Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU na téma Nová strategie obchodní a investiční politiky


Debata na téma Nová strategie obchodní a investiční politiky

8. prosince 2015 16,00–18,00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Evropská komise zveřejnila v polovině října dokument "Obchod pro všechny", který nastoluje směr obchodní politiky EU pro příštích pět let. Strategie se dotýká jak současných, tak budoucích jednání. Prioritou je dokončit současné kolo jednání WTO v Dohá, vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP), dohodu o volném obchodu mezi EU a Japonskem a dohodu o investicích mezi EU a Čínou. Nová strategie má zajistit odpovědnější obchodní politiku EU, která bude spočívat na třech klíčových zásadách – transparentnosti, efektivnosti obchodu a prosazování evropských hodnot, tj. především podpora udržitelného rozvoje, lidských práv a boj proti korupci. Zásada transparentnosti znamená větší kontrolu ze strany veřejnosti, zveřejňováním klíčových textů ze všech jednání, tak jako tomu je při sjednávání TTIP. Dalším důležitým návrhem strategie je zavedení nového systému investičních soudů jakožto náhrada zastaralého systému urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS), a to do každé nově uzavřené dohody o volném obchodu. Vedle toho plánuje Komise do každé nové dohody začlenit také speciální kapitolu zaměřenou na malé a střední podniky.

 

Cílem debaty je diskutovat o nové strategii obchodní politiky a jejím dopadu na český byznys, zejména pak na malé a střední podniky. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

                                                                                              

Jaké výhody bude mít nová strategie pro české exportéry? Jaké jsou nevýhody regionálních obchodních dohod? Co bude nová strategie obchodní politiky znamenat v praxi? Jak zvýšit účast malých a středních podniků v mezinárodním obchodě?

 

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

  • Jean Charles Van Eeckhaute, vedoucí oddělení pro koordinaci politik a meziinstitucionální vztahy, GŘ pro obchod Evropské komise (tlumočení CS/EN bude zajištěno)
  • Lucie Vondráčková, ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Pavel Fára, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • Jaroslav Šulc, makroekonom Českomoravské konfederace odborových svazů

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. prosince 2015 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek