Archív novinek

Výběrové řízení na stáž v CEBRE


 

Výběrové řízení na stáž v CEBRE

 

Láká Vás Evropská unie? Rozumíte Bruselskému labyrintu? Chcete poznat, jak se připravují evropské právní předpisy, které pak ovlivňují náš každodenní život? Evropský parlament znáte, ale co třeba poradní orgán Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor nebo Evropská asociace průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES? Největší bruselský problém je neztratit se v záplavě informací – proto je šikovný projektový manažer, office manažer nebo policy manažer k nezaplacení. Přihlaste se na pracovní stáž v Bruselu a všechno uvidíte a zažijete na vlastní oči!

 

 

Podmínky stáže:

Pracovní stáž v trvání březen 2015 – srpen 2015 je poskytována zdarma, tj. hostitelská organizace neposkytuje žádné finanční ohodnocení. Náklady na stáž jsou hrazeny ze stipendia (ERASMUS work placement nebo Leonardo da Vinci), které si zájemce/kyně sám předjedná prostřednictvím vysílající české univerzity. Hostitelská organizace hradí MHD (45 - 50 € měsíčně) a telefon (10 € měsíčně).

 

Zájemce/kyně o stáž musí splňovat následující podmínky:

  • student/ka vysoké školy nebo absolvent (maximálně 2 roky po ukončení studia) se zaměřením studia na EU, politologii, právo, mezinárodní vztahy nebo ekonomii;
  • možnost poskytnutí stipendia od vysílající univerzity;
  • výborná znalost českého a anglického jazyka (práce s anglickými dokumenty a se zahraničními partnery), znalost dalšího jazyka výhodou (francouzština);
  • znalost institucionálního rámce EU;
  • výborné organizační a komunikační schopnosti;

 

Zaměření stáže:

Každý stážista dostane svojí, často velmi variabilní, agendu. Jedná se zpravidla o přípravu podkladů pro jednání v evropských podnikatelských platformách, o doprovod nebo zastoupení na nich, o zpracování zpráv, zápisů a analýz k aktuálním evropským tématům, o přípravu tematických přehledů sledované legislativy, o aktualizaci webových stránek CEBRE, o přípravu podkladů pro newsletter CEBRE a pro publikace v partnerských médiích, o organizaci akcí v Bruselu či o zdánlivě snadné, avšak neméně důležité, zajištění běžného chodu kanceláře.

 

 

Hostitelská organizace:

Hostitelská organizace AMT – CEBRE, aisbl byla zřízena v roce 2002 jako nezisková a nevládní organizace podle belgického práva pro zastupování a hájení zájmů české podnikatelské sféry před institucemi EU a evropskými podnikatelskými asociacemi. 

 

 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu brussels@cebre.cz do 13. února 2015.

Přihlášky musí obsahovat: motivační dopis a CV.< Archív novinek