Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 24. 3. - 30. 3. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

V pondělí proběhne jednání Rady pro zemědělství a rybolov zaměřené např. na nařízení o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Den poté Komise představí návrh k revizi pravidel ekologického farmářství a desátou výroční zprávu informačního systému pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích na vnitřním trhu EU (RAPEX). V úterý rovněž začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém členové budou mj. hlasovat o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Ve středu v rámci summitu mezi EU a USA navštíví vůbec poprvé instituce EU prezident Obama. Ve čtvrtek Komise přijme balíček na dlouhodobé financování evropského hospodářství a balíček k evropské politice sousedství pro rok 2014. Tentýž den se koná pod záštitou CEBRE v Praze debata „Modernizace pravidel veřejné podpory.“ V pátek, poslední pracovní den, přijme Komise balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 24. března

 • Rada pro zemědělství a rybolov se bude zabývat nařízením o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Ministři budou informováni Komisí ohledně návrhu nařízení o produkci a označování ekologických výrobků. Rovněž mezi nimi proběhne výměna názorů ke zprávě Komise o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. V oblasti rybolovu Rada zaměří na konzultace ohledně makrel mezi pobřežními státy a mezi EU a Norskem.
 • Komise pro hospodářskou a sociální politiku při Výboru regionů pořádá v La Rioja seminář na téma "Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: společná odpovědnost".
Úterý 25. března
 • Komise představí návrh k revizi pravidel ekologického farmářství a desátou výroční zprávu Informačního systému pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie (RAPEX). Zároveň pořádá v Lucemburku seminář k evropským jaderným zárukám.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu se bude zabývat daňovými úniky a postoji rozvojových zemí, postoji skupiny zemí AKP (Afriky, Atlantiku a Pacifiku), k dohodám o hospodářském partnerství nebo platformou EU pro smíšené financování v oblasti vnější spolupráce.
 • Začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pořad jednání zahrnuje hlasování o tržních nástrojích ve vztahu k účinnému využívání zdrojů a nízkouhlíkovému hospodářství, vnitřním trhu s elektřinou a veřejném zásahu do něj, obchodním tajemství, o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Mezi členy proběhnou debaty k společnému programu Shift2Rail, evropskému platebnímu rozkazu nebo k navýšení kapitálu Evropského investičního fondu.
 • Koná se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.
 • V Haagu se koná summit o jaderné bezpečnosti.

Středa 26. března

 • V Bruselu se koná summit EU a USA, při této příležitosti poprvé navštíví prezident Obama instituce EU.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne debata k Východnímu partnerství a situaci na Ukrajině
 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.

Čtvrtek 27. března

 • Proběhne dvoudenní neformální setkání Výboru pro obchodní politiku při Radě EU, agenda zahrnuje projednání dodatku z Dauhá nebo Dohodu o transatlantickém obchodním a investičním partnerství.
 • Komise přijme balíček k dlouhodobému financování evropského hospodářství a balíček k evropské politice sousedství pro rok 2014. Tento den v Bruselu pořádá summit k podnikání v oblasti dopravy a jeho vlivu na evropskou ekonomiku.
 • Koná se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.
 • Pod záštitou CEBRE proběhne v Praze, Evropském domě, Debata "Modernizace pravidel veřejné podpory".

tek 28. března

 • Jednání členů COREPERU I.
 • Komise Přijme balíček rozhodnutí o porušení právních předpisů. V Aténách pořádá workshop k vlivu elektromagnetického pole na zdraví.
Sobota 29. března
 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 30. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 24.03.  Konzultace k předloze pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020

Do 17.04.  Konzultace k maloobchodnímu trhu s energií

Do 02.04.  Konzultace k režimu financování podporující udržitelnou a efektivní nákladní dopravu

Do 25.04.  Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04. Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030


Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/03/2014.< Archív novinek