Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority slovenského předsednictví v Radě EU

 

logo_slovenskeho_predsednictva.png Na začátku července 2016 převzala Slovenská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Nizozemí – Slovensko – Malta. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví bude soustředit na čtyři klíčové oblasti:


- hospodářsky silná Evropa
- moderní jednotný trh
- udržitelná migrační a azylová politika
- globálně angažovaná Evropa


Více k prioritám slovenského předsednictví naleznete zde
Program předsednictví naleznete zdeZprávy

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy a vysílání pracovníků

23.09.2016

Evropská komise konzultuje stakeholdery v oblasti posílení sociální legislativy v silniční dopravě. V rámci ... Více


OCHRANA SPOTŘEBITELE: V roce 2015 bylo na hranicích EU zadrženo více než 40 milionů padělků

23.09.2016 Evropská komise dnes vydala hodnotící zprávu ohledně fungování celní unie za rok 2015, která ukazuje, že v uvedeném roce bylo na ... Více

VNITŘNÍ TRH: Privilegovaná ochrana domácích trhů odporuje principům Evropské unie

23.09.2016
Národní ochranářská opatření a rozdílné zacházení se členy Evropské unie by mohlo zvýšit protievropské nálady a vytvořit dominový ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Revoluční změna ve vztazích EU s Kubou

22.09.2016
Evropská komise dnes přijala návrh na podepsání dohody o spolupráci a politickém dialogu s Kubou, který otevírá nové příležitosti pro ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Předseda Juncker na dnešním plénu EHSV

22.09.2016
Evropa není dostatečně jednotná, potýká se s řadou krizí – migrace, Brexit, vysoká míra nezaměstnanosti mládeže, zhodnotil ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Zájmem EU by mělo být co nejrychleji uzavřít důležité obchodní dohody

ICT: Komise zveřejnila nová pravidla užívání roamingu

VNITŘNÍ TRH: Pokyny pro místní samosprávu v oblasti veřejné podpory

ZAJÍMAVOSTI: Politici by měli řešit práva pracovníků dlouhodobé péče

ICT: DIGITALEUROPE kritizuje návrh modernizace autorských práv

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU by měla podpořit co nejvíce podniků ve vstupu na čínský trh

STATISTIKY: Statistické údaje v energetice

ICT: Vnitrostátní soudy mohou stanovit sazby pro ukončení volání v pevných a mobilních sítích

STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v červenci mírně stoupla v eurozóně i celé EU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Evropští a japonští podnikatelé žádají urychlení jednání o volném obchodu