Archív novinek

POZVÁNKA: Debata "Jak na veřejné zakázky?"


Dovolte nám pozvat Vás na debatu, kterou pořádáme společně s partnery, na téma „Jak na veřejné zakázky?“ dne 12. listopadu 2013 od 16:00 do 18:00hod v Evropském domě v Praze.

 

Na debatě vystoupí zástupci institucí EU, státní správy, podnikatelské sféry a think-tanků. Cílem debaty je diskutovat o změnách, které přinesou modernizovaná pravidla EU v oblasti veřejných zakázek a jejich dopad na způsob zadávání veřejných zakázek v ČR. 

 

V roce 2011 Evropská komise přijala revizi stávajících směrnic o veřejných zakázkách (17/2004, 18/2004) s cílem dosáhnout modernizace veřejných zakázek v EU. Návrh je nyní projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU. Jeho schválení se očekává na začátek příštího roku a poté budou nová pravidla směrnice transponována do národních právních řádů. V České republice nabyla 1. dubna 2012 účinnost novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012Sb. s cílem změnit systém zadávání veřejných zakázek tak, aby se omezila veškerá korupční rizika, která jsou s veřejnými zakázkami spojená. Novela však sebou přinesla určitá úskalí, která v některých případech naopak proces zadávání veřejných zakázek komplikují. S cílem „opravit“ problematická ustanovení novely přijal Senát dne 10. října 2013 na návrh vlády tzv. technickou novelu zákona o veřejných zakázkách. Zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti 1. ledna 2014, s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. ledna 2015

 

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím registrujte nejpozději do 11. listopadu 2013 zde nebo e-mailem na adrese prague@cebre.cz.

 

Pozvánka ke stažení zde.dokument ve formátu pdf
< Archív novinek