Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 20. 04. - 26. 04. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí v Bruselu zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro zemědělství a rybolov. V Rize začíná neformální setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti. Tento týden je ve znamení 9. kola vyjednávání dohody TTIP (tentokrát v New Yorku). V Bruselu tento týden zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro rozvoj a Hospodářský a měnový výbor. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku v pondělí pořádá veřejné slyšení na téma „Vnitřní trh s energií jako pilíř energetické unie“. Ve středu se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, členové se budou věnovat mj. TTIP a Energetické unii. Ve čtvrtek zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, na programu je např. výměna názorů s Andrusem Ansipem, místopředsedou odpovědným za jednotný digitální trh. Ve středu také začíná setkání rady prezidentů BUSINESSEUROPE. Evropská komise se tento týden setká se zástupci Africké unie a v úterý předloží iniciativu pro boj proti nelegálnímu rybaření.

 

 

Pondělí 20. dubna

 • Zasedá Rada pro zahraniční věci. Rada povede strategická jednání o vztazích mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. Vysoká představitelka EU Federica Mogheriniová bude ministry EU informovat o práci na přezkumu Evropské bezpečnostní strategie. Po zasedání Rady se ministři zahraničí zemí EU setkají se svými protějšky ze zemí Východního partnerství, aby jednali o přípravách summitu Východního partnerství, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. května v Rize.
 • Zasedá Rada pro zemědělství a rybolov.
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví konají následující události: Neformální setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti; Setkání generálních ředitelů programů odborného vzdělávání a přípravy; Setkání předsedů výborů na hospodářské a digitální záležitosti.
 • V New Yorku začíná 9. kolo vyjednávání TTIP.
 • V polských Katovicích začíná Evropský ekonomický kongres.
 • ve Španělsku se koná Madridské fórum. Tématem konference je vnitřní trh splynem.
 • Pod hlavičkou Komise se koná fórum o budoucnosti genderového vyvážení.
 • Zasedá výbor pro rozvoj. Na pořadu jednání je: Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů; Globální zdraví: inteligentní investice pro udržitelný rozvoj; Strukturovaný dialog o pracovním programu Komise; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor. Na pořadu jednání je: Přijetí rozhodnutí a doporučení koordinátorů; Globální zdraví: inteligentní investice pro udržitelný rozvoj; Strukturovaný dialog o pracovním programu Komise; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice; Zpráva Evropské centrální banky za rok 2014; Investice pro zaměstnanost a růst: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP pořádá veřejné slyšení na téma „Vnitřní trh s energií jako pilíř energetické unie; dále ITRE vyslechne informaci zpracovní cesty výboru ITRE do Washingtonu DC a Pensylvánie, USA (16. -19. března 2015).
 • Zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP. Na pořadu jednání je: Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích; EHP – Švýcarsko: překážky plnému provedení vnitřního trhu; Osobní ochranné prostředky; Dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obranyschopnost v Evropě; Šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely; Spotřebiče na plynná paliva.
 • Koná se mimořádná schůze Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Na programu jsou jednání o: Výcvikové misi EU v Somálsku; Kontrole nad misemi a operacemi SBOP; Úloze EP v rámci SBOP vyplývající z Lisabonské smlouvy – aktuální vývoj a právní dopady.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční schůze rozpočtové skupiny CAFA.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: Na cestě k inklusivnímu vzdělávání pro rozvoj: Je to i náš svět!; Příprava cílů v oblasti opětovného používání: Proč jsou důležité a jak jich dosáhnout?; CCMI/134 Hospodářské změny ve světě, dopad na konkurenceschopnost EU – slyšení (20.4.2015) + 1. schůze studijní skupiny (21.4.2015); TEN/567 – 1. schůze studijní skupiny Skladování energie: faktor integrace a energetické bezpečnosti (stanovisko z vlastní iniciativy).

