Archív novinek

Konference CEBRE - Fondy a programy EU jsou pro podnikatele, ale jen některé


 

Představitelé státní správy a podnikatelského sektoru se na konferenci pořádané CEBRE ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP), Hospodářskou komorou ČR (HK) a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) pokoušeli za přítomnosti více než 100 zástupců firem a akademického sektoru odpovědět na otázku, zda jsou fondy a programy EU pro podnikatele. A odpověď? Ano, fondy a programy EU sice jsou pro podnikatele, ale jen některé a ne pro všechny podnikatele.

 

Mezi významnými řečníky byli například Jan Wiesner (prezident KZPS), Jiří Kohoutek (výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu), Martin Tlapa (náměstek ministra průmyslu a obchodu), Michal Koryčánek (náměstek generální ředitelky CzechInvest), Zdeněk Liška (generální ředitel SP), Vladimír Šiška (tajemník HK), zástupce sponzora konference, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Petr Očko nebo Blanka Jakubcová (ředitelka CEBRE). Odpoledne proběhly 3 tematické workshopy zaměřené na podnikání a inovace, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a životní prostředí.  

 

Účastníci konference odcházeli vesměs spokojeni, protože převažující odpověď na průvodní otázku konference byla povzbudivá – fondy a programy EU jsou i pro podnikatele. Je však nutné mít na zřeteli dva základní aspekty: Ne každý finanční nástroj je použitelný pro každou firmu (některé jsou omezeny třeba velikostí firmy nebo OKEČ, regionem, apod.). Fondy a programy EU by zároveň neměly být cílem projektu firmy, nýbrž jen nástrojem k uskutečnění firemních projektů, které by se firma pokoušela i tak realizovat.

 

Mediálními partnery konference byli informační portál pro podnikatele BusinessInfo.cz, portál EurActiv.cz a měsíčník DOTACE.

 

 

Další informace o konferenci včetně prezentací ke stažení

 < Archív novinek