Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 28. 10. - 3. 11.


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V tomto týdnu se členové Evropského parlamentu věnují svým volebním obvodům. Evropská komise pořádá v Bukurešti 2. výroční fórum Strategie EU pro Podunají, na němž bude v úterý formálně vyhlášeno Podunajské partnerství pro inovace. Komise dále v úterý pořádá konferenci k tematice veřejné správy příznivě nakloněné podnikání. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje dvě veřejná slyšení, a to k vytvoření správných pobídek pro zelenou ekonomiku a k balíčku investic do inovací. Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu třídenní konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských států Evropské unie (COSAC). Ve středu proběhne schůze Senátu PČR. Ve Štrasburku se uskuteční zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy zaměřené na reakce na hospodářskou krizi a výzvy v oblasti sociální soudržnosti. Celý týden probíhá setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 28. října

 • Státní svátek v ČR: Den vzniku samostatného československého státu.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu třídenní konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC).
 • Evropská komise pořádá v Bukurešti 2. výroční fórum Strategie EU pro Podunají. Komise se dále ve francouzském Nantes podílí na organizaci summitu NEM (Networked and Electronic Media) 2013, který je zaměřený na budoucnost Internetu.
 • Začíná týden vnější parlamentní činnosti, v rámci kterého se poslanci Evropského parlamentu věnují svým volebním obvodům.
 • Celý týden probíhá setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.

Úterý 29. října

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá    konferenci výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC).
 • Evropská komise pořádá v Bukurešti 2. výroční fórum Strategie EU pro Podunají. Formálně bude zahájeno Podunajské partnerství pro inovace.
 • Komise dále organizuje konferenci k tematice veřejné správy příznivě nakloněné podnikání.
 • Druhým dnem probíhá summit NEM (Networked and electronic media) 2013, který Komise spolupořádá ve francouzském Nantes.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem „Vytvoření správných pobídek pro zelenou ekonomiku - finanční a ekonomické nástroje v Evropě“.
 • Uskuteční se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Ve Štrasburku se uskuteční zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy zaměřené na reakce na hospodářskou krizi a výzvy v oblasti sociální soudržnosti.
 • Celý týden probíhá setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.

Středa 30. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Posledním dnem probíhá summit NEM (Networked and Electronic Media) 2013, který Komise spolupořádá ve francouzském Nantes.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k balíčku investic do inovací a jeho perspektivám.
 • Senátoři PČR se na své pravidelné schůzi budou zabývat mj. Akčním plánem pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě.
 • Ve Štrasburku probíhá zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy zaměřené na reakce na hospodářskou krizi a výzvy v oblasti sociální soudržnosti.
 • Celý týden probíhá setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.
 • Uskuteční se konference s názvem „Vyšší, rychlejší a silnější - Eurostars, vize pro nejinovativnější evropské malé a střední podniky“.

Čtvrtek 31. října

 • Ve Štrasburku končí zasedání Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy zaměřené na reakce na hospodářskou krizi a výzvy v oblasti sociální soudržnosti.
 • Celý týden probíhá setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.

tek 1. listopadu

 • Belgický státní svátek - Den všech svatých (instituce EU nepracují).
 • Končí setkání k tématu pracovní dimenze obchodování s dětmi pořádané Mezinárodní organizací práce v Turíně.

Sobota 2. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 3. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.01.        Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.        Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 28/10/2013.< Archív novinek