Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 14.09. - 20.09. 2015


   Shrnutí nejdůležitějších událostí

Vpondělí zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Hlavním tématem bude stanovení budoucího postupu řešení migrační krize.

Vpondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat dálkově řízenými letadlovými systémy.

Vpondělí začíná vHamburku celotýdenní konference věnovaná fotovoltaice a solárním energiím.

Vúterý se vSoulu uskuteční 8. mezinárodní summit mezi EU a Korejskou republikou.

Vúterý zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat přípravou nové klimatické dohody vPaříži a zprávou o mezních hodnotách emisí a typech spalovacích motorů vnesilničních pojízdných strojích.

Ve středu se koná plenární zasedání Evropského parlamentu, hlavním tématem je příprava pracovního programu Evropské komise na rok 2016.

Ve středu kolegium komisařů povede orientační debatu o strategii Evropě 2020 a revizi evropské politiky sousedství.

Ve středu začne dvoudenní plenární zasedání EHSV, stanoviska ke schválení se týkají např. duálních systémů odborného vzdělávání, digitalizace, mezinárodní silniční dopravy a sociálního dumpingu.

Vpátek zasedá Rada pro životní prostředí a bude se zabývat pozicí pro konferenci o klimatických změnách, která se bude konat vPaříži.

 

   Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 14. září

Komise ve spolupráci sRadou EU pořádá vLucemburku konferenci rozebírající úlohu Soudního dvora EU vrámci rozvoje prostoru Svobody, bezpečnosti a práva se zaměřením na práva odvozená od evropského občanství a na přístup ksoudu. Zúčastní se mimo jiné předseda Soudního dvora Vassilios Skouris, komisařka pro spravedlnost Věra Jourová a další soudci Soudního dvora, národních Ústavních soudů, experti a vědci vtéto oblasti.

Komise pořádá v Bruselu informační den vrámci Horizontu 2020 a pracovního programu pro roky 2016-2017 na téma: „Bezpečná, čistá a účinná energetika.“ Celou akci je možné sledovat online.

Komise pořádá konference v ukrajinské Oděse na téma: „Nové postupy proti přílišné konzumaci alkoholu.“

Zasedí Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Hlavním tématem bude stanovení budoucího postupu řešení migrační krize. Radu budou informovat početné agentury EU a OSN (Frontex, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Europol, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)) o aktuálních údajích týkajících se migračních toků a o situaci na místě.

Uskuteční se neformální setkání ministrů zemědělství a rybolovu. Hlavním tématem bude diskuse o balíčku na podporu farmářů a zemědělců.

EU PVSEC pořádá celotýdenní evropskou konferenci o fotovoltaice a solárních energiích v Hamburku - jedná se o největší konferenci na toto téma.

VEP proběhne akce „Science meets parliaments.“ Vědci a experti zrůzných oblastí se mohou účastnit výměny názorů se členy EU institucí o tématech, jež jsou součástí legislativního procesu. Akce se zúčastní např. generální ředitel Vladimír Šucha, komisař pro kulturu a vzdělání Tibor Navracsics, komisař pro vědu a výzkum Carlos Moedas nebo místopředseda EP Mairead McGuinness.

Uskuteční se řádná schůze Výboru EP pro zahraniční věci, vrámci níž proběhne výměna názorů snově zvolenými zástupci EU vIndii, Jordánu a Turecku a výměna názorů o současných volbách vAlbánii;

Proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru EP, vrámci které se koná slyšení se Stevenem Maijoorem, předsedou Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, s Andreou Enriou, předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví a s Gabrielem Bernardinem, předsedou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

Uskuteční se schůze Výboru EP pro dopravu na téma: „Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, v oblasti civilního letectví.“

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova se bude zabývat aktuálním stavem ochranných opatření proti škodlivým organismům rostlin a prosazováním nařízení o porážce zvířat.

Výbor pro právní záležitosti EP se bude zabývat podporou volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin vEU.

Na schůzi Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EP vystoupí Åsa Regnérová, švédské ministryně pro otázky dětí, seniorů a rovného postavení.

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude zabývat prováděcími rozhodnutími ohledně řady chemických látek, povede rozpravu kvícero dohodám EU se třetími zeměmi a ke zprávě Vízový kodex Unie.

