Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 2. 6. - 8. 6. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pracovní týden zahájí Komise představením specifických doporučení pro členské státy. Ve středu v Bruselu začíná dvoudenní summit zemí G7, který proběhne za účasti předsedy Evropské rady a předsedy Evropské Komise. Tento den také začíná dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, přičemž první den bude zaměřen na problematiku energetiky a změn klimatu a druhý den členové projednají stanovisko "Transatlantické obchodní vztahy a pohled EHSV na posílenou spolupráci a případné uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a USA". Ve středu zveřejní Komise konvergenční zprávu zahrnující 8 členských států včetně České republiky. V Lucemburku začíná dvoudenní zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (sekce pro spravedlnost). Pořad jednání bude zahrnovat např. návrh nařízení o váze a rozměrech pro určitá motorová vozidla či problematiku přeshraničního úpadkového řízení.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 2. června

 • V Aténách se koná setkání vrcholných představitelů pro civilní ochranu.
 • Komise představí specifická doporučení pro členské státy.

Úterý 3. června

 • Komise v Bruselu zahájí několikadenní konferenci "Green Week" zaměřenou na problematiku cirkulárního hospodářství a efektivního nakládání se zdroji a odpadem. Rovněž se uskuteční summit Fóra pro rozvoj baltského moře ve finském Turku.
 • Koná se jednání Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 4. června

 • V Bruselu začíná summit zemí G7 a to za účasti předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise.
 • Jednání COREPERU I a COREPERU II.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách jednání vrcholných představitelů pro námořní a vodní problematiku a jednání národních agentur pro bezpečnost potravin. Rovněž se v Napfliu koná setkání Evropské monitorovací sítě pro územní rozvoj a soudržnost.
 • Komise zveřejní konvergenční zprávy zahrnující 8 členských států včetně České republiky.
 • Pokračuje konference "Green Week" zaměřená na problematiku cirkulárního hospodářství a efektivního nakládání se zdroji a odpadem. V Bruselu také Komise pořádá workshop k Evropskému globálnímu družicovému systému zaměřený na výzkum a rozvoj. Končí summit Fóra pro rozvoj baltského moře.
 • V Bruselu se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pořad jednání zahrnuje mj. problematiku energetiky a změn klimatu - projedná se: rámec politiky pro klima a energetiku v období 2020–2030, průzkum a těžba uhlovodíků s využitím frakování, systém EU pro obchodování s povolenkami na emise a energetické náklady (sdělení). Dále členové projednají: zřízení Evropské sítě služeb zaměstnanosti, opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, sazbu úpravy přímých plateb v roce 2014 a průmyslové výrobky.
 • V Římě zasedá Správní rada Evropské investiční banky.
 • Jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 5. června

 • Končí summit zemí G7.
 • V Lucemburku jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce doprava). Ministři se pokusí přijmout politické dohody k návrhu nařízení o váze a rozměrech pro určitá motorová vozidla či ke čtvrtému železničnímu balíčku. Budou také projednávat problematiku práv cestujících v letecké dopravě a přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. Očekává se přijetí závěrů ke střednědobému přezkumu ohledně zavedení Evropské dopravní politiky do roku 2018.
 • Také zde jedná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (sekce pro vnitřní věci). Přijme obecný přístup k návrhu nařízení o Evropském policejním úřadu (EUROPOL). Ministři budou debatovat ohledně budoucnosti oblasti vnitřních věcí a spravedlnosti. Očekává se diskuze a přijetí závěrů Rady ke zprávě Komise o korupci.
 • V Aténách jednají vrcholní představitelé pro námořní a vodní problematiku a v Napfliu Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost.
 • Končí konference "Green Week" zaměřená na problematiku cirkulárního hospodářství a efektivního nakládání se zdroji a odpadem.
 • Komise pro přírodní zdroje při Výboru regionů pořádá v Ponta Delgada konferenci: "Mimo hlavní sezonu – propagace udržitelného cestovního ruchu po celý rok".
 • Končí plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pořad jednání zahrnuje projednání stanoviska "Transatlantické obchodní vztahy a pohled EHSV na posílenou spolupráci a případné uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a USA", Brusel;
 • Ve Frankfurtu zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

tek 6. června

 • Končí jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (sekce pro spravedlnost). Ministři se pokusí dohodnout na obecném přístupu k problematice přeshraničního úpadkového řízení či k ochraně dat.
 • Také jedná Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (sekce telekomunikace). Ministři projednají jednotný trh telekomunikací a bezpečnost elektronických komunikačních sítí a informačních systémů.
 • Řecké předsednictví organizuje konferenci zaměřenou na autorská práva a digitální agendu pro Evropu, Atény;
 • Končí jednání členů Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 7. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 8. června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.06. Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06. Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07. Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 31.07. Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 02/06/2014.< Archív novinek