Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 15. 9. - 21. 9. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. První den proběhnou rozpravy na téma ruského zákazu dovozu zemědělských produktů a potravin z EU a jeho dopady na evropské zemědělství. Druhý den, v úterý, bude zasedání zaměřeno především na situaci na Ukrajině, vztahy mezi EU a Ruskem a Dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Ve středu proběhne ve Štrasburku hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Poslední den plenárního zasedání se koná hlasování o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Dále tento týden proběhne dvoudenní neformální jednání ministrů dopravy, jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky a komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů. V Římě se koná dvoudenní jednání skupiny DEBR - ředitelů a expertů pro otázky lepší regulace. Na konci týdne pořádá Mezinárodní advokátní komora konferenci o hospodářské soutěži.
 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 
Pondělí 15. září
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, první den proběhnou rozpravy o dopadu ruského zákazu dovozu zemědělských produktů a potravin z EU a jeho dopady na evropské zemědělství; o obchodu se zeměmi Euromed; o Systému všeobecných preferencí (GSP+) a dodržování Úmluvy o minimálním věku: případ Bolívie.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu bude hlasovat o Dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou, pokud jde o ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany.
 • Koná se schůze komise pro hospodářskou a sociální politiku Výboru regionů.
 • Výbor regionů pořádá konferenci "Průmyslové inovace v 21. století".
 • V Marseille proběhne schůze komise pro udržitelný rozvoj Výboru regionů.
 • Hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma: Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě.

Úterý 16. září

 • V Miláně začíná dvoudenní neformální jednání ministrů dopravy.
 • Komise pořádá workshop na téma Bezpečné užívání chemikálií malými a středními podniky.
 • Druhý den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude zaměřen na situaci na Ukrajině a aktuální stav vztahů mezi EU a Ruskem; na Dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou s výjimkou ustanovení týkajících se zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou legálně zaměstnáni jako pracovníci na území druhé smluvní strany a na Dohodu o přidružení mezi EU a Ukrajinou, pokud jde o ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany; souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2015; strukturální nedostatek prostředků na platby v rozpočtu programu Horizont 2020; digitální jednotný trh; summit OSN o klimatu 2014; dohodu o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) a na přístup k životně důležitým lékům v Evropě.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Jednají členové Výboru pro sociální ochranu.

Středa 17. září

 • V Miláně pokračuje neformální jednání ministrů dopravy.
 • Jednají členové COREPERU I.
 • Jednají členové COREPERU II.
 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhne hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Komise a Rada se vyjádří k přípravě summitu eurozóny; Evropské iniciativě pro mládež; reakci EU na rozšíření eboly a k situaci v Iráku a Sýrii a ofenzívě ISIS včetně pronásledování menšin; situaci v Libyi; Izraeli a Palestině po válce v Gaze a roli EU.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.
 • Jednají členové Výboru pro sociální ochranu.

Čtvrtek 18. září

 • V Římě se koná jednání skupiny DEBR - ředitelů a expertů pro otázky lepší regulace.
 • Komise v Římě pořádá konferenci Copernicus zaměřenou na přínos programu Copernicus v oblasti ochrany životního prostředí, zachování kulturního dědictví, hraniční kontroly, dohledu nad mořským prostředím a vnějšími vztahy.
 • Komise pořádá konferenci na téma Ekonomika práce po krizi.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhnou rozpravy a hlasování o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, jmenovitě o situaci na Ukrajině a stavu vztahů EU-Rusko; reakci EU na vypuknutí eboly; situaci v Iráku a Sýrii včetně pronásledování menšin; situaci v Libyi; v Izraeli a Palestině po válce v Gaze a roli EU v tomto konfliktu a o příloze I nařízení Rady (ES) č.1528/2007 o uplatňování režimu na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí Afrických, karibských a tichomořských států (AKT) stanoveného v dohodách o hospodářském partnerství.
 • Ve Frankfurtu jedná Rada guvernérů Evropské centrální banky.

Pátek 19. září

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Římě pokračuje jednání skupiny DEBR - ředitelů a expertů pro otázky lepší regulace.
 • Mezinárodní advokátní komora pořádá ve Florencii 18. výroční konferenci o hospodářské soutěži.

Sobota 20. září

 • Ve Florencii pokračuje 18. výroční konferenci o hospodářské soutěži pořádaná Mezinárodní advokátní komorou. 

Neděle 21. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 07.10. Konzultace k rámcovému nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Do 10.10. Veřejná konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Do 12.10. Veřejná konzultace týkající se pracovního programu na období 2016–2017 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/09/2014.

 

 

 

 < Archív novinek