Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: EYE 2014


EYE 2014: Stáže pro studenty by měly být povinné!


9-11. května 2014, Štrasburk: Na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku se u příležitosti Dni Evropy uskutečnilo setkání pěti tisíc studentů z celé Evropy s cílem hovořit o problémech, které současnou mladou generaci nejvíce tíží, tj. zejména vysoká nezaměstnanost. Studenti se v rámci Akce Evropské mládeže (European Youth Event, EYE 2014) zaměřili na kvalitu pracovních míst pro mládež v Evropské unii, uznávání neformálních dovedností, problematiku stáží a mobilitu. Mezi požadavky mládeže, které na setkání zazněly, patří jednotná pravidla pro evropské volby a volby online, lepší vzdělání o evropských záležitostech a podpora digitálním inovacím. Výstupy zasedání budou v červenci představeny novým členům Evropského parlamentu, kteří vzejdou z květnových voleb.


Za metodické a organizační podpory CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU se Akce EYE 2014 zúčastnila skupina 40 studentů z českých vysokých škol - Západočeská univerzita v Plzni, Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola finanční a správní a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Studenti se zapojili do organizace tří workshopů na následující téma:

  • překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR;
  • překážky zaměstnanosti mladých lidí;
  • manuál úspěšného pohovoru.

Během workshopů prezentovali studenti z výše uvedených škol studie zaměřené na problémy, se kterými se současná mladá generace potýká, a nabídli různá řešení. Příkladem lze uvést soubor doporučení zaměřený na překonání překážek zaměstnanosti mladých lidí, ve kterém studenti navrhli úzce propojit vzdělávací systém s podnikatelským, aby studenti získali již během studia vedle teoretických zkušeností i praktické dovednosti. Dále doporučili zavedení povinných stáží jako součást posledního ročníku univerzitního studia s cílem nabýt cenné pracovní zkušenosti a kontakty, a v neposlední řadě zřízení vysokoškolských kariérních center, které by studentům pomáhaly zvolit si kariéru v souladu s jejich studiem a potřebami pracovního trhu.


Skupina studentů, která se zabývala překážkami pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR, ve své studii došla k závěru, že hlavní bariérou při zakládání podniku v České republice je nedostatek informací. Chybí jednotný zdroj on-line, kde by si začínající podnikatel mohl zjistit veškeré důležité informace ohledně legislativního rámce podnikání v České republice, přístupu k financím, administrativních požadavků apod. Dále studenti postrádají univerzitní poradenská centra pro podnikatele a požadují zavést do vzdělávacích programů předměty, které rozvoj a výkon podnikání podporují jako účetnictví, marketing a daně.


Studenti rovněž natočili instruktážní video, jak vystupovat na prvním pracovním pohovoru a vyvarovat se častých chyb. V rámci příslušného tematického workshopu simulovali pracovní pohovor a radili ostatním účastníkům, jak se na něj efektivně připravit.


Cílem akce bylo sdílet nejen doporučení k palčivým otázkám, ale také osobní zkušenosti a vzájemně se inspirovat.

 

Tisková zpráva ke stažení zde dokument ve formátu pdf   < Archív novinek