Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 31.08. - 06.09. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí zasedají v Evropském parlamentu následující výbory - Výbor pro mezinárodní obchod, Výbor pro dopravu a cestovní ruch a Výbor pro zahraniční věci a rovněž zasedají politické skupiny. V úterý pokračuje zasedání politických skupin v Evropském parlamentu.Ve středu se v Lucemburku koná neformální setkání ministrů obrany. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá v Bruselu veřejnou konferenci na téma jaderné energetiky. Ve čtvrtek v Evropském parlamentu zasedají výbory: Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Hospodářský a měnový výbor. Ústředním tématem všech výborů je hlasování o rozpočtu EU pro rok 2016. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude rovněž hlasovat o nových výzvách a koncepci na podporu cestovního ruchu. Ve čtvrtek zasedá Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma priority Lucemburského předsednictví a Strategie pro Jednotný digitální trh. V pátek a sobotu se v Lucemburku neformálně schází ministři zahraničí.

 

 

Pondělí 31. srpna

 • Zasedá Výbor pro mezinárodní obchod EP, který projedná unijní obranné obchodní mechanismy; proběhne hlasování o rozpočtu pro rok 2016 a poslanci se budou zabývat také rolí EU v rámci OSN, zejména otázkou, jak lépe dosáhnout svých stanovených cílů.
 • Zasedá Výbor EP pro dopravu a cestovní ruch, který má na programu hlasování o rozpočtu EU na rok 2016.
 • V rámci EP Výboru pro zahraniční věci proběhne výměna názorů snově jmenovaným zástupcem EU v ASEAN Franciscem Fontan Pardonem. Dále se bude debatovat o vnější dimenzi migrační krize a proběhne např. hlasování o nové Pařížské dohodě o klimatických změnách a hlasování rozpočtu EU pro následující rok.
 • § Zasedají jednotlivé politické skupiny EP.

 

Úterý 1. září

 • V rámci Rady zasedá skupina ANTICI, experti Výboru pro průmyslovou politiku - oblast služeb a investic, Politický a bezpečnostní výbor a proběhne setkání Attachés v oblasti finančních služeb.
 • Pokračují zasedání politických skupin v Evropském parlamentu.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá mezinárodní konferenci v Paříži na téma: „Stop financování fosilních paliv, bojujte proti klimatickým změnám“. Konference má především upozornit na nutnost přijetí efektivních instrumentů nejen v rámci Evropy, vzhledem k prokázaným již nastalým klimatickým změnám.
 • V Lucembursku se sejde bureau Výboru regionů na téma přeshraniční spolupráce.

 

Středa 2. září

 • V rámci Lucemburského předsednictví v Radě Evropské unie se bude v Lucemburku konat neformální setkání ministrů obrany. Místopředseda lucemburské vlády a ministr hospodářství Étienne Schneider zahájí setkání, kterého se zúčastní také tajemník Evropské služby pro vnější činnost, Maciej Popowski, předseda Vojenského výboru, generál Patrick de Rousiers a ředitel Evropské obranné agentury, Jorge Domecq. Hlavními tématy bude implementace červnových rozhodnutí Evropské Rady a diskuse ohledně vojenských operacích v Demokratické republice Kongo.
 • V rámci Rady EU se koná Zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí a zasedání Vojenského výboru EU.
 • Zasedá Coreper II.
 • Pokračuje jednání jednotlivých politických skupin EP.
 • Politická frakce ALDE pořádá seminář na téma: „Budou moje děti pobírat důchod?“, ve kterém vystoupí zástupci různých sektorů (akademici, zástupci finančního sektoru, …), aby rozvedli debatu ohledně budoucích legislativních kroků v sociální oblasti, pro zajištění penze budoucím generacím.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu uspořádá seminář na téma: „Směrem k závaznosti instrumentů na ochranu podnikání a lidských práv.“ Předmětem jednání bude zejména otázka, jak mohou cílové skupiny těžit ze závazných právních dokumentů a jaká je současná role EP v této oblasti.
 • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice bude pořádat debatu na téma: „Vliv liberalizace na činnost v odvětví hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků.“ Budou se zaměřovat na trendy, vývoj současné situace a návrhy do budoucna.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá veřejnou konferenci v Bruselu na téma: „„Rozebrání argumentace pro jadernou energetiku: Proč jaderná energetika není klimaticky přívětivá?“, Konference se zúčastní Mycle Schneider a Yves Marignac, autoři dvou významných dokumentů v oblasti jaderné energetiky a klimatických změn.

