoci.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá seminář k Rámci politiky pro klima a energetiku do roku 2030 se zaměřením na podporu zapojení občanské společnosti.
 • Probíhají akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

tek 25. října

 • Pokračuje dvoudenní summit Evropské rady, který se zaměří na 3 okruhy témat: a) digitální ekonomika, inovace a služby, b) růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a c) Hospodářská a měnová unie.
 • Litevské předsednictví dále pořádá Fórum mládeže Východního partnerství, konferenci ředitelů platebních agentur EU, seminář „Celní spolupráce na východní hranici EU“, konferenci k uzavření programového období 2007-2013 zaměřenou na strukturální fondy EU a konferenci k efektivitě veřejného sektoru.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k cenové dostupnosti služeb obecného ekonomického zájmu (SGEI).
 • Proběhne Evropský den civilního soudnictví.
 • Posledním dnem se konají akce v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Sobota 26. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 27. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.       Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.       Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 21/10/2013.< Archív novinek