Zastupování u institucí EU/ČR v Bruselu

Jednorázové nebo pravidelné zastoupení zákazníka u institucí EU v Bruselu nebo u českých partnerů v Bruselu (poslanci Evropského parlamentu, Stálé zastoupení ČR při EU, zastoupení regionů, apod.) na základě specifikace klienta. Může se jednat o osobní setkání s cílem informovat či hájit zájmy klienta. Služba je určena sektorovým nebo horizontálním asociacím a firmám. V případě jednorázového zastoupení CEBRE zašle klientovi zprávu ze setkání se zástupci EU do tří pracovních dnů. V případě pravidelného zastupování CEBRE bude klienta informovat o zastupování v měsíční zprávě. Od CEBRE se očekává aktivní účast při zastupování.

 

Profil zákazníka: sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma

Cena: 6 500 Kč / den*

* V případě pravidelného snižování bude cena snížena

Cena zahrnuje: příprava, osobní účast na jednáních a zpracování zápisů z jednání

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na brussels@cebre.cz .

 

< Katalog služeb