Archív novinek

SHROMÁŽDĚNÍ MSP 2015: Musíme dát podnikatelům druhou šanci


Malé a střední podniky hrají důležitou roli při tvorbě pracovních míst a růstu konkurenceschopnosti v Evropské unii. Devadesát devět procent firem v EU tvoří malé a střední podniky (MSP). Výzvou pro drobné podnikatele je i nadále překonat riziko a vrhnout se do podnikání, získat finance na jeho založení, přizpůsobit se regulaci a najít kvalifikované pracovníky. Neúspěch je v Evropě vnímán jako negativní a řadu potenciálních podnikatelů odradí. Proto musíme dát našim podnikatelům druhou šanci, shodli se zástupci institucí Evropské unie, lucemburského předsednictví v Radě EU, zástupci národních a evropských podnikatelských organizací, národní zmocněnci pro MSP a podnikatelé na listopadovém shromáždění MSP v Lucemburku za přítomnosti lucemburské velkovévodkyně Marie Terezy.

 

Letošní shromáždění zahájila Francine Closener, státní tajemnice lucemburského ministerstva hospodářství. Uvedla, že prioritou lucemburského předsednictví v Radě EU je snížit administrativní zátěž pro malé a střední podniky na evropské úrovni při přeshraničním podnikání, neboť výdaje na dodržování zákonů při přeshraničním obchodování jsou vysoké. „Kvalita regulatorního prostředí pro MSP je i prioritou lucemburské vlády, zejména pak v oblasti životního prostředí, označování potravin a DPH“, dodala Closener.

 

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP představila strategii Komise pro vnitřní trh zboží a služeb, která se zaměřuje na překonání celé řady překážek na vnitřním trhu, podporu inovací a vytvoření nových příležitostí pro podnikatele a spotřebitele.

 

Při přeshraničním obchodování v rámci Evropské unie české MSP nejvíce trápí nákladovost dodávek a daňové rozdíly“, upozornil na konferenci Petr Čížek ze společnosti Zalozfirmu.cz, která stojí za vznikem 6 800 firem v České republice.

 

Cílem tohoto zasedání, jež Evropská komise každoročně pořádá pro podnikatele a organizace podporující podnikatele, bylo identifikovat překážky podnikání MSP v Evropské unii, zamyslet se nad jejich omezením a předložit Evropské komisi doporučení pro zlepšení podpory podnikatelů a regulatorního prostředí v EU. V rámci konference se uskutečnila celá řada diskusí zaměřených např. na podporu start-upů, inovací či přístupu na třetí trhy.

 

Ve čtvrtek večer Komise ocenila organizace podporující podnikatele v několika kategoriích. Mezi výherci se objevil např. akcelerátor na podporu start-upů v oblasti her online (Estonsko), projekt podporující zakládání firem lidmi s postižením (Německo), inkubátor firem v odvětví bio hospodářství (Španělsko) či letní kurzy podnikání pro mladé (Holandsko). Celkovým vítězem večera se stalo město Lisabon podporující start-upy. Mezi nominovanými se v kategorii podpory podnikatelského ducha také objevila Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání.

 

Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU< Archív novinek