Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority slovenského předsednictví v Radě EU

 

logo_slovenskeho_predsednictva.png Na začátku července 2016 převzala Slovenská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Nizozemí – Slovensko – Malta. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví bude soustředit na čtyři klíčové oblasti:


- hospodářsky silná Evropa
- moderní jednotný trh
- udržitelná migrační a azylová politika
- globálně angažovaná Evropa


Více k prioritám slovenského předsednictví naleznete zde
Program předsednictví naleznete zdeZprávy

ENERGETIKA: Členské státy budou muset informovat Komisi o dohody o dodávkách plynu a ropy

08.12.2016 Zástupci tří hlavních institucí EU, tedy Evropské komise, Parlamentu a Rady včera dosáhli politické dohody, která stanovuje, že členské ... Více

VNITŘNÍ TRH: Konec roamingu 2017 se blíží

08.12.2016
Kolegium komisařů diskutovalo 7. prosince návrh pravidel, která potvrzují přístup přijatý kolegiem v září 2016 s cílem zrušit poplatky ... Více

LEGISLATIVA EU: Komise spustila řízení proti 7 státům včetně ČR kvůli schvalování typu vozidel

08.12.2016 Evropská komise dnes spustila řízení o nesplnění povinnosti proti 7 členským státům z důvodu neplnění povinností vyplývajících z ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Komise spouští evropský sbor solidarity

07.12.2016 Evropská komise dnes spustila činnost tzv. evropského sboru solidarity (European Solidarity Corps), který by měl pomoci mladým lidem ve věku ... Více

DANĚ: Ministři se dohodli na spravedlivějším daňovém systému

07.12.2016

Ministři financí na svém zasedání 6. prosince dosáhli širokého konsenzu k návrhu směrnice, jejímž cílem je zamezení ... Více


FINANCE: Rada se dohodla s Parlamentem na fondech peněžního trhu

FINANCE: Ministři podpořili EFSI 2.0

STATISTIKY: Růst HDP EU 0,4 %

DOPRAVA: Reforma železničních služeb

ICT: Rada podpořila iniciativu WiFi4EU

ENERGETIKA: Závazný cíl energetické účinnosti nad 27 % oslabí systém pro obchodování s emisemi

ICT: Volný tok dat je základním předpokladem jednotného digitálního trhu

VNITŘNÍ TRH: Všeobecný přístup Rady k novým pravidlům pro velkoobchodní ceny za roaming

STATISTIKY: Ceny průmyslových výrobců se v EU zvýšily o 1%

VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský fond pro udržitelný rozvoj