Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 02. 02. - 08. 02. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedají parlamentní výbory a politické skupiny. V úterý bude v Evropské lidové straně přijata česká delegace. Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude ve čtvrtek k dohodě TTIP své stanovisko prezentovat europoslankyně Dita Charanzová. Z mnoha zajímavých akcí, které se tento týden konají, můžeme zmínit např. konferenci o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu nebo konferenci o budoucnosti audiovizuálních mediálních služeb. Evropská komise tento týden zveřejní ekonomickou předpověď pro následující období.

 

 

 

Pondělí 2. února

 • Evropská komise pořádá informační dny "Inteligentní, zelená a chytrá integrovaná doprava" a “Jak postupovat s odpovědným výzkumem a inovacemi sociálních či humanitních věd v pracovním programu a jeho částech spojených s ICT".
 • Zasedá výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Na programu je přijetí agendy, výměna názorů s Maciejem Popowskim, hlavním vyjednavačem v otázce vztahů Švýcarsko - EU a výměna názorů se zástupci OSN.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru zasedá specializovaná sekce "Jednotný trh, výroba a spotřeba".

 

Úterý 3. února

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná setkání představitelů EU-USA pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Zasedá zde rovněž výbor pro zaměstnanost (EMCO) a výbor pro sociální ochranu (SPC). VRize se také koná konference o inkluzivních trzích práce.
 • Pod hlavičkou Komise začíná fórum na téma "Sociální odpovědnost podniků" a pokračuje informační den na téma "Jak postupovat s odpovědným výzkumem a inovacemi sociálních či humanitních věd v pracovním programu a jeho částech spojených s ICT".
 • Zasedá rozpočtový výbor Evropského parlamentu.
 • Mimořádné zasedání čeká Výbor pro zaměstnanost a sociální věci a Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu.
 • Ve Výboru regionů se koná ustavující schůze skupiny Evropských konzervativců a reformistů.
 • V EHSV je na programu: Konference "Nová generace pro novou Evropu", "Lepší začleňování romské komunity prostřednictvím občanských iniciativ", Slyšení na téma ochrany investorů (REX/411), 145. Schůze ECO, Informační návštěva "Odborové organizace západního Balkánu a jejich znalci", Koordinační schůze Evropský rok rozvoje (2015).
 • ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) pořádá konferenci na téma "Cesta k demokratické Kubě - Úloha občanské společnosti".
 • V poslaneckém klubu Evropské lidové strany bude ve 14:00 zahájeno jednání s českou delegací.
 • V Lucemburku se koná setkání představenstva Evropské investiční banky.

 

 

Středa 4. února

 • Zasedá COREPER I.
 • V Rize začíná politická a akademická debata na téma "Výzvy pro novou kohezní politiku 2014-2020". Pokračují zasedání výboru pro zaměstnanost (EMCO) a výboru pro sociální ochranu (SPC), rovněž pokračuje i konference o inkluzivních trzích práce.
 • Pod záštitou Komise pokračuje fórum na téma "Sociální odpovědnost podniků".
 • Ve výboru regionů se koná mimořádná schůze skupiny EA (Evropská aliance).
 • V EHSV je na programu: Pokračování konference "Nová generace pro novou Evropu" a zasedání předsednictva spojené s jednáním specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost.
 • ALDE pořádá seminář na téma "Demokratická EU, prosazování právního státu a základních práv".
 • Evropská lidová strana pořádá slyšení o perspektivách jednotného trhu 2014-2019.
 • S&D (Evropští Sociální demokraté) pořádají workshop na téma "Konkurenční Jednotný digitální trh".
 • Ve Frankfurtu se koná setkání řídící rady Evropské centrální banky, jednat se bude o nemonetární politice.

 

 

Čtvrtek 5. února

 • Zasedá COREPER II.
 • V Rize pokračuje politická a akademická debata na téma "Výzvy pro novou kohezní politiku 2014-2020".
 • Evropská komise zveřejní zimní evropskou ekonomickou předpověď.
 • Zasedá rozpočtový výbor. Na programu je výměna názorů ohledně investičního plánu, návrhy na jeho regulaci, návrh rozpočtu Evropského fondu pro strategické investice, projednání rámců rozpočtu EU pro rok 2016, prezentace odhadů příjmů a výdajů za fiskální rok 2016, Finanční pravidla uplatnitelná na celkový rozpočet EU, Evropský semestr pro ekonomickou spolupráci.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor.
 • Zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Na programu je: Doporučení výboru ohledně dohody TTIP (prezentuje Dita Charanzová), Aktuální stav a vyhlídky; Vzájemná pomoc mezi správními orgány členských států a spolupráce mezi nimi a Komisí pro zajištění řádného uplatňování celních a zemědělských právních předpisů, Interoperatibilní řešení pro Evropskou veřejnou správu, podniky a občany, interoperabilita jako prostředek pro modernizaci veřejného sektoru, Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: inventarizace a výzvy.
 • Zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • Ve výboru regionů se koná konference na téma "YFactor: Kde je naše (vaše) budoucnost: Seznámení mládeže s agendou EU".
 • V EHSV je na programu schůze předsednictva sekce NAT a 1. schůze studijní skupiny Přezkum správy ekonomických záležitostí.
 • Think Tank CEPS pořádá konferenci na téma "Budoucnost audiovizuálních mediálních služeb v Evropě".

 

tek 6.února

 • V Rize pokračuje politická a akademická debata na téma "Výzvy pro novou kohezní politiku 2014-2020".
 • V rámci lotyšského předsednictví se vhlavním městě této pobaltské země koná také konference "Energetická unie" a setkání ministrů členských států zodpovědných za energetickou politiku svých zemí.
 • V EHSV je na programu schůze monitorovacího výboru pro západní Balkán a 13. schůze stálé studijní skupiny Bezpečnost potravin.

 

Sobota 7. února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 8.února

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 14.02.        Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 16.03.        Konzultace k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 02/02/2015.< Archív novinek