Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 7. 4. - 13. 4.


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. V pondělí se bude Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova zabývat informačními a propagačními opatřeními na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Ten samý den Hospodářský a měnový výbor bude hlasovat o možném přijetí eura v Litvě. Ve čtvrtek se bude Výbor pro dopravu a cestovní ruch zabývat provozními omezeními ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu. Ve středu Komise přijme Zelenou knihu k mobilnímu zdraví, zásady pro poskytování podpory v oblasti energetiky a životního prostředí a balíček k právu obchodních společností a správy a řízení společností. Následující den jedná Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR, bude se zabývat např. sdělením Komise o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU. V pátek pořádá Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) v Praze konferenci k budoucnosti EU, zúčastní se jí mj. premiér Bohuslav Sobotka a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 7. dubna
 • Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova Evropského parlamentu jedná o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích; o pravidlech pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky; o integrovaném administrativním a kontrolním systému a o podmínkách pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost; o platebních agenturách a dalších subjektech, o finančních řízeních, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eur; o výdajích na veřejnou intervenci; o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV); o poskytování podpory pro doprovodná opatření v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol; o některých požadavcích týkajících se zemědělských produktů, na něž je poskytována podpora soukromého skladování a o nových opatřeních v rámci vnitrostátních programů podpory v odvětví vína.
 • Výbor pro regionální záležitosti Evropského parlamentu se bude zabývat nařízením o zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci a rozvojovou strategií EU v oblasti Pacifiku.
 • Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projedná výroční zprávu Evropské centrální banky pro rok 2013 a hlasuje o možném přijetí eura v Litvě.
 • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu projedná nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy.
 • Schůze Komise pro občanství, správu a institucionální věci při Výboru regionů se zaměří na budoucí politiku EU v oblasti justice a vnitřních věcí.
 • Evropská centrální banka zveřejní harmonizované ukazatele konkurenceschopnosti a výroční zprávu za rok 2013.

Úterý 8. dubna

 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách konferenci k úloze MSP v bezpečnostní a obranné politice.
 • Komise v Bruselu organizuje konferenci k zárukám pro mladé.
 • Komise pro přírodní zdroje při Výboru regionů se bude zabývat zemědělskými genetickými zdroji a podporou pro dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení.
 • Začíná dvoudenní jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 9. dubna

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Koná se jednání členů COREPERU II.
 • Komise přijme Zelenou knihu k mobilnímu zdraví, zásady pro poskytování podpory v oblasti energetiky a životního prostředí, balíček k právu obchodních společností a správy a řízení společností a představí návrh evropské platformy pro prevenci a zabránění práce načerno.
 • Evropská centrální banka zveřejní konsolidovanou rozvahu k Eurosystému.

Čtvrtek 10. dubna

 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách dvoudenní mezinárodní konferenci k problematice hospodářské soutěže.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu bude projednávat balíček k vízové politice.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu se bude zabývat provozními omezeními ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu.
 • Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum při Výboru regionů projedná vytváření ekosystémů pro technicky vyspělé začínající podniky. Koná se zde i slyšení k Unii inovací a dekádě inovací.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v německém Hannoveru veřejné slyšení k dopadům služeb na průmysl.
 • Evropská centrální banka zveřejní harmonizované ukazatele konkurenceschopnosti a statistiky týkající se cenných papírů ve vztahu k Eurozóně.
 • Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR na své schůzi projedná režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách či sdělení Komise o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU.

tek 11. dubna

 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu slyšení k imigrační politice a vztahům EU se třetími zeměmi.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) v Praze pořádá konferenci k budoucnosti EU. Zúčastní se i premiér Bohuslav Sobotka a předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

Sobota 12. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

Neděle 13. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 17.04.    Konzultace k maloobchodnímu trhu s energií

Do 25.04.   Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04.  Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

Do 10.06.   Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.   Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06.  Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 7/04/2014.< Archív novinek