Rozpočtový výbor EP na své schůzi projedná opravy rozpočtu pro rok 2016 a bude hlasovat o společných ustanoveních o evropských fondech, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko.

Výbor pro kulturu a vzdělání EP se bude zabývat Evropským týdnem sportu.

 

Úterý 15. září

Uskuteční se 8. mezinárodní summit mezi EU a Korejskou republikou vSoulu. Summitu se zúčastní předseda Evropské rady Donald Tusk, komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová a prezidentka Korejské republiky Pak Kun–hje. Na pořadu jednání je zhodnocení příznivého stavu dvoustranných vztahů mezi EU a Koreou a regionální otázky a globální výzvy, jako jsou změna klimatu a boj proti terorismu.

Vrámci lucemburského předsednictví proběhne vLucemburku konference kpříležitosti 25. výročí od spuštění programu mezinárodní spolupráce Interreg. Akce se zúčastní mimo jiné i lucemburský ministr pro rozvoj a infrastrukturu nebo komisařka pro regionální politiku Corina Creţu.

Pokračuje neformální setkání ministrů zemědělství a rybolovu.

Pokračují konference kfotovoltaice, občanství EU a justici a kpostupům proti přílišné konzumaci alkoholu.

Komise uspořádá výroční setkání Evropské teritoriální spolupráce vLucemburku. Akce se zaměří na zhodnocení společných cílů pro období do roku 2020.

Zasedá Antici, Mertens a Politický a bezpečnostní Výbor.

Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova uspořádá schůzi, na které představí studii na téma „Srovnání příjmů zemědělců v EU“. Výbor pořádá veřejné slyšení na téma Územní provádění společné zemědělské politiky.

Výbor EP pro zahraniční věci uspořádá slyšení odborníků na téma: „Respekt k lidským právům ve vztahu k migrační krizi ve Středomoří.“ Proběhne výměna názorů se členy jordánského, libanonského, lybijského, marockého, tuniského a tureckého parlamentu. Výbor hlasuje o zprávě kEnergetické unii a povede rozpravu kúloze EU vOSN.

Výbor pro zaměstnanost EP bude hlasovat o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, povede rozpravu ke zprávě o Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráci při předcházení o nehlášené práci, ke zprávě o Strategickém rámci EU pro zdraví a bezpečnost při práci 2014-2020.

Výbor pro kulturu EP hlasuje o rozpočtu EU na rok 2016.

Výbor pro životní prostředí EP povede výměnu názorů kmezinárodní pařížské klimatické dohodě a kpotravinové problematice (kampylobakterie, označování země původu). Jeho členové budou hlasovat o Zprávě kEnergetické unii, Zprávě o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích.

Výbor pro občanské svobody EP povede rozpravu ke zprávě k Dohodě mezi EU a USA o ochraně osobních údajů při jejich předávání a zpracovávání pro účely prosazování práva.

Výbor pro dopravu EP bude hlasovat o zprávě Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), o zprávě Nové výzvy a koncepce na podporu cestovního ruchu vEvropě a diskuse o Jednotném digitálním trhu.

Právní výbor EP bude hlasovat o zprávě Možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty, zprávě Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků a projednání návrhu stanoviska Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.

Proběhne schůze Hospodářského a měnového výboru EP, vrámci které dojde k výměně názorů s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou odpovědným za euro, dále proběhne diskuse na téma evropský semestr 2015 a regulace finančních služeb EU a výměna informací voblasti daní.

Výbor pro práva žen EP bude hlasovat o rozpočtu na rok 2016 a slyšení Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku.

Proběhne schůze předsednictva EHSV. Na programu jednání bude zhodnocení činnosti specializovaných sekcí a zpráva o činnosti CCMI za období 2013-2015, rozpočtové a vnitřní záležitosti výboru. Vrámci EHSV dále proběhne NAT/675 – 1. schůze studijní skupiny Revize systému EU pro obchodování semisemi, která projedná návrh směrnice o snížení emisí a nízko-uhelných investic.

Výbor regionů pořádá konferenci na téma: „Připravenost regionů sousedících sAtlantikem na znečištění moří“.

 

Středa 16. září

Pokračuje konference na téma fotovoltaika.

