Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority maltského předsednictví v Radě EU

 

  

 

maltske_predsednictvi_logo_3.jpg

 

 

Na začátku ledna 2017 převzala Maltská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila poslední část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojice Nizozemí – Slovensko – Malta. Cíle maltského předsednictví, vycházející ze vzájemně propojených priorit programu tria, mimo jiné zahrnují otázku migrace, zaměstnanosti v EU, ekonomického růstu, bezpečnosti, energetické unie a globálně angažované Evropy. Během následujících šesti měsíců se maltské předsednictví bude soustředit na tyto klíčové oblasti:

 

- udržitelná migrační a azylová politika

- moderní a inovativní jednotný trh

- bezpečnost v Evropě

- sociální začleňování

- Evropská politika sousedství

- Integrovaná námořní politika

 

Více k prioritám maltského předsednictví naleznete zde.

Program předsednictví naleznete zde.Zprávy

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Průběžné plnění plánu na vytvoření unie kapitálových trhů

20.01.2017 Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci k průběžnému plnění strategie na vytvoření unie kapitálových trhů. Cílem konzultace ... Více

STATISTIKA: Přebytek běžného účtu EU činil v listopadu 2016 15,8 mld. eur

20.01.2017 Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu Eurostat činil přebytek běžného účtu EU28 v listopadu 2016 15,8 mld. eur, což je o ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Mise v Jižní Africe na téma oběhové hospodářstí

19.01.2017 Ve dnech 2. - 5. května 2017 se uskuteční mise do Jižní Afriky na téma oběhové hospodářství. Mise vedená pod taktovkou GŘ pro životní ... Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Spravedlivější podmínky v evropských autopůjčovnách

19.01.2017 K dnešnímu dni ukončila Evropská komise spolupráci s národními úřady pro ochranu spotřebitele, v rámci které společně zkoumaly ... Více

LEGISLATIVA EU: Parlament schválil usnesení k evropskému pilíři sociálních práv

19.01.2017 Evropský parlament na svém dnešním plenárním zasedání schválil usnesení, ve kterém popisuje svá doporučení ohledně evropského ... Více

ICT: Komise vítá zlepšení opatření hospodářské soutěže v distribuci audioknih ze strany společností Amazon a Apple

ZAJÍMAVOSTI: Tajani v čele Evropského parlamentu

STATISTIKA: Inflace eurozóny se v prosinci zvýšila na 1,1 %

STATISTIKA: Objem výroby ve stavebnictví stoupl v EU o 0,4 %

VNĚJŠÍ VZTAHY: Společná zpráva EU a USA shrnující postup ve vyjednávání TTIP

STATISTIKA: Export zboží do třetích zemí rostl v listopadu v eurozóně i celé EU

ZAJÍMAVOSTI: Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER) 2018

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropský průmysl podporuje dohodu CETA

VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise vítá úspěšný závěr jednání o dohodě mezi EU a USA o pojištění a zajištění

POZVÁNKA: International Matchmaking Event - GENERA 2017