Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU na téma Strategie pro jednotný trh zboží a služeb


 

Debata na téma Strategie pro jednotný trh zboží a služeb

24. listopadu 2015 15,00–17,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Při přeshraničním podnikání v Evropské unii se podnikatelé potýkají se složitými administrativními procedurami, nedostatečným přístupem k informacím o požadavcích a pravidlech či rozdílnými národními pravidly pro výrobky a služby. Přestože byly od založení jednotného trhu v roce 1993 postupně odstraňovány překážky obchodu, stále existuje řada překážek bránících volnému pohybu zboží a služeb mezi členskými státy EU. Evropská komise na tuto situaci zareagovala 28. října 2015 představením nové strategie pro jednotný trh zboží a služeb. Dle této strategie se chystá zaměřit na opatření k usnadnění přeshraničních činností, včetně investic, implementaci směrnice o službách, kde integrace dosud pokulhává, opatření pro harmonizaci a standardizaci, sjednocení elektronických formulářů, vytvoření celoevropského informačního portálu, lepší vzájemné uznávání, včetně zjednodušení pravidel pro uznávání odborných kvalifikací. Zmíněná strategie se tak pozitivně projeví zejména u spotřebitelů, malých a středních podniků, v inovativních službách a v neposlední řadě u odborných pracovníků.

 

Cílem debaty je diskutovat o nové strategii Evropské komise pro jednotný trh zboží a služeb a jejích jednotlivých iniciativách.

 

Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Pomůže strategie překonat překážky na vnitřním trhu? Co by měly obnášet záměry Komise v oblasti insolvencí, duševního vlastnictví, zavedení jednotného evropského patentu, zjednodušení právního předpisu pro DPH či návrh na snížení nákladů na registraci společnosti? Co brání přeshraničnímu poskytování služeb? Jak zajistit jednodušší investování na jednotném trhu? Jak se mohou národní autority zapojit do lepšího prosazování zásad vnitřního trhu?      

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

  • Eike Klapper, ekonomický analytik, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise
  • Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Vladimíra Drbalová, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru a zástupkyně ředitele pro EU Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. listopadu 2015 emailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka  dokument ve formátu pdf < Archív novinek