O CEBRE

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectví České republiky v Belgii.

 

 

Priority zakladatelů a aktuálně projednávaná evropská legislativa určují prioritní činnosti CEBRE. Témata priorit se stanovují na období 6-12 měsíců a na jejich základě se připravují lobbistické strategie a konkrétní aktivity.

 

 Prioritními tématy v první polovině roku 2017 jsou:

 • Energetická unie EU
 • Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb
 • Strategie pro Jednotný digitální trh

 

Co mi CEBRE jako podnikateli nabízí?

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pro vás může pracovat všude tam, kde se zájmy vaší firmy protínají s činností orgánů Evropské unie nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu. Od CEBRE získáte informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor, formou stáže v Bruselu doškolíme vaše manažery v evropské problematice, prostřednictvím CEBRE můžete vstoupit do přímého kontaktu s orgány Evropské unie a díky CEBRE získáte také přehled o nabídce všech dostupných podpůrných programů EU pro Českou republiku. Všechny služby CEBRE můžete objednat přímo v ČR, a to za ceny přístupné i malým a středním podnikům.

 

 

Jak mi CEBRE pomůže vyřešit konkrétní podnikatelský problém?

Užitečnost služeb CEBRE pro podnikatele vám ukáže následující mini-test:
 • Víte, jaké nové předpisy nyní Evropská unie chystá pro váš obor či pro podnikání obecně? Chcete se aktivně účastnit jejich projednávání?
 • Víte, jak se unijní legislativa promítá do českého práva? Jak přechází do technických, pracovně právních, daňových, ekologických a dalších podnikatelských předpisů, jimiž se musí vaše firma řídit?
 • Víte, jak vaše firma může využívat práva Evropské unie k obraně proti škodlivým rozhodnutím domácích nebo zahraničních orgánů státní a veřejné správy?
 • Víte, jaké čerpat z programů a fondů EU?
 • Máte ve firmě manažera, který umí tyto euro-šance vyhledávat a efektivně využívat?

 

Pokud alespoň na jednu z těchto otázek odpovíte záporně, CEBRE má pro vás odpověď:

 • cílený monitoring nové legislativy, rozhodnutí a iniciativ EU, stanovisek evropských podnikatelských federací;
 • vyhledávání kontaktů v institucích EU, jejich využití pro firemní prezentace a projekty;
 • individuální školicí stáže v Bruselu pro české podnikatele a manažery;
 • identifikace správných fondů a programů EU pro záměry vaší firmy a monitoring v nich vyhlašovaných výzev;
 • prezentace a zastupování zájmů firem před institucemi EU a evropskými podnikatelskými federacemi.

 

 

 logo_10let_01_final_8.jpg

 

CEBRE oslavilo v roce 2012 10 let své existence na bruselském lobbingovém kolbišti. Při této příležitosti kancelář uspořádala, vedle slavnostního večera v Pražském domě, pracovní snídani s českými europoslanci a čelními představiteli svých zakladatelských organizací. Oslav, které se uskutečnily 4. a 5. června 2012 v Bruselu, se zúčastnili Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Stanislav Kázecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zahraniční vztahy a EU a Radek Pažout, tajemník Hospodářské komory ČR. 

 

prazsky_dum_oslavy_cebre_4_5_2012_6__6.jpg  pracovni_snidane_5_6_2012_7__3.jpg

 

Tiskovou zprávu z Oslav naleznete zde .

 


 

Od roku 2008 je CEBRE registrováno v Evropském rejstříku transparentnosti pod identifikačním číslem 9412010322-35.