Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 18. 05. - 24. 05. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Příští týden se v Bruselu sejde Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Na programu jednání je především budoucí evropská audiovizuální politika, konkrétně pak audiovizuální aspekty strategie pro jednotný digitální trh a fungování směrnice o audiovizuálních službách. V pondělí začíná ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Jednat se bude např. o pravidlech pro DPH a zjednodušeném správním místě (MOSS) pro DPH na digitální služby. V úterý Komise přijme balíček opatření pro lepší regulaci. Ve čtvrtek začne v Rize dvoudenní summit východního partnerství. Během něj bude v Rize probíhat také podnikatelské fórum východního partnerství.

 

 

Pondělí 18. května

 • V Bruselu se sejde Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V návaznosti na nedávno zveřejněné sdělení Komise o strategii pro jednotný digitální trh v Evropě bude Rada jednat o budoucí evropské audiovizuální politice. Zaměří se na dvě hlavní otázky: audiovizuální aspekty strategie pro jednotný digitální trh a fungování směrnice o audiovizuálních mediálních službách v kontextu současné geopolitické situace.
 • V Bruselu se sejde Rada pro zahraniční věci. Dopoledne se ministři obrany EU budou věnovat přezkumu vojenských operací EU. Později odpoledne budou ministři zahraničních věcí jednat o mírovém procesu na Blízkém východě. V rámci zasedání Rady se uskuteční jednání Rady přidružení EU-Turecko a Rady pro spolupráci mezi EU a Uzbekistánem.
 • V Rize se koná konference "Účast nevládních organizací na procesu resocializace".
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o: Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách; Lhůta financování rozvoje; Dohody v odvětví tabáku; Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU; Bezpečnější zdravotnictví v Evropě; Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP.
 • Ve Štrasburku zasedá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Na pořadu jednání jsou následující body: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních o nových potravinách; Výměna názorů o provádění energetické strategie Unie v rámci pracovního programu Komise na rok 2015 a prioritách pro rok 2016 jako součást strukturovaného dialogu s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Komise pro energetickou unii.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: TEN/571 - 1. schůze studijní skupiny - Kyberaktivismus a organizace občanské společnosti; REX/441 – 2. schůze studijní skupiny + slyšení - Financování rozvoje; Schůze rozpočtové skupiny; NAT/650 – 3. schůze studijní skupiny Odborný rozvoj a příprava ve venkovských oblastech; Setkání se zainteresovanými stranami z EU, jež mají zájem o účast v platformách občanské společnosti EU-Moldavsko, EU-Gruzie, EU-Ukrajina.
 • Pod záštitou EHSV se vBruselu koná konference “Financování rozvoje: Role občanské společnosti“.

 

Úterý 19. května

 • V Bruselu pokračuje zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. V návaznosti na nedávno zveřejněné sdělení Komise o strategii pro jednotný digitální trh v Evropě bude Rada jednat o budoucí evropské audiovizuální politice. Zaměří se na dvě hlavní otázky: audiovizuální aspekty strategie pro jednotný digitální trh a fungování směrnice o audiovizuálních mediálních službách v kontextu současné geopolitické situace.
 • V Bruselu se sejde Rada pro obecné záležitosti. Rada zahájí přípravu zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 25. a 26. června 2015. Vezme na vědomí návrh komentovaného pořadu jednání; Ministři rovněž vyhodnotí kroky podniknuté v návaznosti na prohlášení o migraci, které učinila Evropská rada dne 23. dubna 2015.
 • V Rize se vrámci lotyšského předsednictví koná konference "Účast nevládních organizací na procesu resocializace".
 • § Evropská komise přijme balíček opatření pro lepší regulaci.
 • Probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o: Společná rozprava - Insolvenční řízení; Společná rozprava - Praní peněz; Společná rozprava - SBOP (článek 36 SEU); Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí; Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu; Hlasování o: Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací; Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem; Žádosti o zbavení poslanecké imunity; Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ a „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“; Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách; Financování rozvoje; Bezpečnější zdravotnictví v Evropě; Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů je: „Role sociální ekonomiky při obnově hospodářského růstu a boji s nezaměstnaností “ – konzultace zainteresovaných stran: zpravodaj Rapporteur Luís Gomes (PT/ELS-SEDEC);
 • Na programu jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou následující body: NAT/664 Společná zemědělská politika: prováděcí opatření – slyšení 19/5, schůze studijní skupiny 20/5; Schůze Výboru pro audit; SOC/521 - 2. schůze studijní skupiny Uznávání dovedností a kvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního a informálního učení – praktický příspěvek organizované občanské společnosti.
 • V EHSV se koná slyšení: Postup ke globální smlouvě o klimatu zPaříže.

