Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority maltského předsednictví v Radě EU

 

  

 

maltske_predsednictvi_logo_3.jpg

 

 

Na začátku ledna 2017 převzala Maltská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila poslední část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojice Nizozemí – Slovensko – Malta. Cíle maltského předsednictví, vycházející ze vzájemně propojených priorit programu tria, mimo jiné zahrnují otázku migrace, zaměstnanosti v EU, ekonomického růstu, bezpečnosti, energetické unie a globálně angažované Evropy. Během následujících šesti měsíců se maltské předsednictví bude soustředit na tyto klíčové oblasti:

 

- udržitelná migrační a azylová politika

- moderní a inovativní jednotný trh

- bezpečnost v Evropě

- sociální začleňování

- Evropská politika sousedství

- Integrovaná námořní politika

 

Více k prioritám maltského předsednictví naleznete zde.

Program předsednictví naleznete zde.Zprávy

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Instituce EU se shodly na lepší ochraně spotřebitelů

22.06.2017 Evropský parlament a Rada včera dospěly k politické dohodě o návrhu Komise na zlepšení celoevropského mechanismu spolupráce v oblasti ... Více

DOPRAVA: Má být letecká doprava zahrnuta do systému pro obchodování s emisemi?

22.06.2017 Rada včera získala vyjednávací postoj k prodloužení platnosti stávajících ustanovení vztahujících se na činnosti v oblasti ... Více

VÝZKUM A VÝVOJ: Inovační výkonnost EU se zvyšuje, mezi státy jsou ale značné rozdíly

21.06.2017 Evropská komise včera vydala Evropský srovnávací přehled inovací pro rok 2017, který ukazuje, že EU se daří zlepšovat výkonnost v ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Potřebujeme propojit vzdělávání s trhem práce

21.06.2017 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci společně s Výborem pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu přijal zprávu o Nové ... Více

PRŮMYSL: Dohoda k revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních

21.06.2017 Rada a Evropský parlament dosáhly dne 21. června 2017 předběžné dohody o návrhu revidované směrnice o omezení ... Více

VNĚJŠÍ VZTAHY: EU-Tchaj-wan

VNĚJŠÍ VZTAHY: Parlamentní výbor pro zahraniční věci podporuje dohodu o spolupráci s Kubou

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Parlament žádá přísná antidumpingová pravidla

VNĚJŠÍ VZTAHY: Prodloužení sankcí o rok v souvislosti s anexí Krymu a Sevastopole

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Pařížskou dohodu nelze změnit

STATISTIKA: Výroba ve stavebnictví v dubnu rostla pouze v eurozóně

JEDNOTNÝ TRH: Vyšetřování společností kvůli licenčním a distribučním praktikám

JEDNOTNÝ TRH: Evropský trh dronů již za dva roky

ZAJÍMAVOSTI: První jednání o brexitu začne v pondělí

DOPRAVA: Diskuse europoslanců s komisařkou Bulc o balíčku mobility