Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 12. 5. - 18. 5. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, pořad jednání zahrnuje situaci na Ukrajině či politiku sousedství pro rok 2014. V pondělí rovněž začíná dvoudenní neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost. V úterý jedná Rada pro obecné záležitosti, ministři se soustředí na přípravu červnové Evropské rady. Komise přijme sdělení k úloze soukromého sektoru v rozvojové politice EU. Ve středu se koná neformální zasedání ministrů pro životní prostředí a ve čtvrtek začíná dvoudenní neformální zasedání ministrů zodpovědných za oblast energetiky. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR bude ve čtvrtek projednávat např. návrh nařízení o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU. V úterý pořádá CEBRE debatu v Evropském domě na téma reforma trhu práce v ČR.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 12. května

 • V Aténách začíná dvoudenní neformální jednání ministrů pro konkurenceschopnost.
 • Rada pro zahraniční věci se bude zabývat situací na Ukrajině, mírovým procesem v oblasti Středního východu, politikou sousedství pro rok 2014. V návaznosti na to se také uskuteční jednání Rady pro stabilizaci a přidružení s Albánií.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách plenární zasedání odborníků evropské a národní úrovně a pracovních skupin zaměřených na problematiku legislativy v oblasti životního prostředí (EIA, SEA). Tento den hostí hlavní řecká metropole mj. konferenci k elektronickému zdravotnictví.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Aténách seminář k odvětvím námořního průmyslu.
 • Evropská investiční banka organizuje v Londýně seminář k podpoře investování do oblasti inovací ve Velké Británii.

Úterý 13. května

 • V Aténách pokračuje dvoudenní neformální jednání ministrů pro konkurenceschopnost. Rovněž proběhnou jednání Rady pro přidružení EU-Alžírsko a jednání Rady pro obecné záležitosti, kde se ministři budou zabývat přípravou červnového jednání Evropské rady.
 • Pokračuje plenární zasedání odborníků evropské a národní úrovně zaměřených na legislativu v oblasti životního prostředí (EIA, SEA) a konference k elektronickému zdravotnictví.
 • Komise přijme sdělení k úloze soukromého sektoru v rozvojové politice EU.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • CEBRE pořádá v Evropském domě v Praze debatu "Lze český trh práce reformovat? Jak na to?".

Středa 14. května

 • Zasedá COREPER I.
 • V Aténách se koná neformální jednání ministrů pro životní prostředí.
 • Pokračuje plenární zasedání odborníků evropské a národní úrovně zaměřených na legislativu v oblasti životního prostředí (EIA, SEA) s konference k elektronickému zdravotnictví.
 • V rámci Výboru regionů se koná schůze Dočasné komise ad hoc pro rozpočet EU, členové se budou zabývat plněním rozpočtu EU a politickými prioritami Výboru regionů pro období 2015-2020. 

Čtvrtek 15. května

 • Zasedá COREPER II.
 • Atény hostí neformální jednání ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce energetika).
 • Pokračuje plenární zasedání odborníků evropské a národní úrovně zaměřených na legislativu v oblasti životního prostředí (EIA, SEA).
 • V Aténách se koná společné jednání zástupců Generálního ředitelství Komise pro regionální politiku a zástupců Partnerství pro hodnocení ESF.  Tento den rovněž Komise pořádá v St. Gallen mezinárodní fórum k právu hospodářské soutěže.
 • Evropská investiční banka v Amsterdamu pořádá diskuzi u kulatého stolu k investičním příležitostem v Nizozemsku.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR bude projednávat návrh nařízení o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU a návrh nařízení o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování.

tek 16. května

 • Pokračuje Neformální jednání ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce energetika).
 • Končí plenární zasedání odborníků evropské a národní úrovně zaměřených na legislativu v oblasti životního prostředí (EIA, SEA).
 • Koná se schůze Komise pro hospodářskou a sociální politiku při Výboru regionů. Pořad jednání zahrnuje projednání stanovisek: ke strukturální reformě bank v EU a transparentnosti stínového bankovnictví, k mobilitě pracovních sil a posílení Evropské služby zaměstnanosti (EURES), k balíčku opatření v oblasti průmyslové politiky a k předjímání změn a restrukturalizaci.

Sobota 17. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 18. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.06.  Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06. Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.  Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 12/05/2014.< Archív novinek