Úterý 21. dubna

 • Komise předloží iniciativu na boj proti nelegálnímu rybaření.
 • Koná se schůze Rady pro obecné záležitosti. Na pořadu jednání jsou institucionální záležitosti.
 • V rámci lotyšského předsednictví EU se vRize konají následující události: Neformální setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti; Setkání generálních ředitelů programů odborného vzdělávání a přípravy; Neformální setkání pracovní skupiny pro veřejné zdraví; Seminář na téma bezpečnost silničního provozu organizovaný Evropskou sítí dopravní policie (TISPOL).
 • V polských Katovicích pokračuje Evropský ekonomický kongres.
 • Ve Španělsku pokračuje Madridské fórum. Tématem konference je vnitřní trh splynem.
 • Na programu Evropského a hospodářského výboru jsou následující body: CCMI/134 Hospodářské změny ve světě, dopad na konkurenceschopnost EU – slyšení (20.4.2015) + 1. schůze studijní skupiny (21.4.2015); Schůze užšího předsednictva skupiny III v rámci přípravy schůze předsednictva EHSV; Schůze předsednictva.
 • Parlamentní frakce EPP pořádá slyšení o stavu vztahů EU - Rusko.
 • Parlamentní frakce EFDD pořádá konferenci "E-Demokracie: Zlepšení a rozšíření občanské participace na veřejném rozhodování".

Středa 22. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví se konají následující události: Neformální setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti; Neformální setkání pracovní skupiny pro veřejné zdraví; Schůze Rady Evropské sítě dopravní policie (TISPOL); Setkání pracovní skupiny pro sociální otázky; Setkání pracovní skupiny pro finanční služby; Setkání rady prezidentů BUSINESSEUROPE.
 • V polských Katovicích končí Evropský ekonomický kongres.
 • V Bruselu se koná setkání zástupců Africké unie se zástupci Evropské Komise.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční schůze pracovní skupiny VR platformy pro monitorování strategie Evropa 2020.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na programu následující body: 507. plenární zasedání; Na programu plenárního zasedání je: Diskuse o energetické unii; Diskuse o obchodní politice a o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic; Prezentace hospodářských priorit EU v nadcházejících letech; Průmyslová politika pro evropský sklářský průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy); Míra úpravy přímých plateb v roce 2015.
 • Parlamentní frakce EPP pořádá workshop na téma "Rodinné podniky v Evropě".
 • Parlamentní frakce ALDE pořádá konference s názvem "Jedinou cestou je aplikace (app)".

Čtvrtek 23. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví se vRize koná schůze Rady Evropské sítě dopravní policie (TISPOL) a pokračuje setkání rady prezidentů BUSINESSEUROPE.
 • Pod záštitou Evropské Komise se vKyjevě koná konference "Jak zvýšit dodržování daňových předpisů: nové nástroje z behaviorální ekonomie".
 • Zasedá výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP. Na pořadu jednání je: Aktuální informace o třístranných jednáních a nových událostech; Lhůta pro legislativní přezkum: Provádění nových směrnic o zadávání veřejných zakázek ve vnitrostátním právu; za účasti GŘ GROW; Hlasování o následujících tématech: Dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obranyschopnost v Evropě; Osobní ochranné prostředky; Spotřebiče na plynná paliva; Rozpravy o: Na cestě k prosperující ekonomice založené na datech; Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu; Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU; Výměna názorů s Andrusem Ansipem, místopředsedou odpovědným za jednotný digitální trh; Rozpočet na rok 2016 - Oddíl III; Společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem.
 • Zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční schůze předsednictva CORLEAP; Výroční zasedání CORLEAP; Konzultace zainteresovaných stran; Budoucnost evropské akvakultury – konzultace zainteresovaných stran: zpravodaj pan Jesus Gamallo Aller (ES/ELS – NAT) a konference CORLEAP.
 • V Evropském hospodářském a sociálním výboru jsou na programu následující body: Pokračuje 507. plenární zasedání; Dvoustranné setkání – japonští členové a pan Boyle a LSE; Jaro plné optimismu.

tek 24. dubna

 • V rámci lotyšského předsednictví pokračuje setkání rady prezidentů BUSINESSEUROPE.
 • Pod záštitou Evropské Komise vKyjevě pokračuje konference "Jak zvýšit dodržování daňových předpisů: nové nástroje z behaviorální ekonomie" a vBruselu začíná ITS Konference 2015 "Digitální strategie pro mobilitu: Od kapacit ke konektivitě".
 • Ve Výboru regionů se uskuteční přípravné schůze politických skupin na schůzi komise CIVEX; Schůze politických koordinátorů komise CIVEX; 3. schůze komise CIVEX.
 • Na pořadu jednáníEvropského a hospodářského výboru jsou následující body: Konference o ochraně evropských spotřebitelů; Vaše Evropa, váš názor – plenární zasedání.

Sobota 25. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 26. dubna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 20.04         Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04         REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05         Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05         Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

Do 15.05         Veřejná konzultace týkající se služeb poskytovaných dlouhodobě nezaměstnaným

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 17/04/2015.



< Archív novinek