Archív novinek

POZVÁNKA: Cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku


CHCEŠ ZLEPŠIT EVROPU? POJEĎ S NÁMI DO ŠTRASBURKU!

 

Evropský parlament pořádá ve dnech 9–11. května 2014 ve Štrasburku setkání s evropskými politiky a experty na záležitosti Evropské unie. Cílem setkání je výměna názorů ohledně zaměstnanosti mládeže v EU a řešení zásadních otázek týkajících se budoucnosti současné mladé generace. Akce nazvaná EYE 2014 se zaměří na širokou škálu aktivit pod heslem "Nápady pro lepší Evropu" v těchto oblastech:

 

  • Nezaměstnanost mládež
  • Digitální revoluce
  • Budoucnost Evropské unie
  • Udržitelnost a evropské hodnoty

 

Třídenní akce nabídne politické debaty a workshopy, simulační hry, outdoorový festival organizovaný Evropským fórem mládeže a koncert v historické části města Štrasburk.

 

Podmínky účasti

 

  • Jsi občanem EU, z kandidátské země nebo sousedních zemí ve věku od 18 do 30 let
  • Máš zájem zapojit se do aktivit skupiny „Youth is Future“, která se tematicky zaměří na oblast nezaměstnanosti mládeže
  • Chceš se aktivně podílet na iniciativách zaměřených na překážky při zakládání podniků v ČR a překážkách nezaměstnanosti mladých
  • Ovládáš anglický jazyk na dobré komunikativní úrovni

 

Studenti, kteří budou vybráni, zaplatí nevratný účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč. V případě, že se zaregistrovaný student nebude akce moci zúčastnit, je povinen za sebe najít náhradníka. V případě, že za sebe náhradu nenajde, účastnický poplatek propadá. Každý student musí mít během konání EYE 2014 platný cestovní dokument – pas či občanský průkaz (v případě občanů mimo EU – vízum). Nezbytnou podmínkou účasti je aktivní zapojení do přípravy workshopů a dalších výstupů, které bude skupina ve Štrasburku během konání akce prezentovat.

  

Zájemci zašlou na email univerzity vyplněnou závaznou přihlášku, a to nejpozději do 6. února 2014. Vybraní zájemci budou vyzváni k úhradě účastnického poplatku. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu a případné zrušení akce z důvodů nedostatečného počtu zájemců. V takovém případě bude účastnický poplatek registrovaným zájemcům vrácen.

 

 

Program EYEdokument ve formátu pdf

Závazná přihláškadokument ve formátu doc< Archív novinek