Contact

CEBRE - Czech Business Representation to the EU

Avenue des Arts 19 A/D 

1000 Brussels

Belgium

(map)

 

 Tel:

  • + 32 2/502 07 66
  • + 32 2/502 80 91 
  • + 420 246 031 707      (for calling from the     Czech Republic)

Fax: +32 2/513 10 82


E-mail:

brussels@cebre.cz

assistant@cebre.cz


Web:

www.cebre.cz/en/


Contact us in Prague

You can contact CEBRE - Czech Business Representation to the EU through its founders in the Czech Republic.

 

Czech Chamber of Commerce

Freyova 27

190 00 Prague

Tel: +420 266 721 300
Fax: +420 266 721 690
E-mail: eu@komora.cz
Web:  www.komora.cz

  hkcr_logo_eng_60x60_1.jpg

 

 

 
Confederation of Industry of the Czech Republic

Freyova 948/11

190 05 Prague 9
Tel: +420 225 279 111

Tel: +420 225 279 405
Fax: +420 284 686 464

E-mail: pfara@spcr.cz
Web:  www.spcr.cz

  spcr_logo_vertical_en_rgb_1.JPG

 

 

 

Confederation of Employers and Entrepreneurs Associations 

of the Czech Republic

Mr Jan Zikeš
Václavské náměstí 21

113 60 Prague 1
Tel: +420 222 324 985
Fax: +420 224 109 374
E-mail: zikes@kzps.cz
Web:  www.kzps.cz

  kzps_2.gif

 

 

 
 
Partners' websites