Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 27.07. - 02.08. 2015


   Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí bude zasedat Výbor pro civilní aspekty řešení krizí Rady EU.

V úterý se uskuteční zasedání Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

V úterý a ve středu proběhne zasedání Coreperu II.

Ve středu bude zasedat Výbor pro obchodní politiku Rady EU, a to především odborníci v oblasti služeb a investic.

V pátek bude opět zasedat Výbor pro obchodní politiku Rady EU, tentokrát však jeho pověření zástupci.

 

  Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 27. července

V pondělí bude zasedat Výbor pro civilní aspekty řešení krizí Rady EU. 

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční zahraniční mise členů specializovaných sekcí EHSV Gavrilovse (ECO), Fatovice (ECO) a Sibiana (SOC) do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se rovněž uskuteční 2. schůze studijní skupiny - ECO/382 – Strategie EU pro alpský region. Na programu jednání budou otázky hospodářského růstu a inovace, mobilita a doprava a nakonec životní prostředí a energie.

 

Úterý 28. července

V úterý proběhne zasedání Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Jako každý týden proběhne zasedání Coreperu II.

V úterý bude pokračovat zahraniční mise členů EHSV v Makedonii.

 

Středa 29. července

Proběhne zasedání Vojenského výboru EU Rady EU.

Ve středu bude také zasedat Výbor pro obchodní politiku Rady EU, složený z odborníků v oblasti služeb a investic.

Ve středu bude pokračovat zasedání Coreperu II.

Bude rovněž pokračovat zahraniční mise členů EHSV v Makedonii.

 

Čtvrtek 30. července

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

tek 31. července

V pátek bude zasedat Výbor pro obchodní politiku Rady EU.


Sobota 1. srpna

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 2. srpna

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 29.07         Veřejná konzultace týkající se přeshraničního doručování balíků

Do 31.07         Cílená konzultace zúčastněných stran ohledně realizace evropského systému pro sledovatelnost a bezpečnostní    prvky podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o tabákových výrobcích

Do 31.07         Konzultace o evropské ekoznačce pro produkty rybolovu a akvakultury

Do 10.08         Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2016 a následující roky

Do 13.08         Nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

Do 20.08         Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství

Do 21.08         Veřejná konzultace týkající se tzv. modré karty EU a evropských politik v oblasti migrace pracovních sil

Do 31.08         Veřejná konzultace o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu

Do 31.08         Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03.09         Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04.09         Konzultace o mezinárodní správě oceánů

Do 04.09         Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09.09         Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11.09         Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30.09         Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30.09         Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01.10         Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07.10         Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních prostředků ekonomice   

Do 08.10        Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08.10        Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15.10        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10        Veřejná konzultace o zavedení Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek

Do 15.10         Veřejná konzultace na téma rozšíření evropského statistického programu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 24/7/2015.< Archív novinek