 

Středa 20. května

 • V Rize pokračuje konference "Účast nevládních organizací na procesu resocializace" a začíná “Občanské fórum východního partnerství“.
 • V Barceloně se koná Evropské fórum Eko-Inovace: Zlepšení konkurenceschopnosti a inovací.
 • Probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o: Evropský program pro migraci; Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí; Summit EU-CELAC (10. – 11. června); Summit Východního partnerství (21. – 22. května); Hlasování o: Volba místopředsedy Evropského parlamentu; Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016; Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska); Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu; Informace doprovázející převody peněžních prostředků; Insolvenční řízení; Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí; Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace; Provádění a financování společné bezpečnostní a obranné politiky; Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě; Návrhy usnesení - Mateřská dovolená; Návrhy usnesení - Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky.
 • Pod záštitou EHSV se vPaříži koná summit “Podnikání a klima“.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru je TEN/567 – 2. schůze studijní skupiny Skladování energie: faktor integrace a energetické bezpečnosti.

 

Čtvrtek 21. května

 • V Rize začíná Summit východního partnerství; Tématem diskuzí budou: Důraznější budování státu a právního řádu a pomoc partnerským zemím při posilování institucí a jejich odolnosti vůči vnějším výzvám; Vytváření tržních příležitostí se zvláštním důrazem na oblast digitální ekonomiky, Zajištění energetické bezpečnosti a lepších propojení, Zvýšení mobility a kontaktů mezi lidmi.
 • Vedle summitu se vRize také koná „3. podnikatelské fórum východního partnerství“ a pokračuje “Občanské fórum východního partnerství“.
 • Končí plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na pořadu jednání jsou následující body: Rozpravy o: Míry růstu v EU a letošní jarní hospodářská prognóza; ACER: lidské zdroje pro monitorování velkoobchodních trhů s energií; Hlasování o: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu; Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014.
 • Na programu Evropského hospodářského a sociálního výboru je NAT/661 – Programy rozvoje venkova – 2. schůze studijní skupiny + slyšení + studie.
 • Pod záštitou EHSV se také konají následující události: Konference "Podpora inovací pro dosažení lepších sociálních výsledků" vEdinburghu; Konference "Podpora spotřebitele na energetickém trhu" vRize a summit “Podnikání a klima“ v Paříži.

 

tek 22. května

 • V Rize pokračuje summit východního partnerství. Tématem diskuzí budou: Důraznější budování státu a právního řádu a pomoc partnerským zemím při posilování institucí a jejich odolnosti vůči vnějším výzvám; Vytváření tržních příležitostí se zvláštním důrazem na oblast digitální ekonomiky, Zajištění energetické bezpečnosti a lepších propojení, Zvýšení mobility a kontaktů mezi lidmi.
 • Na pořadu jednání Výboru regionů je mimořádná schůze skupiny ELS.
 • Pod záštitou EHSV pokračuje vEdinburghu konference "Podpora inovací pro dosažení lepších sociálních výsledků“.
 • Evropská investiční banka pořádá vBerlíně konference "Řešení velkoměst: Financování městské infrastruktury: Výzvy a možná řešení".

 

Sobota 23. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 24. května

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 01.06         Veřejná konzultace ohledně revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách

Do 02.06         Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Do 10.06         Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví

Do 17.06         Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Do 17.06         Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Do 30.06         Na cestě k nové politice sousedství

Do 08.07         Přezkum nařízení o dřevě

Do 20.07         Konzultace o opravných prostředcích v oblasti veřejných zakázek

Do 21.07         Rovnost žen a mužů

Do 24.07         Veřejná konzultace jako součást kontroly účelnosti právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody (směrnice o ochraně ptáků a přírodních stanovišť)

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 15/05/2015.< Archív novinek