Kontakty - Praha

CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentaci lze v České republice kontaktovat prostřednictvím jejích zakladatelů.

 

Pro členy Hospodářské komory ČR:

Hospodářská komora České republiky
Freyova 27
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel: 266 721 417

E-mail: eu@komora.cz

Web:  www.komora.cz

 

_img_logo_hk.gif


Pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Sekce mezinárodních vztahů

Vladimíra Drbalová

Freyova 948/11

190 05 Praha 9
Tel: 225 279 601

Fax: 225 279 100

E-mail: vdrbalova@spcr.cz

Web:  www.spcr.cz

 

sp_2_1.gif

 

Pro členy:
Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu
Sdružení podnikatelů ČR
Svazu českých a moravských výrobních družstev
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu

Zemědělského svazu ČR

 

je kontaktním místem:

Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR

Jan Zikeš
Václavské náměstí 21

113 60 Praha 1
Tel: 222 324 985
Fax: 224 109 374
E-mail: zikes@kzps.cz

Web:  www.kzps.cz

kzps_2.gif

 

Subjekty, které nejsou členy ani jedné z nich mohou kontaktovat libovolné místo.