Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 24. 2. - 2. 3. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V pondělí proběhnou rozpravy o snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 či o ochranné známce společenství, následující den budou poslanci o těchto záležitostech hlasovat. Úterní agenda zahrnuje rozpravu a hlasování o správě jednotného trhu nebo hlasování o členských státech, jejichž finanční stabilita je závažně ohrožena. Prezident České republiky Miloš Zeman bude mít ve středu před poslanci Evropského parlamentu projev. Týž den se poslanci v rozpravách zaměří na otázky, jako jsou společná evropská právní úprava prodeje nebo rámcová dohoda mezi EU a Indonésií, taktéž zde proběhne hlasování o společném systému DPH, zavedení systému eCall či o politice soudržnosti. Ve čtvrtek, poslední den plenárního zasedání, budou poslanci hlasovat o poplatku za kopírování pro osobní potřebu. V pondělí se pod záštitou Evropské rady a Komise uskuteční summit EU a Brazílie. Den poté Komise zveřejní první letošní hospodářskou prognózu pro období 2013-2015. Komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard se ve středu setká s poslanci a senátory Parlamentu České republiky. Týž den začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu. O den později se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 24. února

 • V Bruselu se pod záštitou Evropské rady a Komise uskuteční summit EU a Brazílie.
 • Rada ministrů školství, mládeže a kultury bude přijímat závěry k inovacím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zaměřené na uplatnění nabytých schopností. Ve vztahu k výsledkům programu Mezinárodního vzdělávání dospělých (PIAAC) a programu pro Mezinárodní hodnocení žáků proběhne veřejná debata související s problematikou zaměstnatelnosti.
 • Řecké předsednictví organizuje v Aténách dvoudenní setkání představitelů ministerstev spravedlnosti a vnitřních věcí z členských států EU a s jejich protějšky z USA.
 • V Bruselu pořádá Komise spolu s OECD dvoudenní konferenci na téma migrace a mobilita v oblasti pracovního trhu.
 • Ve Štrasburku začíná plenární zasedání Evropského parlamentu. První den proběhnou rozpravy o snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020, o ochranné známce společenství nebo podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí např. za účelem výzkumu, studia či odborné přípravy.
 • Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro ústavní záležitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu společně projednají střednědobou revizi Stockholmského programu, který posiluje oblasti práva, svobody a bezpečnosti, následně o něm v posledním zmíněném výboru proběhne hlasování.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu bude hlasovat o vyšetřovací zprávě o úloze a operacích "trojky" (Evropské centrální banky, Komise a Mezinárodního měnového fondu) s ohledem na země zapojené do programu eurozóny, proběhne také výměna názorů o struktuře a postupech řízení eurozóny v příštím volebním období.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude hlasovat o návrhu změny o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek a o jednotném evropském trhu elektronických komunikací.
 • Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu bude hlasovat o Víceletém finančním rámci pro období 2014-2020.
 • V Tangeru proběhne 5. plenární zasedání Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst při Výboru regionů.

Úterý 25. února

 • Komise zveřejní první letošní hospodářskou prognózu pro období 2013-2014-2015, která se soustředí mj. na hrubý domácí produkt, inflaci, zaměstnanost, schodky státních rozpočtů a dluhy všech členských států a zemí, které mají o členství v EU zájem. Ten samý den v Bruselu pořádá workshop na téma podpory a možností malých a středních podniků v oblasti Globálního navigačního polohového systému.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského parlamentu budou poslanci rozprávět o vybraných aspektech evropského semestru hospodářských politik. Taktéž se zaměří na rozpravy o společné právní úpravě prodeje, tzv. železničním balíčku, o zavedení palubního systému eCall nebo o zprostředkování pojištění. Kromě ochranné známky společenství a snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020, budou poslanci hlasovat o převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států, o členských státech, jejichž finanční stabilita je závažně ohrožena, dále o právních předpisech členských států týkajících se ochranných známek, správě jednotného trhu a vízových požadavcích pro státní příslušníky ze třetích zemí.
 • Bude zasedat Politický a bezpečnostní výbor.

Středa 26. února

 • Proběhne jednání členů COREPERI I.
 • Proběhne jednání členů COREPERU II.
 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne projev prezidenta České republiky Miloše Zemana. Středeční agenda mj. zahrnuje rozpravu o společné evropské právní úpravě prodeje, o které se následně bude hlasovat. Dále budou poslanci hlasovat o hlavních směrech politiky zaměstnanosti, společném systému DPH, o politice soudržnosti, o rozvoji nejvzdálenějších regionů v souvislosti se strukturálními fondy a dalšími programy EU, zavedení systému eCall, o dohodách v rámci politického dialogu o spolupráci mezi EU a vybranými zeměmi Střední Ameriky a o železničním balíčku. V rámci hlasování a rozprav se poslanci budou věnovat dohodě o komplexním partnerství mezi EU a Indonésií.
 • Začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu. Tento den pořad jednání zahrnuje projednání stanovisek k otevření systémů vzdělávání, obalovým odpadům, standardizovanému přiznání k DPH v souvislosti se společným systémem DPH, analýze růstu 2014 či k obchodním vztahům mezi EU a Marokem.
 • V Praze proběhne setkání poslanců a senátorů s komisařkou pro otázky klimatu Connie Hedegaard.

Čtvrtek 27. února

 • Proběhne jednání členů COREPERU II.
 • V Aténách proběhne neformální setkání ministrů zahraničí.
 • Komise v Paříži organizuje veřejnou debatu s občany EU.
 • Poslední den plenárního zasedání ve Štrasburku proběhne hlasování o poplatku za kopírování pro osobní potřebu, o vízové povinnosti pro osoby z vybraných třetích zemí či o režimu kontrol osob na vnějších hranicích.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského a hospodářského výboru budou členové jednat o stanovisku k rámci pro kvalitu stáží.
 • Proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR. Agenda zahrnuje představení priorit řeckého předsednictví či projednávání balíčku SES2+, který se týká problematiky evropského vzdušeného prostoru. Dále budou členové jednat o návrhu nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách, návrhu směrnice o společném systému DPH v kontextu standardizovaného přiznání k dani.
 • Členové Sítě národních kontaktních míst k územní soudržnosti a Skupiny pro rozvoj měst budou mít v Aténách společné jednání.

tek 28. února

 • Proběhne jednání členů COREPERU I.
 • Komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani, se v New Yorku zúčastní konference k investičním možnostem mezi EU a USA.

Sobota 1. března

 • Za přítomnosti předsedy Komise Barrosa a německé kancléřky Merkelové bude v Berlíně slavnostně zveřejněna konečná verze prohlášení k projektu EU "Nová kapitola příběhu Evropa", který je zaměřen na společenskou a kulturní problematiku.

Neděle 2. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 25.02.     Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.     Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.     Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.     Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.     Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

Do 25.04.     Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjímkám ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/02/2014.< Archív novinek