Archív novinek

Zástupci podnikatelů diskutovali u pracovního oběda s europoslanci


web1_4.jpgDne 31. října 2007 se v pražském Top Hotelu sešli zakladatelé CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade) s českými poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a zástupcem Agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest, aby nad pracovním obědem hovořili o potřebě vzájemné komunikace a koordinace v oblasti prosazování zájmů českých podnikatelů v EU.

 

Hostitel pracovního oběda, prezident KZPS Jan Wiesner zdůraznil, že: „...je nezbytné, aby v zájmu zaměstnavatelských organizací evropští poslanci, CEBRE, zástupci CzechTrade a CzechInvestu, jakož i zástupci EHSV spolupracovali a trvale informovali o připravovaných a projednávaných směrnicích a nařízeních své partnery v ČR a získávali jejich odborná stanoviska jako podklad k jednání.“ Z úst zástupců podnikatelské sféry zazněl povzdych nad nedostatečnou kapacitou na řešení evropské problematiky, která zasahuje do mnoha oblastí. „Přestože mají podnikatelé své zástupce v Bruselu, je nutné zajistit další rozpracování jednotlivých stanovisek v centrále v ČR, kde se ne vždy podaří k jednotlivým tématům najít patřičné odborníky“, uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Z tohoto důvodu vyzval generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška všechny přítomné ke vzájemné koordinaci evropských záležitostí a upozornil, že: „ koordinaci evropských záležitostí musíme s blížícím se předsednictvím (v Radě EU) přikládat větší význam a to i co do personálního zabezpečení.“ Svaz průmyslu bude řešit nedostatek personálních kapacit prostřednictvím stážistů, jejichž výdaje budou hrazeny za finanční podpory podniků. Zástupci CEBRE zdůraznili význam aktivní prezentace konsensuálních stanovisek českých podnikatelů vůči evropským institucím a podnikatelským asociacím,

 

Poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch uvítal vzájemnou spolupráci a vyzval zástupce podnikatelů k zasíláníweb2_3.jpg stanovisek k legislativním návrhům, které jsou pro české podnikatele klíčové a rádi by své stanovisko prosadili cestou Evropského parlamentu. Pochválil zlepšující se spolupráci s ministry, kteří se snaží při svých návštěvách Bruselu scházet s poslanci a vyzval k této aktivitě i přítomné představitele podnikatelských zastoupení. Jaroslav Zvěřina zdůraznil nutnost úzké spolupráce nejen na národní úrovni, ale také s kolegy z ostatních členských států. Sama ČR nemá kapacitu pojmout všechny oblasti projednávané na úrovni EU. Na závěr oba poslanci navrhli konání dalšího pracovního setkání ve Štrasburku během týdnu plenárního zasedání Evropského parlamentu.

 

Ke slovu se dostali i zástupci podnikatelů v české delegaci k Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, kteří přítomné informovali o poslání této instituce, svých aktivitách v rámci EHSV a aktuálně projednávaných tématech. Byla zdůrazněna role EHSV v evropském legislativním procesu, potřeba více informovat o činnosti EHSV mezi podnikateli a veřejností i význam stanovisek výboru (až 65% Evropská komise zohledňuje), která jsou však vzhledem ke složení EHSV (zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a občanské společnosti) spíše obecná..

 

web3.jpg

Ivan Jukl, generální ředitel agentury CzechTrade, informoval o administrativně-technických otázkách budoucího působení CEBRE. Zakladatelé CEBRE mu za dosavadní věcnou a finanční podporu poděkovali. Do debaty se zapojil i odstupující generální ředitel agentury CzechInvest a budoucí ředitel kanceláří CzechTrade, CzechInvest a CEBRE v Bruselu Roman Čermák, který představil koncept spojených kanceláří.

 

Všichni přítomní se shodli na zájmu pokračovat v této formě pracovních setkání, další by se mělo uskutečnit nejpozději v březnu 2008. Shodli se rovněž na potřebě posílení komunikace mezi všemi aktéry, ocenili význam CEBRE jako podnikatelského zastoupení v Bruselu, poděkovali za možnost stáží podnikatelů v CEBRE a kancelářích europoslanců a shodli se na plánu uspořádat ve spolupráci s členy EHSV pro podnikatele tematické semináře k aktuálním evropským otázkám.

 

 

Fotografie z akce:

 

Tisková zpráva:

 

 

Více informací o pracovním setkání na vyžádání na adrese: cebre.europe@mail.be

 < Archív novinek