Archív novinek

Nové číslo Czech Business Today!


cebre_08_14_titulka_7.jpg  Lednové číslo CBT se věnuje Pracovnímu programu Evropské komise pro rok 2015, který byl přivítán podnikatelskou komunitou zejména díky zaměření na snížení regulatorní a administrativní zátěže. Dále se na první straně dočtete o Roku průmyslu a technického vzdělání, iniciativě Svazu průmyslu a dopravy ČR, jejímž cílem je zatraktivnit technické vzdělávání a tím pomoci zacelit nedostatek kvalifikované síly na pracovním trhu v ČR.

 

Na druhé straně se můžete dočíst o chystané reformě ochrany osobních údajů v EU, která by měla pomoci plně využít potenciál jednotného digitálního trhu. V pravidelném sloupku Evropského hospodářského a sociálního výboru se Marie Zvolská věnuje Akčnímu plánu EU na posílení ochrany práv duševního vlastnictví.

 

Nové číslo ke stažení zde. dokument ve formátu pdf 

Archiv CBT zde. dokument ve formátu pdf< Archív novinek