Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 8. 9. - 14. 9. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden Komise pořádá 6. Fórum o soudržnosti a konferenci ESIC: Inovace služeb jako motor pro změnu evropského průmyslu a regionů. V úterý začíná dvoudenní neformální zasedání ministrů obrany, dále se tento týden koná neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a jednání Euroskupiny. Zasedají výbory Evropského parlamentu. Výbor pro rozvoj jedná o budoucích výzvách rozvojové politiky EU, podvýbor pro bezpečnost a obranu jedná o Ukrajině a nové bezpečností situaci v Evropě, výbor pro zahraniční věci jedná o Dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Ve středu začíná v Evropském hospodářském a sociálním výboru dvoudenní plenární zasedání, tématem jednání budou mj. společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, evropské politiky přistěhovalectví a investice se sociálním dopadem. Poslanecká sněmovna České republiky ve středu projedná stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci. Ve Výboru regionů proběhne mimořádné zasedání předsednictva.
 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 8. září

 • Komise pořádá 6. Fórum o soudržnosti.
 • Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu proběhne výměna názorů s generální ředitelkou GŘ pro spravedlnost Evropské komise a generálním ředitelem GŘ pro daně a celní unii Evropské komise.
 • Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu jedná o krocích v návaznosti na strategický dialog o nástroji rozvojové spolupráce a budoucích výzvách rozvojové politiky EU; proběhne výměna názorů s komisařem pro rozvoj Andrisem Piebalgsem.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma: Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě.
 • Výbor pro zahraniční věci jedná o Dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou s výjimkou ustanovení týkajících se zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou legálně zaměstnáni jako pracovníci na území druhé smluvní strany.

Úterý 9. září

 • V Miláně začíná dvoudenní neformální jednání ministrů obrany.
 • Komise pořádá konferenci ESIC: Inovace služeb jako motor pro změnu evropského průmyslu a regionů.
 • Pokračuje 6. Fórum o soudržnosti pořádané Komisí.

Středa 10. září

 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Miláně pokračuje neformální jednání ministrů obrany.
 • Italské předsednictví a EUROFIN pořádají v Miláně třídenní fórum zaměřené na finanční regulace, dohled a výměnu informací mezi sektorem finančních služeb a orgány veřejné správy.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná dvoudenní plenární zasedání, pořad jednání zahrnuje témata: struktura a organizace sociálního dialogu v kontextu skutečné hospodářské a měnové unie (HMU); evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní; strategie EU pro jadransko-jónský region; společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem; evropské politiky přistěhovalectví; investice se sociálním dopadem.
 • Evropská investiční banka pořádá konzultační schůzku k politice transparentnosti.
 • Poslanecká sněmovna České republiky projednává stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci.

Čtvrtek 11. září

 • V Miláně se uskuteční 11. setkání ministrů financí ASEM.
 • V Miláně pokračuje fórum zaměřené na finanční regulace, dohled a výměnu informací mezi sektorem finančních služeb a orgány veřejné správy.
 • V podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu proběhne výměna názorů na téma domorodých národů, těžebního průmyslu a lidských práv.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu jedná o souhrnném rozpočtu na rok 2015; dohodách v odvětví tabáku a o; procesních zárukách během vyšetřování vedených úřadem OLAF.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu jedná o prioritách a výzvách pro NATO po summitu NATO ve Walesu a o; Ukrajině a nové bezpečností situaci v Evropě.
 • Koná se mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Pátek 12. září

 • Proběhne zasedání Euroskupiny.
 • V Milánu pokračuje fórum zaměřené na finanční regulace a dohled a výměnu informací mezi sektorem finančních služeb a orgány veřejné správy.
 • Pokračuje 11. setkání ministrů financí ASEM.
 • Italské předsednictví pořádá v Římě akci "The promise of the EU" v rámci stejnojmenného projektu.
 • Koná se mimořádná schůze předsednictva Výboru regionů.

Sobota 13. září

 • V Miláně se koná neformální jednání ministrů financí a hospodářství.
 • V Římě pokračuje akce "The promise of the EU" v rámci stejnojmenného projektu.

Neděle 14. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10. Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Do 10.10. Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Do 12.10. Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 08/09/2014.

 

 < Archív novinek