Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 12. 01. - 18. 01. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Nejdůležitější událostí tohoto týdne je bezesporu první plenární zasedání Evropského parlamentu v tomto roce. Europoslanci budou hlasovat např. o možnosti členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMOs). V Evropském hospodářském a sociálním výboru probíhají zasedání studijních skupin. Hlavní město Lotyšska Riga se v rámci předsednictví stává místem konání neformálních schůzek vrcholných politických představitelů EU. Politická skupina Evropských reformistů a konzervativců pořádá ve Štrasburku při plenárním zasedání parlamentu setkání pracovní skupiny TTIP.

 

Pondělí 12. ledna

 • Zasedání Evropského parlamentu. První den jsou na pořadu dne rozpravy a o pokračování zasedání, plán práce, prohlášení Komise ksedmdesátému výročí osvobození Osvětimi a jednominutové rozpravy.
 • Hospodářský a měnový výbor (rovněž ve Štrasburku) pořádá mimořádnou schůzi.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor vBruselu pořádá mimořádnou schůzi předsednictva specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba.

Úterý 13. ledna

 • Zasedá kolegium Komise.
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví koná neformální schůze politických představitelů EU.
 • V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku pokračuje plenární zasedání. Druhý den je na řadě zhodnocení italského předsednictví a rozprava o možnosti států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMOs). Poslanci budou dále hlasovat o rybářských ustanoveních ve středozemním moři a o dohodách sostrovy Svatý Tomáš, Princův a Seychely. Následně proběhnou rozpravy o prohlášení Evropské rady a komise o výsledcích prosincového setkání rady. Na závěr úterního pléna přijdou na řadu prohlášení ksituacím na Ukrajině, vLibyi a vEgyptě.
 • Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru se koná první schůze zájmové skupiny “Spotřebitelé a životní prostředí“, druhá schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2016 a druhá schůze studijní skupiny “Evropský systém dohledu nad finančním trhem“.

Středa 14. ledna

 • Pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat o protokolu kEvropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem sohledem na přistoupení Rumunska a Bulharska kEU. Následovat budou rozpravy o prohlášení Evropské rady a komise kprogramu lotyšského předsednictví EU. Závěr dne bude věnován Evropskému veřejnému ochránci práv a jeho výroční zprávě za rok 2013.
 • Ve Štrasburku se koná schůze výboru pro mezinárodní obchod.
 • V sídle Výboru regionů se koná přednáška a konzultace aktuálně projednávané iniciativy “Ochrana mořského prostředí“.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá schůzi střediska pro udržitelný rozvoj. Následně jsou na programu schůze studijních skupin na téma “Podpora tvořivosti, podnikání a mobility ve vzdělávání a odborné přípravě“ a “Průmyslová politika pro evropské sklářství“.
 • Skupina Evropských konzervatistů a reformistů pořádá setkání pracovní skupiny TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ve Štrasburku.

Čtvrtek 15. ledna

 • V rámci lotyšského předsednictví se v Rize koná další neformální setkání představitelů EU.
 • Během plenárního zasedání proběhnou rozpravy a hlasování o usneseních týkajících se porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Dalším bodem je hlasování o pracovním programu Komise na rok 2015.
 • Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru se koná schůze monitorovacího výboru “Východoevropští sousedé“ a druhá schůze studijní skupiny “Řízení rizik voblasti cel“.

tek 16. ledna

 • V Rize pokračuje neformální setkání politických představitelů EU.
 • Evropská investiční banka pořádá vPaříži seminář “InnovFin - Podpora inovací ve Francii“.
 • Think Tank CEPS (Centrum pro evropská politická studia) pořádá akci “Priority lotyšského předsednictví vRadě EU“.

Sobota 17. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 18. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 16.01.        Konzultace o vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Do 20.01.        Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Návrh)

Do 31.01.        Veřejná konzultace k Patentům a normám - Moderní rámec pro normalizaci související s duševním vlastnictvím

Do 31.01.        Konzultace o přeshraničních fůzích a divizích

Do 28.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

   

  Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

  dne 12/01/2015.< Archív novinek