Newsletter CEBRE

Czech Business Today je newsletterem CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU, jehož hlavním cílem je informovat o českém podnikatelském prostředí a představovat názory české podnikatelské sféry na aktuální evropské dění. 

 

Newsletter, jehož primární cílovou skupinou jsou úředníci institucí Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, atd.), celoevropské sektorové asociace a další subjekty „evropské komunity“ v Bruselu, je publikován v angličtině.

 

Máte-li zájem o inzerci v newsletteru Czech Business Today , kontaktujte nás na brussels@cebre.cz.

 

 

Archiv Czech Business Today: