Archív novinek

Kontaktní seminář k programu Leonardo da Vinci 29.11.-2.12.2007


Mezinárodní projekty v oblasti vzdělávání

 

Datum:             29.11. - 2.12.2007

Místo:               Corinthia Panorama Hotel, Praha

Vložné:              480 EUR

Registrace do:   31.10.2007   

Jednací jazyk:    angličtina   

 

 

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), program Leonardo da Vinci, pořádá od 29.11. 2007 do 2.12.2007 v Praze kontaktní seminář s cílem podpořit účast českých subjektů (s důrazem na malé a střední podniky) v mezinárodních projektech v oblasti vzdělávání.

 

Kontaktní seminář je primárně určen pro hledání nových zahraničních projektových partnerů. V průběhu semináře budou účastníkům představena pravidla programu a způsob organizace/vedení projektů. Součástí setkání bude také prezentace úspěšných projektů, které mohou sloužit jako příklad pro nové zájemce o práci na mezinárodních projektech. 

 

Tématem kontaktního semináře v Praze bude „How to Connect the European Vocational Education and Training to the SME´s and Labour Market”. Pracovním jazykem semináře bude angličtina. Výdaje spojené s Vaší účastí na semináři lze hradit z grantu Leonardo da Vinci - aktivity přípravné návštěvy. O tento příspěvek je nutné zažádat NAEP. Detailní informace o tom, jak o příspěvek zažádat, vám budou sděleny poté, co projevíte zájem o účast na semináři. Kontaktního semináře se za subjekt může zúčastnit pouze jeden zástupce. Další informace naleznete v pozvánce v anglické verzi 

 

V případě, že Vás nabídka kontaktního semináře zaujala, zašlete registrační formulář vyplněný v anglickém jazyce nejpozději do

31. října 2007 na níže uvedený kontakt.

 

Kontakt na organizátora: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Ing. Kateřina Langerová

tel.: 234 621 131

katerina.langerova@naep.cz

http://www.naep.cz


 

Přílohy:      Pozvánka

                  Registrační formulář

                  Program

               < Archív novinek