Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: Český byznys přijetí TTIP podporuje


Český byznys přijetí TTIP podporuje

 

15. května 2015, Praha Nejvýznamnější české organizace zaměstnavatelů a podnikatelů – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - ve svém společném stanovisku podpořily přijetí Dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Apelují v něm na české členy Evropského parlamentu, aby podpořili TTIP a pomohli zabránit průtahům v jednání o přijetí dohody, která by se měla stát nástrojem posílení konkurenceschopnosti EU. Stanovisko bylo prezentováno při diskusi s českými členy Evropského parlamentu, která se uskutečnila 15. května v Evropském domě v Praze.


Nejvyšší představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, zakladatelé České podnikatelské reprezentace při EU – CEBRE, představili 15. května 2015 při diskusi v Praze českým členům Evropského parlamentu společné stanovisko, které požaduje, aby byla v případě TTIP úspěšně a bez průtahů završena jednání o této komplexní a ambiciózní dohodě. Součástí diskuse zakladatelů CEBRE s českými členy v Evropském parlamentu byly přínosy a dopady dohody na tuzemský byznys, zejména pak na malé a střední podniky. Podle zástupců českého byznysu by v dohodě měly být dodrženy zásady reciprocity v rámci jednotlivých odvětví a nemělo by docházet k tomu, aby jedno odvětví z TTIP profitovalo na úkor odvětví jiného. Současně upozorňují na to, aby se k vybraným oblastem jako je zemědělství a potravinářství při vyjednávání přistupovalo opatrně.

 

"Podporujeme sjednání této ambiciózní obchodní dohody. Jsem přesvědčen, že pozitivní dopady dalece převyšují možná negativa. Jejím cílem není nic jiného, než posílit již existující vazby, nastavit rámec a stanovit pravidla, která by přinesla podnikům na obou stranách Atlantiku právní jistotu a předvídatelnost v ekonomických a obchodních vztazích. TTIP není potřeba démonizovat, jsem přesvědčen o tom, že spolupráce poběží zejména v oblastech společného zájmu tak, aby z dohody profitovaly obě strany,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Za přidanou hodnotu považuje mimo jiné modernizovanou ochranu toku osobních dat mezi EU a USA a efektivnější ochranu investic včetně mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem.

 

„Téměř třetina evropských exportérů považuje USA za svůj prioritní trh. Je proto naprosto nezbytné, aby došlo k dokončení dohody o TTIP a tím byla posílena konkurenceschopnost Evropské unie a Spojených států. EU i USA v poslední dekádě v globální soutěži spíše relativně ztrácejí a jejich dominance světové ekonomice postupně klesá. TTIP se tak může stát nástrojem, který tento trend zastaví a zvrátí díky spojení sil obou stran. Hlavní přínos budoucí dohody vidíme v odstranění netarifních překážek, jejichž existence je pro rozvoj vzájemného obchodu a investic tíživější než bariéry tarifní,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. uvedl prezident Hospodářské komory ČR .

 

Jednání zakladatelů CEBRE s europoslanci je dalším příspěvkem do série diskuzí v rámci vyjednávání o smlouvě TTIP. „Smlouva je ve stádiu příprav a konfederace smlouvu vítá, protože bude v zásadě prospěšná pro průmysl v ČR. Nemělo by přitom ale docházet k tomu, aby jedno odvětví díky smlouvě TTIP profitovalo na úkor odvětví jiného,“ uvedl Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Podle jeho názoru TTIP v případě, že bude dobře dojednán, otevře významný trh evropským a potažmo i českým výrobkům. Nicméně odvětví, které si určitě zaslouží citlivější přístup je oblast zemědělství a potravinářství. Nedořešenou problematikou je levný americký břidličný plyn; KZPS ČR je tedy z pohledu malých a středních podniků opatrně optimistická za předpokladu, že nedojde k narušení suverenity jednotlivých členských zemí EU implementací amerických právních norem a to zvláště na podnikové úrovni a nebudou odvětví, která budou dohodou znevýhodněna na úkor odvětví jiných.

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Společné stanovisko českých podnikatelských a zaměstnavatelských organizací k TTIP ke stažení zde.

 < Archív novinek