Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU na téma Digitální kontraktDebata na téma Digitální kontrakt

21. září 2015 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Prodej zboží a služeb přes internet neustále roste. V EU se od roku 2007 do roku 2014 zvýšil počet spotřebitelů nakupujících na internetu z 30 na 50 %. Celkový obrat internetových prodejů tak za rok 2014 dosáhl 368,7 miliard EUR, z čehož Česká republika představovala přibližně 3,1 miliardy EUR. Přestože dochází k rozvoji elektronického obchodu, přeshraniční obchod v EU stále ještě nedosáhl svého plného potenciálu. Zhruba jen třetina z těch spotřebitelů, kteří využívají elektronický obchod, nakupuje on-line i z jiných členských zemí. Pouze 12 % maloobchodníků prodává své zboží online do jiného členského státu, zatímco na domácím trhu obchoduje on-line 37 % firem. Rozvoj přeshraničního elektronického obchodu blokují nejrůznější bariéry, přičemž jednou z hlavních je přetrvávající rozdílnost digitálních kontraktů v jednotlivých členských státech EU. Tuto skutečnost reflektovala Evropská komise v rámci své strategie pro jednotný digitální trh, kterou představila v květnu tohoto roku. Její součástí je i úprava smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i zboží. Návrh nové legislativy se bude z velké části odvíjet od podnětů odborné veřejnosti, které mohly být zasílány Komisi v rámci veřejné konzultace do začátku září.


Cílem debaty je diskutovat o digitálním kontraktu jako jednom z aspektů strategie jednotného digitálního trhu. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

 

Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel? Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B? Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?


Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, a své komentáře dále přednesou:


Simona Constantin, členka kabinetu komisařky pro justici, spotřebitele a rovnost žen a mužů
Olga Sehnalová, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
• Věra Knoblochová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci


V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. září 2015 e-mailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek