Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 30. 6. - 6. 7. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná třídenní ustavující plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, jednají také politické skupiny. První den, v úterý, proběhne volba předsedy a místopředsedů. Druhý den budou poslanci informováni Evropskou radou a Komisí ohledně posledního jednání Evropské rady, průběhu řeckého předsednictví a programu italského předsednictví v Radě EU, které po Řecku převezme půlroční štafetu. Bude se také hlasovat o počtech poslanců ve výborech, na což poslanci naváží ve čtvrtek rozhodnutím o jmenování členů výborů. Evropská Komise v úterý přijme balíček „Směrem k cirkulárnímu hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu“; dvě sdělení k lepšímu vymáhání práv duševního vlastnictví v EU a třetích zemích a představí také iniciativu k podpoře zaměstnanosti v ekologickém hospodářství.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 30. června
 • V Aténách proběhne závěrečný ceremoniál k ukončení řeckého předsednictví v Radě EU.
 • Zástupci Evropské komise se v Londýně zúčastní konference na téma politiky v oblasti hospodářské soutěže v rámci regulovaných trhů.

Úterý 1. července

 • Začíná italské předsednictví v Radě EU.
 • Tento den přijme Evropská komise několik dokumentů, jedná se o: balíček „Směrem k cirkulárnímu hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu“; dvě sdělení k lepšímu vymáhání práv duševního vlastnictví v EU a třetích zemích a představí také iniciativu k podpoře zaměstnanosti v ekologickém hospodářství.
 • Ve Štrasburku proběhne ustavující plenární zasedání Evropského parlamentu, pořad jednání zahrnuje volbu předsedy a místopředsedů Evropského parlamentu.
 • Výbor regionů pořádá v bulharském Gabrovu konferenci k podpoře kulturního a kreativního sektoru.
 • Ve Vídni se koná několikadenní Středoevropská výroční konference.
Středa 2. července
 • V rámci ustavujícího plenárního zasedání Evropského parlamentu se Evropská rada a Evropská komise vyjádří k poslednímu jednání Evropské rady, dále informují Parlament o průběhu řeckého předsednictví a o záměrech italského předsednictví. V případě, že by poslanci předchozí den nezvolili předsedu a místopředsedy, budou pokračovat v hlasování. Očekává se také hlasování o počtu členů výborů a jmenování členů výborů.
 • Pokračuje Středoevropská výroční konference.

Čtvrtek 3. července

 • Poslední den plenárního zasedání poslanci rozhodnou o konečném rozdělení do výborů.
 • V Bruselu pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor konferenci k povzbuzení partnerství v kolaborativní spotřebě.
 • Ve Frankfurtu zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky.

tek 4. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 5. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 6. července

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 03.07.Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 06.07.Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 14.07.Veřejná konzultace týkající se příspěvků uvěrových institucí k řešení finančních dohod

Do 16.07.Konzultace ke směrnici o zachycování a ukládání uhlíku (CCS)

Do 18.07.Konzultace k hodnocení, jak se provádí nařízení EU o ekoznačce Životní prostředí

Do 31.07.Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 05.08.Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu

Do 15.08.Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Do 15.08.Kombinovaná doprava v EU

Do 15.09.Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Do 23. 09.Kvalita pitné vody v EU

Do 10.10.Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického   průmyslu

Do 31.10.Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/06/2014.< Archív novinek