Sledování vybrané legislativy (tzv. FactSheet)

CEBRE na základě zadání klienta zpracuje stručný FactSheet (cca dvě strany A4) na zadané téma (ne/legislativní návrh Evropské komise). FactSheet obsahuje popis návrhu, jeho klíčové body, průběh projednávání v Radě, Evropském parlamentu, vyjádření Evropské komise k pozměněním a stanoviska konzultativních orgánů EU. Dále jsou ve FactSheetu uvedeny odkazy na jednotlivé verze dokumentu (návrh pozměňovací návrhy EP, společná pozice Rady, atp.) a pozice jednotlivých zájmových skupin (evropských a českých platforem, sdružení a asociací, think-tanků). Ve FactSheetu nechybí ani akce pořádané v ČR a Bruselu na sledované téma. CEBRE zpracuje FactSheet a klientovi bude zasílat pravidelné aktualizace každých 14 dní vždy v pondělí.

Profil zákazníka: sektorová nebo horizontální asociace, soukromá firma
Cena: 28 000 Kč / rok
Cena zahrnuje: zpracování FactSheet a jeho pravidelnou měsíční aktualizaci

 

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na brussels@cebre.cz .

 

< Katalog služeb