Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 6. - 12. 1. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu pořádá v úterý kulatý stůl k návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu a k návrhu nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. Na společné schůzi Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci budou projednány pozměňovací návrhy k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Ve středu se v Aténách uskuteční oficiální zahájení řeckého předsednictví v Radě EU. Hospodářský a měnový výbor se bude ve čtvrtek zabývat dohodami o spolupráci EU za účelem prosazování politiky hospodářské soutěže, evropskými fondy dlouhodobých investic a dlouhodobým financováním evropské ekonomiky. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne hlasování o návrhu nařízení, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě a bude projednána správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014, jednotný evropský trh s elektronickými komunikacemi a vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci k dopadu evropské občanské iniciativ na politiky EU. Ve čtvrtek se uskuteční jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 6. ledna

 • Radě EU v prvním pololetí 2014 předsedá Řecko.

Úterý 7. ledna

 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu pořádá kulatý stůl k návrhu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu a návrhu nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách.

Středa 8. ledna

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • V Aténách proběhne zahajovací ceremonie řeckého předsednictví Radě.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje konferenci k dopadu evropské občanské iniciativy na politiky EU.

Čtvrtek 9. ledna

 • Na společné schůzi Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci budou projednány pozměňovací návrhy k návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu a k návrhu nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků.
 • Hospodářský a měnový výbor se bude zabývat dohodami o spolupráci EU za účelem prosazování politiky hospodářské soutěže, evropskými fondy dlouhodobých investic a dlouhodobým financováním evropské ekonomiky.
 • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne hlasování o návrhu nařízení, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě a bude projednáno řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014, jednotný evropský trh elektronických komunikací a vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v celé Unii.
 • Uskuteční se jednání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Sejdou se členové Politického a bezpečnostního výboru Rady.

tek 10. ledna

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.

Sobota 11. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 12. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.        Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.        Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.        Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.        Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 06/01/2014.< Archív novinek