Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. 02. - 22. 02. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se v Bruselu sejdou ministři financí členských států EU a v Rize pak ministři obrany. Ve středu začíná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde přijde na řadu např. jednání o zeměpisném označení nezemědělských výrobků. V Praze zasedá senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a v neděli v lotyšské Rize oficiálně začíná meziparlamentní setkání výborů zaměřených na zaměstnanost a sociální věci.

 

 

 

Pondělí 16. února

 • V Bruselu se schází Eurogroup (setkání ministrů financí členských států platících eurem).
 • Výbor pro rovnost a práva žen (EP FEMM) navštíví Rigu.
 • Evropský komisař pro humanitární pomoc a krizový management Christos Stylianides zahajuje návštěvu Senegalu a Mali.
 • V Rize proběhne setkání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (EP IMCO) Evropského parlamentu se zástupci lotyšského předsednictví.

 

Úterý 17. února

 • V Bruselu se schází ECOFIN, tedy ministři financí členských států.
 • Výbor pro rovnost a práva žen (EP FEMM) pokračuje v návštěvě Rigy.
 • Evropský komisař pro humanitární pomoc a krizový management Christos Stylianides pokračuje v návštěvě Senegalu a Mali.
 • Pokračuje návštěva výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (EP IMCO) vlotyšské Rize.
 • V EHSV je na programu: Schůze kvestorů a předsednictva, 1. schůze studijní skupiny Nový sociální dumping v evropském odvětví civilního letectví.
 • Think-tank CEPS pořádá diskusi na téma "Korporátní vládní model v Evropě: Je rozmanitost udržitelná?".

Středa 18. února

 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER I.
 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER II.
 • Koná se neformální setkání ministrů obrany EU vRize.
 • V Rize začíná konference "Otevřená Evropa: Otevřená data pro otevřenou společnost".
 • Výbor pro rovnost a práva žen (EP FEMM) navštíví Rigu.
 • Evropský komisař pro humanitární pomoc a krizový management Christos Stylianides ukončuje návštěvu Senegalu a Mali.
 • Evropská komise zveřejní zelenou knihu k unii kapitálových trhů, součástí bude i tisková konference a diskuse.
 • V EHSV začíná již 505. plenární zasedání. Na programu je: Zeměpisná označení EU/nezemědělské produkty; Řízení rizik v oblasti cel (sdělení); Úloha družstevních bank a spořitelen v územní soudržnosti – návrhy na upravené rámcové finanční nařízení (stanovisko z vlastní iniciativy); Zbavení EU azbestu (stanovisko z vlastní iniciativy); Prezentace dlouhodobých hlavních politických směrů Evropské komise; Evropský systém dohledu nad finančním trhem – přezkum; Návrh na mapování makroregionálních strategií v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy); Mezní hodnoty emisí a schválení typu motorů nesilničních pojízdných strojů, Návštěva zástupců ukrajinské občanské společnosti vBruselu.
 • V Praze se koná schůze senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
 • Evropský ombudsman se vBruselu setká se zástupci evropského ženského lobby.

 

Čtvrtek 19. února

 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER II.
 • V Rize pokračuje neformální setkání ministrů obrany EU.
 • V Rize končí konference "Otevřená Evropa: Otevřená data pro otevřenou společnost".
 • Ve Výboru regionů se koná přípravná schůze skupiny EA na schůzi komise pro sociální politiku, vzdělání, zaměstnanost a kulturu (SEDEC).
 • V EHSV pokračuje 505. plenární zasedání. Na programu je: Diskuse o strategii Evropa 2020 a výzvách pro Evropu, v souvislosti s přijetím stanoviska EUR/007 a EUR/008; Roční analýza růstu 2015 (sdělení); Návštěva zástupců ukrajinské občanské společnosti v Bruselu; Setkání s velvyslankyní Kuby, její excelencí paní Goicochea.
 • V Budapešti pod záštitou regionální pobočky OECD začíná seminář "Právo evropské hospodářské soutěže pro národní soudce".

tek 20. února

 • Zasedá výbor stálých zástupců COREPER I.
 • V americkém Bostonu se pod záštitou Evropské Komise koná konference "Cíl: Evropa" s cílem přilákat mladé vzdělané lidi do EU.
 • V EHSV se koná 2. schůze studijní skupiny Dopady politiky v oblasti klimatu a energie / zemědělství a lesnictví.
 • V Budapešti pokračuje seminář "Právo evropské hospodářské soutěže pro národní soudce".

Sobota 21. února

 • V Budapešti končí seminář "Právo evropské hospodářské soutěže pro národní soudce.

Neděle 22. února

 • V Rize začíná meziparlamentní setkání výborů zaměřených na zaměstnanost a sociální věci.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 13.03.        Konzultace o seznamu navrhovaných projektů společného zájmu

Do 15.03.        Veřejná konzultace o přezkumu směrnice o pracovní době (směrnice 2003/88/ES)

Do 16.03.        Konzultace k revizi směrnice o evropském systému obchodování s emisemi (EU ETS)

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04.        REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/02/2015.< Archív novinek