Vrámci lucemburského předsednictví se uskuteční debata u kulatého stolu na téma: „Turismus v Radě EU - napříč kulturními odlišnostmi, hledání společných strategií kulturního turismu."

Plénum EP se bude zabývat přípravou pracovního programu Komise nárok 2016, Summitem OSN o udržitelném rozvoji, krizí vzemědělství a letním energetickým balíčkem.

Komise povede orientační debatu o Evropě 2020 a revizi evropské politiky sousedství.

Proběhne zasedání Coreperu I i Coreperu II.

Budou zasedat jednotlivé politické skupiny Evropského parlamentu.

Začne dvoudenní plenární zasedání EHSV. Na programu je shrnutí funkčního období 2013-2015, stanoviska na téma Východní partnerství, kulturní a tvůrčí odvětví, zkušenosti sSBA vEU a USA, Směrem kdigitálnímu zdraví, digitalizace a její dopad na ekonomiku, zlepšení výsledků vnitrostátních duálních systémů odborného vzděláván.

 

Čtvrtek 17. září

VLucembursku se koná Evropské fórum turismu. Pokračují konference na téma kulturní turismus a fotovoltaika.

Uskuteční se řádná schůze zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření EP podobná svojí povahou nebo účinkem. Dojde kvýměně názorů s Jeanem-Claude Junckerem, předsedou Evropské komise, a Pierrem Moscovicim, komisařem pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla a s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.

Uskuteční se schůze Výboru pro regionální rozvoj EP a schůze Petičního výboru EP.

VRadě EU bude zasedat Skupina přátel předsednictví a Politický a bezpečnostní výbor.

Bude pokračovat plenární zasedání EHSV, budou schvalována stanoviska na téma Vnitřní trh mezinárodní nákladní silniční dopravy – sociální dumping akabotáž, Evropská daň jako zdroj rozpočtu EU, Geneticky modifikované potraviny, Uznávání dovedností akvalifikací dosažených prostřednictvím neformálního ainformálního učení. VEHSV se uskuteční se Informační návštěva „Národní parlament dětí a mládeže zČR.“

Výbor regionů pořádá konferenci na téma: „Místní demokracie ve státech Východního Partnerství.“ Konference bude informovat zejména o posledním vývoji místní vlády a její spolupráce se sousedními státy.

 

tek 18. září

Zasedání Rady pro životní prostředí – příprava pozice pro konferenci OSN o klimatických změnách, která se bude konat v Paříži;

Zasedá Výbor pro obchodní politiku.

Komise pořádá informační den na téma v rámci Horizont 2020 na téma: „ Zdraví, demografické změny a sociální blahobyt.“

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl a podnikání pořádá událost na téma EU a subsaharská Afrika se zaměřením na mezinárodní spolupráci a rozvoj obchodních vztahů mezi EU a subsaharskou Afrikou. Hlavním tématem bude potravinářský sektor, otázky kvality a bezpečnosti potravin.

Workshop Evropské komise v rámci Expo v Miláně na téma: „Budoucnost na téma voda: voda-potrava-energie vzájemné propojení bezpečnosti ekosystému.“

 

Sobota 19. září

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Neděle 20. září

Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví a obchodu

Do 31. 08.       Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a Mexikem

Do 03. 09.       Veřejná konzultace smluvních pravidel pro nakupování digitálního obsahu a hmotných aktiv na internet

Do 04. 09.       Konzultace o mezinárodní správě oceánů

Do 04. 09.       Fungování trhů s odpadem v Evropské unii

Do 09. 09.       Veřejná konzultace o větší transparentnosti daně z příjmů právnických osob

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu drobného pelagického rybolovu v severní oblasti Jaderského moře

Do 11. 09.       Konzultace k víceletému plánu pro rybolov druhů žijících při dně prováděný v západních vodách EU

Do 30. 09.       Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21.století

Do 30. 09.       Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01. 10.       Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07. 10.       Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na   

                        poskytování bankovních prostředků ekonomice

Do 08. 10.       Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08. 10.       Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15. 10.       Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15. 10.       Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15. 10.       Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21. 10.       Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23. 10.       Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29. 10.       Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic

Do 15. 11.       Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16. 11.       Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17. 11.       Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18. 11.       Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 27. 11.       Veřejná konzultace na téma struktura daní u spotřebních daní na alkohol a alkoholické nápoje

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/9/2015.< Archív novinek