Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority maltského předsednictví v Radě EU

 

  

 

maltske_predsednictvi_logo_3.jpg

 

 

Na začátku ledna 2017 převzala Maltská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila poslední část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojice Nizozemí – Slovensko – Malta. Cíle maltského předsednictví, vycházející ze vzájemně propojených priorit programu tria, mimo jiné zahrnují otázku migrace, zaměstnanosti v EU, ekonomického růstu, bezpečnosti, energetické unie a globálně angažované Evropy. Během následujících šesti měsíců se maltské předsednictví bude soustředit na tyto klíčové oblasti:

 

- udržitelná migrační a azylová politika

- moderní a inovativní jednotný trh

- bezpečnost v Evropě

- sociální začleňování

- Evropská politika sousedství

- Integrovaná námořní politika

 

Více k prioritám maltského předsednictví naleznete zde.

Program předsednictví naleznete zde.Zprávy

LEGISLATIVA EU: Rada se dohodla na pozici ke směrnici o modrých kartách

27.07.2017 Výbor stálých zástupců COREPER se včera dohodl na mandátu pro vyjednávání návrhu směrnice o tzv. modrých kartách. Ta stanovuje ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Podnikatelská koalice kritizuje záměr USA uvalit další cla na ocel

27.07.2017 Koalice Global Business Coalition, jejímž členem je i Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, poslala otevřený dopis vládě ... Více

ICT: Digitalizace je klíčová pro rozvoj EU

27.07.2017 Prezidentka Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia vyzvala k urychlenému dokončení jednotného digitálního trhu. ... Více

ENERGETIKA: Komise se obává dopadu amerických sankcí proti Rusku na energetickou nezávislost EU

26.07.2017 Evropská komise se na dnešním zasedání kolegia komisařů věnovala také záměru Spojených států rozšířit sankce vůči Rusku, a to ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Komise zahájila řízení pro porušení práva EU s Polskem kvůli reformě soudnictví

26.07.2017 Evropská komise dnes zahájila řízení proti Polsku pro porušení práva EU. Důvodem k tomu je plánovaná reforma soudnictví v Polsku, která ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: Soudní dvůr odmítl dohodu o jmenné evidenci cestujících mezi EU a Kanadou

STATISTIKA: Počet online nakupujících rychle roste, u přeshraničního nákupu je stále řada překážek

VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský byznys se obává dopadu možných sankcí USA proti Rusku na sektor energetiky

ZAJÍMAVOSTI: Jednání o brexitu musí zrychlit, vyzývá Parlament

FINANCE: Junckerův plán míří k metě 225 miliard euro v investicích

VEŘEJNÉ KONZULTACE: Přeshraniční transakce v jiných měnách, než v eurech

VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský svaz obchodu varuje před narůstajícím protekcionismem

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Studie Parlamentu k revizi pravidel ochrany spotřebitelů

LEGISLATIVA EU: UEAPME nesouhlasí s návrhem Komise na sladění pracovního a soukromého života

ZAJÍMAVOSTI: BusinessEurope vyzývá k zajištění nezávislého soudnictví v Polsku