Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21. 4. - 27. 4. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Ve středu začíná dvoudenní schůze Senátu Parlamentu ČR. Senátoři projednají mj. nový energeticko-klimatický rámec EU do roku 2030. V ten den rovněž zasedá Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR, na které bude projednán vládní návrh k návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost. Ve čtvrtek se pod záštitou řeckého předsednictví v Aténách koná dvoudenní neformální jednání ministrů pro politiku soudržnosti ze členských zemí EU.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 21. dubna

 • V Madridu se koná seminář k budoucnosti obranné politiky EU.

Úterý 22. dubna

 • Řecké předsednictví hostí v Aténách dvoudenní plenární zasedání Sítě evropských odborníků na střelné zbraně.
 • Evropská investiční banka pořádá ve francouzském Lyonu konferenci k financování podniků.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR projedná doporučení Komise týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení a sdělení Komise o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU.

Středa 23. dubna

 • Řecké předsednictví pořádá v Aténách konferenci na téma "Vědecká podpora zemědělství: konkurenceschopnost, kvalita a udržitelnost".
 • Pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru bude v Nice projednávána dopadová studie směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
 • Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR zahrnuje projednání vládního návrhu k návrhu rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost.
 • Zahájí se dvoudenní schůze Senátu. Senátoři projednají návrh směrnice o porušení celních předpisů a sankcí; sdělení Komise o volném pohybu občanů a jejich rodin: Pět rozhodujících opatření a nový energeticko-klimatický rámec EU do roku 2030; návrh nařízení o Evropské síti služeb.

Čtvrtek 24. dubna

 • V Aténách začíná dvoudenní neformální jednání ministrů pro politiku soudržnosti ze členských zemí EU. Rovněž se zde koná dvoudenní setkání vrcholných představitelů pro přírodu a biologickou rozmanitost.
 • Koná se schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku při Výboru regionů. Členové budou jednat o předběžných stanoviscích k Sedmému akčnímu programu pro životní prostředí a udržitelnost měst či k víceúrovňové správě při podpoře strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a při provádění mezinárodních cílů z Aichi. Pořad jednání také zahrnuje balíček předpisů o čistém ovzduší.

tek 25. dubna

 • V polské Poznani se koná summit vedoucích politických činitelů místní a regionální úrovně k volbám do EU 2014 zaměřený na dosažení růstu a tvorbu pracovních míst ve městech a regionech EU.
 • Ve Vilniusu jedná správní rada IPEX (Platforma pro meziparlamentní výměnu informací týkajících se EU)

Sobota 26. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 27. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25.04.    Konzultace k DPH a její aplikaci na veřejnoprávní orgány a daňovým výjimkám ve veřejném zájmu

Do 28.04.   Konzultace k pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030

Do 09.05.      Konzultace o finančních nástrojích devizového trhu

Do 10.06.     Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.   Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizo opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06.   Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.     Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 21/04/2014.

 

 < Archív novinek