Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: "Evropský parlament podniků"


  Podnikatele trápí drahá energie a nedostatek kvalifikovaných pracovníků

 

17. října, Brusel: Evropská ekonomika se nadále potýká s důsledky krize a podnikatele trápí přístup k financím, drahá energie a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. O palčivých podnikatelských tématech diskutovala v polovině října delegace českých podnikatelů s velvyslancem ČR při EU Martinem Povejšilem, europoslankyní Michaelou Šojdrovou, Janem Pánkem z Evropské komise a expertem na hospodářské otázky Jakubem Mazurem.

 

„Evropská unie se potýká s důsledky hospodářské a finanční krize a signály o stabilizaci jsou stále slabé, což mj. odráží i pokles investic v EU o 6-7%, otevřel setkání velvyslanec Martin Povejšil.

 

V posledních letech investice odkládala i Česká republika jako opatření pro ozdravení státního rozpočtu. Pro ekonomiku to však nebylo lehké. Malé a střední podniky měly problém s přístupem k úvěrům. „Vstupem do EU začala Česká republika dohánět životní úroveň západních sousedů, ale pomaleji, než jsme předpokládali“, upozornil Jakub Mazur ze Stálého zastoupení ČR při EU.

 

Vedle nedostatku financí, trápí české podnikatele i nedostatek kvalifikované pracovní síly. Místopředsedkyně Výboru pro Vzdělání a kulturu Michaela Šojdrová přislíbila, že se na tuto oblast zaměří spolu s lepší realizací programu Erasmus+ a Záruk pro mladé. Podnikatelé v čele s viceprezidentkou Hospodářské komory ČR Irenou Bartoňovou Pálkovou si postěžovali na administrativní zátěž kladenou na národní úrovni při čerpání fondů na vzdělávání zaměstnanců, neflexibilitu ze strany úředníků a nesystémové vzdělávání.

 

V neposlední řadě měli podnikatelé možnost diskutovat o energetice s Janem Pánkem z Evropské komise, který připomněl, že vnitřní energetický trh se snaží docílit rovnováhy mezi udržitelností, bezpečnostní dodávek a konkurenceschopností. Dle Pánka patří ČR mezi nejvíce konkurenční prostředí v Evropě dle počtu energetických společností působících na domácím trhu (měřeno v hlavním městě). Stranou nezůstala ani podpora obnovitelných zdrojů energie. „Způsob a typy státních zásahů jsou v EU rozlišné, což ztěžuje energetickým firmám přeshraniční působení“, zdůraznil Pánek. „Ve 28 členských státech EU máme 30 typů podpor OZE“, dodal. Zvyšování cen energie Pánek připisuje zvýšeným poplatkům za distribuci a daňovým a jiným poplatkům. V ČR, které se podařilo dostat na úroveň podílu OZE pro závazný cíl pro rok 2020, tvoří podpora OZE velkou složku ceny.

 

Delegace podnikatelů se měla možnost k výše uvedeným tématům vyjádřit také během akce nazvané Evropský parlament podniků, kterou pořádala 16. října v Evropském parlamentu Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES.

 

Tisková zpráva z akce ke stažení zde.< Archív novinek