 

Čtvrtek 3. září

 • V rámci Lucemburského předsednictví se koná Mezinárodní konference na téma „Kultura a rozvoj: Strategičtější přístup ke kulturním politikám, zejména v oblasti vnějších vztahů EU.“ Ta se zaměří zejména na specifika kulturního rozvoje v jednotlivých státech a strategickou implementaci kulturních aspektů do evropské úpravy a úpravy vnějších vztahů.
 • Zasedá Výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Na pořadu jednání bude projednávání návrhu rozpočtu EU pro rok 2016; podmínky pro vstup a pobyt občanů 3. států z hlediska výzkumu, vzdělání a dobrovolnických činností; nástroje mobilizace a flexibility v rámci mezinárodní ochrany pro Itálii a Řecko a další.
 • V rámci EP Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se bude hlasovat o rozpočtu a projedná se možnost států odmítnout na svém území distribuci geneticky upravovaných potravin.
 • Výbor pro regionální rozvoj EP se bude zabývat návrhem Komise COM 2015/0365 – dodatek k běžné regulaci vzhledem ke zvláštnímu postoji k Řecku. Součástí jednání bude debata s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin bude hlasovat o rozpočtu. Kromě toho bude dříve zmíněný přijímat návrh odpovědi Komisi na téma „Ponaučení z katastrofy způsobené červeným kalem, pět let od nehody v Maďarsku.“
 • Zasedá Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu, který kromě rozpočtu projedná návrh reportu na téma „Evropský semestr pro koordinaci ekonomických regulací“ – přijetí priorit za rok 2015.
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP projedná na svém zasedání mimo jiné směrnici 1999/94 o spotřebě paliva pro automobily.
 • Ve čtvrtek se sejde Skupina přátel evropského předsednictví;
 • V Radě EU proběhne setkání daňových poradců/Attaché;
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance bude pořádat veřejnou debatu v Bruselu na téma: “Evropský veřejný žalobce: Správný přístup na potírání ekonomických zločinů a zajištění základních práv?”;
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance bude pořádat v Bruselu konferenci na téma: „ Transparentnost, odpovědnost: Lekce nejlepší mezinárodní praxe pro EU instituce“. Konference má reagovat zejména na veřejné mínění, přesvědčené o korupčnosti EU institucí, a představí nové instrumenty pro znovuzískání důvěry u široké veřejnosti.
 • Evropská investiční banka pořádá webový seminář na téma Natural Capital Financing Facility;
 • V Evropské centrální bance proběhne zasedání Rady guvernérů ve Frankfurtu.
 • Ve čtvrtek se bude konat schůze Výboru pro evropské záležitosti parlamentu PSP ČR. Na pořadu jednání budou priority předsednictví Lucemburska v Radě EU a zhodnocení dosavadního průběhu, které představí velvyslankyně J. E. Michele Pranchere - Tomassini; dále priority ČR v tomtéž období, a sdělení Komise ohledně Strategie pro Jednotný digitální trh, které přednese státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Ing. Tomáš Prouza, MBA.

 

tek 4. září

 • Bude pokračovat konference na téma „Kultura a rozvoj“.
 • V rámci Lucemburského předsednictví proběhne v Lucemburku neformální setkání ministrů zahraničí.

 

Sobota 5. září

 • V rámci Lucemburského předsednictví bude pokračovat v Lucemburku neformální setkání ministrů zahraničí, které bude završeno tiskovou konferencí Vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku Fredericy Mogherini a Ministra zahraničních a evropských věcí Jeana Asselborna.

 

Neděle 6. září

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03. 09.       Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04. 09.       Konzultace o mezinárodní správě oceánů

Do 04. 09.       Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09. 09.       Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30. 09.       Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21. století

Do 30. 09.       Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01. 10.       Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07. 10.       Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních prostředků ekonomice

Do 08. 10.       Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08. 10.       Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15. 10.       Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15. 10.       Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15. 10.       Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21. 10.       Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23. 10.       Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29. 10.       Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic

Do 15. 11.       Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16. 11.       Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17. 11.       Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18. 11.       Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 27. 11.       Veřejná konzultace na téma struktura daní u spotřebních daní na alkohol a alkoholické nápoje

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 28/8/2015.< Archív novinek