Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20. 10. - 26. 10. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Evropský parlament bude mj. hlasovat o nové Komisi pro období 2014-2019; návrzích usnesení týkajících se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou. V pondělí jedná Rada pro zahraniční věci, v úterý pak Rada pro obecné záležitosti. Ve čtvrtek začíná dvoudenní zasedání Evropské rady, na kterém by se předsedové vlád a hlavy států měli shodnout na evropském rámci pro klima a energetiku 2030. O evropskému rámci pro klima a energetiku či o sdělení o energetické účinnosti bude na své schůzi jednat ve čtvrtek i plénum Senátu PČR. Výbor regionů pořádá slyšení zúčastněných stran "Směrem k oběhovému hospodářství - přezkum evropských právních předpisů" a Komise pořádá dvoudenní konferenci o klastrech. CEBRE s partnery pořádá ve čtvrtek v Evropském domě v Praze debatu na téma ekonomické dopady proti Rusku na české podnikatele.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 20. října

 • V Lucemburku jedná Rada pro zahraniční věci.
 • V Římě začíná dvoudenní neformální jednání ministrů tělovýchovy a sportu.
 • Začíná dvoudenní Evropská konference o klastrech pořádaná Komisí.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, první den je na pořadu jednání Prohlášení Komise - Lepší prevence a protipovodňová opatření na evropské úrovni a Prohlášení Komise - Reakce na krizi eboly.
 • Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu jedná a hlasuje ve Štrasburku o clech na zboží pocházející z Ukrajiny.
 • Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení s kandidátkou na komisařku pro dopravu Violetou Bulcovou.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu se koná slyšení kandidátů na post Evropského inspektora ochrany údajů a zástupce inspektora.
 • Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu proběhne veřejné slyšení kandidáta na komisaře pro Energetickou unii Marošem Šefčovičem.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Palermu veřejné slyšení na téma Sicílie v Evropě - Fungování jednotného trhu v okrajových oblastech.
 • Evropská síť pro rozvoj politiky celoživotního poradenství (ELGPN) pořádá v Římě 5. mezinárodní konferenci o politice celoživotního poradenství.
 • Ve Vídni začíná čtyřdenní Symposium o mezinárodních zárukách: Propojení strategie, implementace a jednotlivce pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

Úterý 21. října

 • V Lucemburku jedná Rada pro obecné záležitosti.
 • V Římě pokračuje neformální jednání ministrů tělovýchovy a sportu.
 • Pokračuje Evropská konference o klastrech.
 • V Tiraně začíná dvoudenní workshop na téma Budoucí úloha uchovávání energie v jihovýchodní Evropě pořádaný Komisí.
 • Ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu, druhý den je zaměřen na zhodnocení činnosti druhé Barrosovy komise; výsledek konference na vysoké úrovni o zaměstnanosti v Evropě (Milán, 8. 10.); Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: provádění priorit 2014; souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 - všechny oddíly; Návrh opravného rozpočtu č 2/2014 - přebytek vyplývající z provádění rozpočtového roku 2013; demokracii, právní stát a základní práva v Maďarsku; cla na zboží pocházející z Ukrajiny; poslanci hlasují o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ve Štrasburku orientačně hlasuje o doporučení pro Konferenci předsedů o kandidátech na místa evropského inspektora ochrany údajů a zástupce inspektora.
 • Výbor regionů pořádá konzultaci zúčastněných stran "Směrem k oběhovému hospodářství - přezkum evropských právních předpisů".
 • Výbor regionů pořádá v Kyjevě konferenci na téma Další odborné vzdělávání ve východní Evropě: mobilizace poptávky, zvýšení dodávky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.
 • Ve Vídni pokračuje Symposium o mezinárodních zárukách: Propojení strategie, implementace a jednotlivce pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

Středa 22. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Tiraně pokračuje workshop na téma Budoucí úloha skladování energie v jihovýchodní Evropě pořádaný Komisí.
 • Komise pořádá ve Skopje Mezinárodní workshop o harmonizaci analýz a detekce geneticky modifikovaných organismů.
 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhne prezentace sboru komisařů a jejich programu, poté následuje hlasování o nové Komisi; poslanci dále hlasují o Návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015; Protokolu k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou s přihlédnutím k přistoupení Chorvatska do EU; jednají o situaci v Kobani a hrozbě Islámského státu; situaci v Hong Kongu; evropských bojovnících Islámského státu; Společné policejní operaci "Mos Maiorum"; udělení absolutoria za rok 2012: Evropská rada a Rada; udělení absolutoria za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací.
 • Senát PČR na své 22. schůzi jedná o Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky; Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o návratové politice EU; vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé; vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé; vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely.
 • Ve Vídni pokračuje Symposium o mezinárodních zárukách: Propojení strategie, implementace a jednotlivce pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

Čtvrtek 23. října

 • Začíná dvoudenní zasedání Evropské rady.
 • V Římě začíná dvoudenní Konference o potravinových podvodech pořádaná Italským předsednictvím.
 • Ve Skopji pokračuje Mezinárodní workshop o harmonizaci analýz a detekce geneticky modifikovaných organismů.
 • Komise pořádá v Amsterdamu E-TRACK otevřený seminář: Role účasti veřejnosti při nakládání s radioaktivními odpady a dalšími odvětvími - Poučení z výzkumu a praxe.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku poslanci hlasují o návrzích usnesení týkajících se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Evropské dohodě uzavřené Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) týkající se některých aspektů úpravy pracovní doby ve vnitrozemské vodní dopravě; proběhnou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu: o uzavření Památníku v Rusku; lidských právech v Uzbekistánu; zmizení 43 studentů v Mexiku.
 • Pokračuje konzultace zúčastněných stran "Účinné využívání zdrojů ve stavebnictví" pořádaná Výborem regionů.
 • V Miláně se koná konference "Podpora inovací pro lepší sociální výsledku: návrhy pro politiku EU" pořádaná Evropským hospodářským a sociálním výborem.
 • CEBRE pořádá v Praze debatu na téma Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele.
 • Pokračuje Symposium o mezinárodních zárukách: Propojení strategie, implementace a jednotlivce pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

Pátek 24. října

 • Pokračuje zasedání Evropské rady.
 • V Římě pokračuje Konference o potravinových podvodech.
 • Pokračuje Symposium o mezinárodních zárukách: Propojení strategie, implementace a jednotlivce pořádané Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni.

Sobota 25. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 26. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace

Do 24.10. Konzultace zainteresovaných stran ohledně politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)


 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 20/10/2014.

 

 < Archív novinek