Úvodní informace

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

 


Příručka pro české firmy k projektům zahraniční spolupráce EU

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.


Priority maltského předsednictví v Radě EU

 

  

 

maltske_predsednictvi_logo_3.jpg

 

 

Na začátku ledna 2017 převzala Maltská republika své půlroční předsednictví v Radě EU a tím zahájila poslední část společného osmnáctiměsíčního programu zemí trojice Nizozemí – Slovensko – Malta. Cíle maltského předsednictví, vycházející ze vzájemně propojených priorit programu tria, mimo jiné zahrnují otázku migrace, zaměstnanosti v EU, ekonomického růstu, bezpečnosti, energetické unie a globálně angažované Evropy. Během následujících šesti měsíců se maltské předsednictví bude soustředit na tyto klíčové oblasti:

 

- udržitelná migrační a azylová politika

- moderní a inovativní jednotný trh

- bezpečnost v Evropě

- sociální začleňování

- Evropská politika sousedství

- Integrovaná námořní politika

 

Více k prioritám maltského předsednictví naleznete zde.

Program předsednictví naleznete zde.Zprávy

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Obchodní dohody mají pozitivní dopad na zemědělsko-potravinářský sektor v EU

27.02.2017 Evropská komise dnes zveřejnila novou studii, která ukazuje, že obchodní dohody EU se třetími zeměmi mají pozitivní vliv na ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Komise vydala index regionální konkurenceschopnosti 2016

27.02.2017 Evropská komise dnes zveřejnila výsledky zaměřené na index regionální konkurenceschopnosti v roce 2016, který hodnotní regiony EU podle ... Více

ENERGETIKA: Čistá energie na pondělním jednání ministrů

24.02.2017
Ministři zodpovědní za oblast energetiky se budou na svém jednání 27. února zabývat osmi legislativními návrhy, které jsou součástí ... Více

ZAJÍMAVOSTI: Aplikace o invazivních druzích EU

24.02.2017
Evropské centrum pro rozvoj (JRC) vyvinulo online aplikaci, která pomůže občanům identifikovat a sdílet informace o 37 Invazivních druzích ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Ruský zákaz vepřového je nezákonný

24.02.2017
Odvolací orgán Světové obchodní organizace (WTO) potvrdil, že ruský zákaz z roku 2014 na dovoz živých prasat, vepřového masa a dalších ... Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Dohoda o usnadnění obchodu vstoupila v platnost

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Exportu evropských zemědělsko-potravinářských produktů se daří

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Pravidla pro odstranění geoblockingu budou pro MSP překážkou

ZAJÍMAVOSTI: ČR nevykazuje žádné nerovnováhy

FINANCE: Provádění rozpočtového paktu a pokuta Rakousku

VEŘEJNÁ KONZULTACE: konzultace Komise na téma revize klíčových kompetencí celoživotního vzdělávání

STUDIE: Nová iniciativa pro vytváření jednotného evropského trhu

FINANCE: Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem skrz nečlenské státy EU

DOPRAVA: Silniční doprava na pondělní Radě ministrů hospodářství

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Rada podpořila posílení přeshraničních spotřebitelských práv