Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 5. 5. - 11. 5. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí Evropská komise zveřejní jarní ekonomickou předpověď pro všech 28 členských států EU. Zároveň se koná jednání představitelů Euroskupiny, na které v úterý naváže tradičně Rada pro hospodářské a finanční věci, ministři mj. projednají směrnici o zdanění pro mateřské a dceřiné společnosti z různých členských států či daň z finančních transakcí. Ve středu proběhne v Bruselu summit EU-Japonsko. Ve čtvrtek zasedá Rada pro zahraniční věci, kde hlavním tématem budou obchodní dohody mezi EU a třetími státy jako komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou (CETA), dohoda o volném obchodu s Japonskem a transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP). Pod záštitou Evropského parlamentu začne v pátek ve Štrasburku třídenní akce European Youth Event 2014 (EYE 2014). CEBRE se akce účastní prostřednictvím projektu s českými universitami, jehož výstupem jsou studie a doporučení "Překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR", "Překážky zaměstnanosti mladých lidí" a "Manuál úspěšného pohovoru", které budou na EYE 2014 během workshopů prezentovány.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 5. května

 • Tradičně před zasedáním Rady pro hospodářské a finanční věci proběhne jednání představitelů Euroskupiny.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách dvoudenní neformální jednání ministrů pro zemědělství a rybolov.
 • Komise zveřejní jarní ekonomickou předpověď, která zahrnuje všech 28 členských států. 
 • V rámci Výboru regionů se koná schůze Výboru pro politiku územní soudržnosti. Pořad jednání zahrnuje projednání politických priorit Výboru regionů na období 2015–2020; stanovisek "Směrem k integrované evropské agendě", "Strategie EU pro jadransko-jónský region", "Opatření v oblasti městské mobility" a "Mobilita v zeměpisně a demograficky znevýhodněných regionech".

Úterý 6. května

 • Koná se jednání Rady pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat směrnicí o společném systému zdanění pro mateřské a dceřiné společnosti z různých členských států; směrnicí o posílení spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Rovněž se očekává přijetí závěrů Rady o přezkumu k postupu při makroekonomické nerovnováze. Proběhne také informování řeckým předsednictvím a Komisí o dubnových jednáních ministrů financí a představitelů zemí G20 a Mezinárodního měnového fondu/Světové banky ve Washingtonu.
 • V Aténách pokračuje neformální jednání ministrů pro zemědělství a rybolov.
 • Komise pořádá dvě konference, první věnovaná změně klimatu (Brusel), druhá environmentální stopě produktů z oblasti potravinového a nápojového průmyslu (Berlín).
 • V Bruselu se setkají zástupci valné hromady Rady guvernérů Evropské investiční banky.
 • Začíná dvoudenní jednání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 7. května

 • V Bruselu se koná summit EU-Japonsko.
 • Jednají členové COREPERu I a COREPERu II.
 • V Aténách začíná dvoudenní jednání telekomunikačních atašé EU a neformální jednání ministrů pro námořní záležitosti.
 • Komise v Bruselu zaštiťuje workshop zaměřený na nekalé obchodní praktiky v oblasti klamavých ekologických tvrzení. V Berlíně Pokračuje konference k environmentální stopě produktů z oblastí potravinového a nápojového průmyslu.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Aténách konferenci na téma "Více digitálních výrobků a služeb k nastartování hospodářského růstu".
 • Jednají členové politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 8. května

 • Rada pro zahraniční věci se bude zabývat současným stavem komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi EU a Kanadou; stavu vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Japonskem; projednán bude i rozvojový program z Dauhá. Očekává se přijetí závěrů k iniciativě týkající se ekologického zboží - Green Goods Initiative. Během pracovního oběda se ministři budou zabývat současným stavem dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství;
 • V Aténách, se koná neformální jednání ministrů pro telekomunikace a dopravu (část dopravy). Bude zde probíhat i konference na úrovni ministrů EU zaměřená na země západního Balkánu. Tento den končí jednání telekomunikačních atašé EU.
 • Komise představí nový Akční plán pro inovace "modré" ekonomiky - využívající moře a oceány jako zdroje udržitelného rozvoje.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor se v Oslu zúčastní dvoudenní schůze poradního výboru Evropské hospodářské sféry.
 • V Bruselu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.

tek 9. května

 • V Aténách jednají atašé pro finanční záležitosti a také atašé pro oblast dopravy. Řecké předsednictví zde organizuje Evropský den bezpečnosti silnic.
 • Pod záštitou Evropského parlamentu proběhne ve Štrasburku třídenní akce European Youth Event 2014 (EYE 2014). CEBRE se akce účastní prostřednictvím projektu s českými universitami, jehož výstupem jsou studie a doporučení "Překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR", "Překážky zaměstnanosti mladých lidí"; "Manuál úspěšného pohovoru", které budou na EYE 2014 během workshopů prezentovány.
 • V Oslu končí schůze poradního výboru Evropské hospodářské sféry.

Sobota 10. května

 • Pokračuje European Youth Event 2014 (EYE 2014).

Neděle 11. května

 • Končí European Youth Event 2014 (EYE 2014).

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 09.05.  Konzultace o finančních nástrojích devizového trhu

Do 10.06.  Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06. Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.  Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 05/05/2014.< Archív novinek