Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27. 10. - 2. 11. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedá Rada pro životní prostředí, koná se také neformální jednání ministrů pro cestovní ruch. V úterý Italské předsednictví pořádá v Miláně konferenci "Posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu". V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne 27. zasedání Hospodářské a sociální zájmové skupiny AKT-EU. Poslanecká sněmovna jedná o ratifikaci Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínskou republikou; Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamskou socialistickou republikou; Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 27. října

 • V Miláně začíná dvoudenní 15. Evropská konference o správě a řízení společnosti pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Salcburku začíná dvoudenní FreSsco seminář: aktivace trhu práce a koordinace práva a právo pobytu a rovného zacházení, pokud jde o sociální dávky pořádaný Komisí.

Úterý 28. října

 • V Lucemburku zasedá Rada pro životní prostředí.
 • V Miláně pokračuje 15. Evropská konference o správě a řízení společnosti pořádaná Italským předsednictvím.
 • Italské předsednictví pořádá vMiláně konferenci "Posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu".
 • V Salcburku pokračuje FreSsco seminář: aktivace trhu práce a koordinace práva a právo pobytu a rovného zacházení, pokud jde o sociální dávky.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 29. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Kyjevě se koná workshop o bioenergii na Ukrajině pořádaný Komisí.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru začíná třídenní 27. zasedání Hospodářské a sociální zájmové skupiny AKT-EU.
 • Koná se den otevřených dveří Oddělení pro udržitelný hospodářský rozvoj a Obchodního oddělení AKT skupiny Evropské investiční banky.
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jedná o vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012; Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012; Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013.

Čtvrtek 30. října

 • Jednají členové COREPERU II.
 • V Neapoli se koná neformální jednání ministrů pro cestovní ruch.
 • Italské předsednictví vNeapoli pořádá Evropské turistické fórum.
 • V Miláně začíná dvoudenní konference "Obnovení účasti: mládež a státní správa v evropské perspektivě" pořádaná Italským předsednictvím.
 • V Kyjevě pokračuje workshop o bioenergii na Ukrajině pořádaný Komisí.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje 27. zasedání Hospodářské a sociální zájmové skupiny AKT-EU.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá vPalermu konferenci na téma Podpora růstu a zaměstnanosti pomocí zlepšování infrastruktury informačních a komunikačních technologií a širokopásmového připojení.
 • Evropská investiční banka pořádá vNeapoli 14. FEMIP konferenci - "Nástroje růstu: podpora investic v oblasti Středomoří".
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

tek 31. října

 • Jednají členové COREPERU I.
 • V Neapoli pokračuje Evropské turistické fórum pořádané Italským předsednictvím.
 • V Miláně pokračuje konference "Obnovení účasti: mládež a státní správa v evropské perspektivě".
 • V Kyjevě pokračuje workshop o bioenergii na Ukrajině.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru pokračuje 27. zasedání Hospodářské a sociální zájmové skupiny AKT-EU.

Sobota 1. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 2. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.
 •  

Probíhající veřejné konzultace

Do 28.10. Veřejná konzultace o možném rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty –  Maximální využití evropského tradičního know-how

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Do 31.10. Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

Do 01.11. Veřejná konzultace týkající se dopadů používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v EU

Do 04.11. Konzultace ohledně revize nařízení o blokových výjimkách v odvětví pojišťovnictví

Do 01.12. Konzultace k přeshraničním fúzím a rozdělení podniků;
Do 15.12. Silná evropská politika na podporu malých a středních podniků a podnikatelů 2015–2020: veřejná konzultace ohledně iniciativy „Small Business Act“

Do 31.01. Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 28.02. Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

   

  Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

  dne 27/10/2014.

   < Archív novinek