Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority slovenského předsednictví v Radě EU

 

logo_slovenskeho_predsednictva.png Na začátku července 2016 převzala Slovenská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila druhou část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojky Nizozemí – Slovensko – Malta. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření na občany. Během příštích 6 měsíců se předsednictví bude soustředit na čtyři klíčové oblasti:


- hospodářsky silná Evropa
- moderní jednotný trh
- udržitelná migrační a azylová politika
- globálně angažovaná Evropa


Více k prioritám slovenského předsednictví naleznete zde
Program předsednictví naleznete zdeZprávy

STATISTIKA: Nezaměstnanost v EU byla v červnu na úrovni 8,6 %

29.07.2016 Evropský statistický úřad Eurostat dnes zveřejnil výsledky průzkumu zaměřeného na míru nezaměstnanosti EU, který ukazuje, že ... Více

PRŮZKUM: EU by měla vynaložit větší úsilí na boj proti daňovým podvodům

29.07.2016 Podle průzkumu, který realizoval Evropský parlament (EP), si 75 % občanů Evropanů myslí, že by EU měla vynaložit větší úsilí na boj ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: EU zavedla stálá cla na dovoz ocelových tyčí s vysokými únavovými parametry z Číny

29.07.2016 EU dnes definitivně zavedla antidumpingová opatření na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry ... Více

FINANCE: Komise vydala zprávu týkající se pravidel pro odměňování v úvěrových institucích a investičních podnicích

28.07.2016 Evropská komise dnes vydala hodnotící zprávu, která se zaměřovala na uplatňování pravidel pro odměňování v úvěrových institucích a ... Více

STATISTIKA: V prvním čtvrtletí se zvýšil reálný příjem domácností v EU i eurozóně

28.07.2016
Dle vyjádření Evropského statistického úřadu EUROSTAT se v reálném vyjádření příjem domácností v eurozóně zvýšil na hlavu o 0,9% ... Více

LEGISLATIVA EU: Platforma REFIT zveřejnila 16 nových stanovisek

ZAJÍMAVOSTI: Přístup na vnitřní trh EU jen při respektování všech čtyř svobod

ZAJÍMAVOSTI: Michel Barnier se stal vyjednavačem EU s Velkou Británií

FINANCE: Španělsko a Portugalsko platit sankce nebudou

KONZULTACE: Komise spustila konzultaci ohledně Jednotné digitální brány

ENERGETIKA: Komise povolila převzetí Slovenských elektráren společnostmi EPH a Enel

STATISTIKA: V prvním čtvrtletí 2016 se poměr vládního dluhu vůči HDP zvýšil v eurozóně a snížil v celé EU

VÝZKUM A VÝVOJ: Výzkumná data z Horizontu 2020 budou volně přístupná

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Parlament vypsal tendr na kompenzaci emisí skleníkových plynů

ZAJÍMAVOSTI: Výsledky neformálního setkání tajemníků pro EU