Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. - 24. 11. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden je ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den bude jednání zaměřeno na programy Evropa pro občany, Erasmus pro všechny a Tvůrčí Evropa, rozvoj transevropské dopravní sítě a Nástroj pro propojení Evropy. Úterý bude věnováno hlasování o víceletém finančním rámci EU na období 2014–2020, o dohodě o vládních zakázkách či o vytvoření Nástroje pro propojení Evropy. Středeční rozpravy se budou týkat evropské obrany, akčního plánu Podnikání 2020, programu Horizont 2020 a společné zemědělské politiky. Hlasovat se bude o konečné podobě rozpočtu na rok 2014, evropských fondech a genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. Poslední den budou poslanci hlasovat o akčním programu pro oblast daní a Horizontu 2020. Nejvyšší představitelé EU se zúčastní dvou summitů - v úterý s Japonskem v Tokiu a ve čtvrtek s Čínou v Pekingu. Dva dny budou jednat členové Rady pro zahraniční věci a v úterý zasedne Rada pro obecné záležitosti k evropskému semestru 2014. Evropská komise v úterý představí návrh revize Evropského řízení o drobných nárocích a ve středu přijme balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů. Komise také hostí Bruselské daňové fórum 2013. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma zaměstnatelnosti mladých lidí a konferenci k podpoře sektoru vnitrozemské vodní dopravy. Do 22. listopadu se koná Konference OSN o změně klimatu (COP19) ve Varšavě.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 18. listopadu

 • Dvoudenní zasedání Rady pro zahraniční věci. Program jednání zahrnuje přípravu na summit s Čínou a na summit Východního partnerství ve Vilniusu, téma migrace a situace v zemích, se kterými EU sousedí na jihu.
 • Litevské předsednictví organizuje v Bruselu seminář k efektivitě sankcí EU.
 • Evropská komise pořádá Bruselské daňové fórum 2013.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den bude štrasburské jednání zaměřeno na programy Evropa pro občany, Erasmus pro všechny a Tvůrčí Evropa, rozvoj transevropské dopravní sítě a Nástroj pro propojení Evropy.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude na své mimořádné schůzi ve Štrasburku hlasovat o návrhu směrnice o platebních účtech a projedná jednotná pravidla a postupy pro řešení úpadků úvěrových institucí a určitých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů bank a jednotného fondu pro řešení problémů bank.
 • Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude hlasovat o železničním balíčku a Evropském sociálním fondu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje v čínském Chengdu kulatý stůl EU-Čína, v rámci kterého budou členové EHSV a čínské Ekonomické a sociální rady diskutovat o lidských právech a vzájemných vztazích. Zároveň pořádá v Madridu konferenci „Beyond the Banking Union“.
 • Uskuteční se schůze představenstva Evropské investiční banky v Lucemburku.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Úterý 19. listopadu

 • V Tokiu se uskuteční summit EU-Japonsko.
 • Pokračuje zasedání Rady pro zahraniční věci, kde se setkají ministři zahraničí a obrany, aby projednali témata související s evropskou a bezpečnostní politikou před prosincovým summitem Evropské rady.
 • Zároveň zasedá Rada pro obecné záležitosti k evropskému semestru 2014.               
 • Evropská komise představí návrh revize Evropského řízení o drobných nárocích z roku 2007.
 • Druhý den bude plenární zasedání věnováno hlasování o víceletém finančním rámci EU na období 2014–2020, o dohodě o vládních zakázkách, o vytvoření Nástroje pro propojení Evropy či o programech Evropa pro občany, Erasmus pro všechny a Tvůrčí Evropa.
 • Pokračuje kulatý stůl EU-Čína, který organizuje Evropský hospodářský a sociální výbor v Chengdu.
 • Uskuteční se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Středa 20. listopadu

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu dvoudenní setkání odborníků z kontaktních míst EU pro boj proti přeshraniční trestné činnosti týkající se vozidel a společnou schůzi generálních ředitelů odpovědných za územní soudržnost a rozvoj měst.
 • Komisaři přijmou balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů.
 • Evropská komise pořádá v Paříži dvoudenní akci k tématu bezpečnost v roce 2020.
 • Středeční rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu se budou týkat evropské obrany, akčního plánu Podnikání 2020, programu Horizont 2020 a společné zemědělské politiky. Hlasovat se bude o konečné podobě rozpočtu na rok 2014, evropských fondech a genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení s názvem „Integrovaná produkce v Evropě“.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Čtvrtek 21. listopadu

 • V Pekingu se uskuteční summit EU-Čína.
 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu dvoudenní setkání odborníků z kontaktních míst EU pro boj proti přeshraniční trestné činnosti týkající se vozidel, společnou schůzi generálních ředitelů odpovědných za územní soudržnost a rozvoj měst a konferenci s názvem „Strukturální změny prosazování genderové rovnosti ve výzkumných organizacích“.
 • V Paříži pokračuje akce k tématu bezpečnost v roce 2020, na které se podílí Evropská komise.
 • Poslední den budou poslanci ve Štrasburku hlasovat o akčním programu pro oblast daní a programu Horizont 2020.
 • Koná se mimořádná schůze Výboru pro zahraniční věci ve Štrasburku, kde se bude projednávat budoucnost vztahů EU-ASEAN a doporučení k jednáním o dohodě CETA mezi EU a Kanadou.
 • Proběhne jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

tek 22. listopadu

 • V Lucemburku se uskuteční jednání Euroskupiny, tedy ministrů financí zemí, jejichž měnou je Euro.
 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Pod záštitou litevského předsednictví pokračuje konference s názvem „Strukturální změny prosazování genderové rovnosti ve výzkumných organizacích“.
 • Druhým dnem se koná konference „Assises de la Justice“.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci na téma zaměstnatelnosti mladých lidí a konferenci k podpoře sektoru vnitrozemské vodní dopravy.
 • Proběhne schůze členů politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Ve Varšavě končí Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Sobota 23. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 24. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.       Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.       Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 18/11/2013.< Archív novinek