Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.Zprávy

DANĚ: EHSV chce stejná daňová pravidla pro sdílenou ekonomiku

20.10.2017 Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou komisi a členské státy k rozšíření daňových pravidel i na oblast ... Více

DOPRAVA: Mezikontinentální lety budou mimo systém ETS až do konce 2023

20.10.2017 Zástupci Rady a Parlamentu se neformálně dohodli na prodloužení výjimky ze systému EU pro obchodování s emisemi pro mezikontinentální ... Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Evropská legislativa nesmí bránit rozvoji MSP

20.10.2017 V rámci zasedání valného shromáždění Evropské konfederace hotelů, restaurací, barů a kaváren HOTREC uvedl generální ředitel ... Více

ZAJÍMAVOSTI: EU se potřebuje stát atraktivním místem pro investice

19.10.2017 Včera se uskutečnil pravidelný trojstranný sociální summit, jehož hlavním tématem byla budoucnost Evropy se zaměřením na podporu ... Více

DOPRAVA: Skupina GEAR 2030 vydala závěrečnou zprávu k automobilovému průmyslu

19.10.2017 Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a udržitelný růst automobilového průmyslu v Evropské unii GEAR 2030 dnes vydala ... Více

ICT: Parlamentní výbor LIBE podpořil zvýšení ochrany soukromí a bezpečnosti elektronických komunikací

ICT: Štít na ochranu soukromí funguje dobře, ale je potřeba dál prohlubovat spolupráci

STATISTIKA: Produkce ve stavebnictví v srpnu klesla v eurozóně i celé EU

FINANCE: Výbor Parlamentu pro praní peněz přijal zprávu a doporučení týkající se Panama Papers

LEGISLATIVA EU: Parlamentní výbor EMPL schválil nová pravidla pro vysílání pracovníků

ICT: Evropské organizace požadují rozvoj elektronického zdravotnictví

STATISTIKA: Roční míra inflace v září téměř beze změn

STATISTIKA: ČR měla v roce 2016 nejméně obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálních vyloučením v EU

LEGISLATIVA EU: Komise vydala pokyny k dárcovství potravin

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU zveřejnila zprávu shrnující vyjednávání obchodní dohody s Mexikem